pondelok, 29 december 2014 18:31

História Silvestrov Československej televízie 1953 - 1991

Napísal(a)
Tento článok má slov
Čas čítania: min.
Úroveň obtiažnosti čítania :
Ohodnotiť túto položku
(10 hlasov)
História Silvestrov Československej televíze 1953 - 1991 História Silvestrov Československej televíze 1953 - 1991 youtube.com

Veľká časť televíznych staníc na konci roka vysiela zábavné estrády, teda komponované a spravidla moderované pásmo scénok a piesní. V Československu bola táto každoročná záležitosť doménou vtedy jedinej, štátnej, Československej televízie. Po spoločenských zmenách, ktoré priniesol rok 1989, bola koncepcia silvestrovských televíznych estrád opustená a nahradená blokom zábavných programov.
V archíve ČT je zachovaná správa riaditeľa Karla Kohúta a I.Urbana z novembra 1953 , ktorá obsahuje plán vysielania na záver roka , kedy v priebehu posledných desiatich dní roku televízia vysielala šesťkrát, na Štedrý deň síce len popoludní od troch do piatej, ale zato na Silvestra od ôsmej večer až cez polnoc. Tak už v prvom roku existencie televízneho vysielania bola založená tradícia celovečerných televíznych estrád posledného dňa roka. Podstatnú časť Silvestra 1953 mali tvoriť tri hodinové bloky a dva polhodinové hudobné predely. Ako režiséri jednotlivých blokov, ktoré sa mali natočiť a zostrihať z filmových materiálov sú v správe uvedení - Elmar Klos, Václav Wasserman a Jiří Sequens. Roku 1959 bola ale odvysielaná veľká zábavné revue, pre ktorú napísal scenár Vladimír Dvořák a tiež ju spolu s Jiřinou Bohdalovou aj uvádzal. Nakoľko revue bola veľmi úspešná, objednalo si vedenie ČST u Dvořáka scenár pre Silvester 1960 a tým na televíznych obrazovkách na mnoho rokov zakotvil Dvořák čoby scenárista pojem televíznej zábavy. Silvestre v tej dobe boli vysielané naživo v posledných deväťdesiatich minútach starého roka (pretože sa nikdy nepodarilo dodržať stopáž), museli Dvořák s Bohdalovou vynechávať veľkú časť vlastného sprievodného textu a improvizovať.

 • Silvester 1960 – Sedem prípitkov: v priebehu relácie sa na javisku vystriedalo sedem „náhodne“ vybraných respondentov,ktorí pripíjali národom Československa. Medzi nimi boli aj herečka Jana Brejchová a krasokorčuliarka Jindra Kramperová. Réžia Jiří Nesvadba.
 • Silvester 1961 – Estráda pre Venušu: humorná sci-fi, inšpirovaná prvým letom človeka do vesmíru. Réžia Jiří Nesvadba.
 • Silvester 1962
 • Silvester 1963 – Elixír dobrej nálady: štylizované do podoby chemického laboratória s Bohdalovou a Dvořákem. Natáčalo sa v štúdiu ČST v bývalej Plodinovej burze na Senovážnom námestí, pre stiesnenosť boli diváci v inej miestnosti ako účinkujúci a estrádu sledovali na obrazovkách, čo sa potom stalo terčom kritiky.
 • Silvester 1964 – réžia Ivo Paukert
 • Silvester 1965 – réžia Ivo Paukert
 • Silvester 1966 – Silvestrovská poliklinika. Réžia Ivo Paukert Silvester z Bratislavy
 • Silvester 1967 – S našincami okolo Evropy. Bohdalová s Dvořákem cestujú po európskych štátoch (od ZSSR cez Francúzsko po Taliansku) a ukazujú divákom tamojšie špecifiká v porovnaní s československými zvyklosťami a postojmi. Réžia Ivo Paukert.

Rok 1967 bol zrejme posledným, kedy sa silvestrovská estráda vysielala v priamom prenose. Z režijných, organizačných, technických a pravdepodobne aj politických dôvodov sa v ďalších rokoch estrády väčšinou natáčali v októbri či novembri, spravidla dva dni za sebou, a potom strihali a mixoval rôzne pohľady kamier.

 • Silvester 1968 – Vo dvojici sa to lepšie tiahne.  Dvojhodinová revue, v ktorej svoje priania vyslovujú populárne páry, bola natáčaná úmyselne v tej istej hale ČKD, kde sa v auguste 1968 konal reformný, protiokupačný a neskôr anulovaný XIV. zjazd KSČ. Réžiu mal Ivo Paukert.
 • Silvester 1969 – Motorok. Réžia Ivo Paukert
 • Silvester 1970 – Randez-vous pri Dunaji.  Natáčalo sa v Bratislave, réžia Ján Roháč.
 • Silvester 1971 – Pestrý silvestrovský večer 1971. Revue o rekordnej dĺžke 5,5 hodiny.
 • Silvester 1972 – Silvester budiž pestr aneb Do půlnoci mnoho času nezbývá
 • Silvester 1973
 • Silvester 1974 – Silvester je za dverami. Dva a pol hodinovú revue uvádzala trojica semaforských komikov Miloslav Šimek, Luděk Sobota a Petr Nárožný.
 • Silvestr 1975 – Silvestr na Silvestra.  Estrádu, natočenú v Baníckom dome kultúry a Techniky Sokolov a venovanú Roku ženy, uvádzali Jiřina Bohdalová a Josef Dvořák
 • Silvestr 1976 – Silvestrojek MAX-13 alebo Čo kto vie. Reláciu s priamym prenosom striedavo zo Strakoníc a Prahy uvádzal Josef Dvořák.
 • Silvester 1977 – Silvester na želenaie, alebo čie sú hory Kavčí. Prvá veľkolepá trojhodinová revue, ktorú uvádzal Vladimír Menšík, bola unikátna tým, že sa do veľkého ateliéru FS Barrandov medzi seba rozsadili bežných divákov, spevákov, hercov, moderátorov a každý, koho Menšík oslovil, mal právo vysloviť svoje želanie a niekto iný mu ho splnil. Réžia Ján Roháč.
 • Silvester 1978 – Silvestr hravý a dravý.  V poradí druhá veľkolepá trojhodinová revue, ktorú uvádzal Vladimír Menšík, inak sa príliš nelíšila od revue 1977. Réžia Ján Roháč.
 • Silvester 1979 – Hrajeme si ako deti. Tretia trojhodinová revue, ktorú uvádzal Vladimír Menšík (ktorého vraj museli veľmi prehovárať) a Božidara Turzonovová, bola zameraná ako vyvrcholenie Roku dieťaťa. Réžia Ján Roháč.
 • Silvester 1980 – Poďte s nami na ťah. Dvojhodinová revue.
 • Silvester 1981 – To by nikto nečakal. Päťhodinový prenos z Paláca kultúry uvádzali Miloš Kopecký a Ivana Andrlová.
 • Silvester 1982 – celovečerná revue sa nekonala, namiesto toho Jitka Molavcová a Kamila Magálová uvádzali samostatné zábavné relácie, ako napríklad Dietlovu paródiu Speváci na kraji nemocnice. Predpolnočným vyvrcholením bolo však silvestrovské vydanieTelevarieté, ktoré tradične uvádzali Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Réžie Pavel Háša.
 • Silvester 1983 – Silvestrovské televizné múzeum. Dvojhodinový strihový program 30 rokov vysielania ČST, vybrané ukážky zo Silvestra 1959 až 1982 uvádzali Marta Skarlandtová a Elena Vacvalová, potom nasledovala dvojhodinové revue Deň otvorených dverí, alebo čie sú hory? Kavčie!, ktorá pokračovala ešte po polnoci.
 • Silvester 1984 – Silvestrovská feérie. Dvojhodinová revue.
 • Silvester 1985 – Možno príde aj kúzelník. V poradí siedmy diel tejto revue sa stal hlavným reláciou ČST, nadväzoval na neho hudobný mix Dlouho hrát budem vám. Rážia Zdeněk Podskalský.
 • Silvester 1986 – Silvestrovské Televarieté. Opäť špeciálne (viac než dvojhodinové) vydanie relácie, ktoré tradične uvádzali Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Rážia Pavel Háša.
 • Silvester 1987 – Ideme ďalej, alebo vo dvoch sa to lepšie tiahne. Dvojhodinový silvestrovský špeciál vtedajšej zábavné revue, ktorá sa inak konala v rôznych mestách ČSSR.
 • Silvester 1988 – Ako sme to nevideli. Viac ako dvojhodinová revue, ktorej súčasťou boli paródia na seriózne relácie ČST.
 • Silvester 1989 – silvestrovská estráda, ktorú uvádzali Jan Rosák a Dagmar Veškrnová, bola síce pripravená, ale pod vplyvom politických udalostí sa namiesto nej vysielalo študentský Silvestr fórum priamym prenosom o dĺžke cez 4 hodiny, pôvodné oficiálny revue si odbila premiéru až po niekoľkých rokoch pod názvom Silvestr, ktorý se nevysielal.

V roku 1990 a 1991 boli Silvestry bez veľkých Revue, potom ČST zanikla prevedením na ČT.

Citácia zo správy riaditeľa K.Kohouta z 9.novembra 1953 (zdroj: archiv ČT):
"Silvestrovský program" (Pořad tří samostatných hodinových bloků, s hudebními přestávkami nebo s možností prokomponovávat televisní vysílání přepojováním na nejlepší čísla rozhlasového silvestrovského vysílání. 20.00-21.00 hod. Pestrá filmová reportáž z Chaplinových grotesek a filmů s Frigem, Lupinem, sestřihovaná montáž z filmů "Celý svět se směje", "Volha, Volha" - jednotlivé uzavřené scény s nejpopulárnějšími písněmi Dunajevského, cirkusové výstupy, clowni a taneční orchestr. Nejvtipnější hraná scéna z filmu "Polská televise". Celý blok filmový s vtipným komentářem mimo obraz. Umělecký sestřih by za dozoru režiséra provedl některý střihač ČsF podle dramaturgické osnovy. Text komentáře zajištěn. 21.00-21.20 - hudební přestávka. 21.20-22.45 hod. Setkání s nejpopulárnějšími humoristy- interprety. Scénky a samostatné výstupy: Nový, Fiala, Horníček, Hlinomaz, Filipovský, Štuchal, Marvan, Burian, Werich. Nejlepší čísla z jejich repertoáru, spojovaná jednotnou dějovou osnovou až k vrcholnému setkání tří - Marvana, Buriana a Wericha. Setkání v jediném prostředí, kde se každý postupně stává němým svědkem vystoupení druhého a slyší, nepozorován, pravdu o sobě a o svém umění. V závěru se setkávají - aby si, i lidem - řekli, oč by byl život hezčí, kdyby lidé po celý rok odhodili přetvářku a říkali si čestně pravdu do očí. Jednotlivá samostatná čísla a vystoupení by byla prokládána hudbou estrádních a jazzových orchestrů, viditelných při hře na stínítku. (Filmové hudební desetiminutovky s orchestry.) 22.45-23.15 hod. - hudební přestávka, event.propojení na rozhlas. 23.15-0.30 hod. Silvestr s Fučíkovci. Nejlepší scénky a výstupy ze známých a velmi oblíbených Silvestrů Fučíkovců, které jsou nejkrásnějším dokladem přirozené, svěží a nové zábavy naší mládeže. Satirické scénky a výstupy, častušky, jedna z nejposlednějších úspěšných improvisací na thema "Módní přehlídka pařížské televise", taneční groteska, orchestr. Dějově spojit v celek s vybranými obrazy z inscenace "Skandálu v obrazárně". Půlnoční přípitek se světelnými hodinami - prostý přípitek dvou mladých lidí do nového roku - kratinká konfetová a ohňostrojová montáž filmového sestřihu - "Široká strana.." a nejnovější písně Fučíkovců uzavírají pořad.) Podstatnou část pořadu by bylo třeba nafilmovat.

Počiatky vysielania Československj televízie

Vysielanie sa niekoľko rokov obmedzovalo na Petřínsky vysielač v Prahe s dosahom do stredočeského kraja až k pohoriu Jizerských hôr a Krkonôš. Na konci roka 1953 bolo v prevádzke asi 2000 televízorov, z ktorých sa tisícka značky Leningrad doviezla z NDR, kde sa vtedy v sovietskej licenciu vyrábali. Ale už v roku 1953 dodávala Strašnická Tesla na trh prijímača Tesla 4001 (za rok 1953 ich bolo 13475 kusov). Predávali sa za 4000 Kčs, čo vtedy predstavovalo takmer polročný priemerný plat. K 1.10. 1953 sa cena administratívno znížila na 2500 Kčs a v neskorších rokoch cena ďalej klesla na prijateľných 2000 Kčs.

Pravidelné riadne vysielanie začína ÚTS Praha 25. februára 1954. Rok experimentálneho vysielania stačil k tomu, aby sa získali prvé programové skúsenosti a aby vznikol stály kolektív programových pracovníkov, medzi ktorými sa objavujú mená, ktoré sa neskôr významným spôsobom zapísala do histórie českej televíznej tvorby, ako napr Jaroslav Dietl, Jindřich Fairaizl, Štěpánka Haničincová, Eduard Landisch a ďalší.

Zdroj: cs.wikipedia.org a louc.cz

Zobrazené 34088 krát
R.F.K.

Šéfredaktor magazínu

Media

retrohurtesak youtube.com

Napíšte komentár

Zverejnenie komentára z dôvodu neúnosných reklamných aktivít niektorých návštevníkov podlieha schváleniu administrátorom. Tým ale nie je dotknutá sloboda slova, ak nie sú porušené pravidlá tohoto portálu. Komentáre sú následne zverejnené do 24 hodín.

 

Vyhľadávanie

 

50. roky kolektivizácie

 • Žiť či nežiť.
  Žiť či nežiť. Mám v rukách časopis Roháč z roku 1957. Čo som v ňom našiel? Čítajte: Kostlivec v prijímacej kancelárii záhrobí prezrel…
 • Bohatí chudáci a chudobní boháči
  Bohatí chudáci a chudobní boháči V Sebehrabliach založili družstvo. Tejto udalosti sa začudovali blízki susedia i úrady v ďalekých mestách. To nie je možné! Nechcú…
 • Finančné odmeňovanie väzňov za socializmu
  Finančné odmeňovanie väzňov za socializmu Od konca 40. rokov až do roku 1992 sa v československých väzniciach používala sústava účelových platidiel, ktorými sa odsúdeným vyplácala,…
 • Tuzex
  Tuzex V období socialistického Československa išlo o maloobchodné predajne (TUZEX, podnik zahraničného obchodu, v ktorom sa predával tovar najmä z kapitalistických…
 • Jasnovidec, okultista
  Jasnovidec, okultista Jasnovidec - okultista - prorok Prvotriedna indická škola. — Zaručené výsledky. — Všetky nadprirodzené úkazy hravo predvediem. — Levitácia na…
 • Všetko pre efektívnosť
  Všetko pre efektívnosť Juraj Poličko sa vrútil do kancelárie výkupného podniku oko blesk. Kde je riaditeľ! — skríkol na sekretárku, že až okná…
Kam tě nezvou, tam se nehrň.

České přísloví

Keď chceš s vlkmi žiť, musiš s vlkmi viť.

Slovenské príslovie

Josef Škvorecký

Oldřich Lipský

Jak se řekne maďarsky důchodce? Uštván léty.

Josif Vissarionovič Stalin

 

ONLINE

Práve tu je 458 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 

Vojnové roky

 • Dejiny Slovenského filmu
  Dejiny Slovenského filmu Filmové laboratóriá na Slovensku začali svoju činnosť v roku 1947. V nadväznosti na dekrét prezidenta republiky Eduarda Beneša č. 50/1945…
 

Kolektivizácia

 • Všetko pre efektívnosť
  Všetko pre efektívnosť Juraj Poličko sa vrútil do kancelárie výkupného podniku oko blesk. Kde je riaditeľ! — skríkol na sekretárku, že až okná…
 

Stagnácia

 • Zemplínska šírava
  Zemplínska šírava Zemplínska šírava (pôvodne Zemplínska sĺňava) je vodné dielo na východnom Slovensku v povodí Bodrogu. Vodná plocha zaberá rozlohu 33 km²…
 

Normalizácia

 • Do múzea, alebo do šrotu.
  Do múzea, alebo do šrotu. Do múzea, alebo do šrotu? Boli sme sa na parnú lokomotívu pozrieť. Je tam, pomerne zachovalá a tróni na niekoľkometrovom…
 

Socialismus

 • Pionierska kotva po štvrtýkrát
  Pionierska kotva po štvrtýkrát ŠTRKOVECKÉ JAZERO V BRATISLAVE bolo svedkom štvrtého ročníka súťaže lodných modelárov Pionierska kotva, ktorú usporiadal ÚDPMKG. Na hladine bolo vidno…
 

Privatizácia

 • Rozkopávková vojna
  Rozkopávková vojna Rozkopávka vojna je špecifický československý variant zákopovej vojny. A predsa nikdy nestrácame nádej. Keď sa zjavia chlapi so zbíjačkou, lopatou,…
 

Globalizácia

 • KGB
  KGB KGB. Táto skratka je známa hádam väčšine ľudí. Ale málo kto by si si z tejto skratky vytvoril na Slovensku…
 

Pripravované články

Zenit SSM

Zenit SSM

1600 hliadok RM sa v roku 1973 pričinilo o úsporu viac než 13 miliónov korún, zlepšovacie nápady predstavovali prínos 22 miliónov korún.

Bude publikované:
štvrtok, 23 máj 2024 08:00


Záhady jazier a riek

Záhady jazier a riek

Dno teplejšie ako povrch, alebo - blúdiaci Lobnor a záhada Čadského jazera. To všetko sa dozviete z tohoto retro článku zo 70. rokov minulého storočia.

Bude publikované:
sobota, 01 jún 2024 08:00


Loading ...
Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa.
Retromania 2010 - 2024. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk
Tieto webstránky využívajú súbory Cookies. Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookies, súhlasíte s ich použitím. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.