Retro Magazín - Internetový retro občasník

Váš retro magazín pre chvíle pohody a oddychu

RETRO spomienky ktoré vás určite neponechajú chladnými

Retro Magazín - Internetový retro občasník

Neprezentuje žiadne politické názory prevádzkovateľa portálu na socializmus, komunizmus, fašizmus či iné politické prúdy. Portál sa snaží  poskytovať obsah na základe príspevkov autorov pre historický, informačno - študijný charakter z obdobia spoločného štátu čechov a slovákov.

Vychádza v nepravidelných intervaloch na základe stálych, alebo náhodne obdržaných príspevkov. Nové články zverejňujeme v retro magazíne spravidla 1 krát v týždni. Mimoriadne články vychádzajú v ľubovoľný deň a to na základe požiadavky autorov.

Do obsahu retro magazínu môže prispievať ktokoľvek, kto dodrží pravidlá slušného správania a nezneužije poslanie portálu. Príspevky je možné zasielať anonymne využitím e-mailových kontaktov, alebo je možné prispievať i formou vlastného BLOGu. Záujemcovia o Blog sa však musia zvlášť pre túto činnosť zaregistrovať (o toto povolenie je potrebné požiadať e-mailom) . Po odsúhlasení dostanete prístupové práva pre túto publikačnú činnosť.

Portál neprechádza jazykovou úpravou. Web stránka disponuje dvoma jazykovými verziami a to v Slovenskom a Českom jazyku, pričom každá z uvedených verzií sa môže obsahovo od seba líšiť (teda nejde o identický obsah v dvoch samostatných jazykoch, ale o nezávislý obsahový rámec v dvoch samostatných jazykových verziách). Do českého jazyka je web prekladaný s pomocou bezplatnej služby jazykového prekladu Google Translate.

Tento retro mgazín bol spustený pre verejnosť dňa 1. júla 2010.

Informácie pre prispievateľov

Ponuka informácií (zasielanie príspevkov pre zverejnenie)

Redakcia retro magazínu prijíma rukopisy len v elektronickej podobe (e-mailom) akýkoľvek príspevok vzťahujúci sa k predmetnému zameraniu obsah magazínu. Príspevok je možné zaslať anonymne s využitím formulára, alebo e-mailom v ktorom uvediete či sa na váš príspevok budú, alebo nebudú vzťahovať autorské práva. Prispievatelia môžu využiť pre písanie článkov i BLOG.

Jazyk rukopisu

Rukopisy musia byť napísané v slovenskom, alebo českom jazyku. Nevyžiadané rukopisy a zaslaný fotografický materiál nevraciame.

Rozhodnutie o vydaní

Rozhodnutie o vydaní sa autorovi oznámi do 3 dní od dátumu prijatia rukopisu. Redakcia nezabezpečuje jazykovú úpravu príspevkov.

Šírenie obsahu retro magazínu

Pokiaľ nie je uvedené inak, obsah internetového portálu RETROMANIA.SK je možné šíriť v zmysle dodržania podmienok licencie Open Publication License a môžu byť slobodne použité kýmkoľvek i na vlastných webových stránkach (vrátane obsahu článkov, fotografií a komentárov) spolu s prekladateľským, či autorským copyrightom, pokiaľ je obsiahnutý. JE ZAKÁZANÉ systematicky klonovať www.retromania.sk, ako identický celok na iných webových stránkach!

Redakcia retro magazínu ani vydavateľ nezodpovedajú za obsah, ktorý nemusí vždy zodpovedať ich stanovisku a nenesú žiadnu zodpovednosť ani za riziko, poškodenie, či ujmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených na tomto portáli. Na týchto stránkach sa môžu vyskytovať logá či názvy podliehajúce pod ochranné známky iných subjektov. Obsah týchto stránok z väčšej časti tvoria jej užívatelia.

RetromániaSystém portálu umožňuje vkladať používateľom príspevky v rámci blogu, článkov, ankiet a podobných textových vstupov a ďalej je umožnené vkladanie grafických i iných súborov. Užívatelia sú plne zodpovední za obsah každého svojho príspevku. Aj keď každý príspevok neprechádza kontrolou redakcie, redakcia si vyhradzuje právo meniť, premiestniť či vymazať príspevok, ak je v rozpore s všeobecne dobrými mravmi, alebo zákonom.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktorí pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi používateľa, budú zachovávať mlčanlivosť o nich podľa § 18 ods. 2 zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu používateľa. Informácie, ktoré budú poskytnuté prostredníctvom registračného formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Ak zistíte porušenie autorských práv

Ak zistíte že obsah článku zverejnený na týchto web stránkach je podozrivý z porušenia autorského práva, informujte o tejto skutočnosti redakciu, alebo administrátora tohoto portálu. Následne bude takýto článok z web stránky vymazaný. Ak ste vlastníkom obsahu, ktorý je na www.retromania.sk použitý bez Vášho súhlasu, požiadajte o okamžité zmazanie takéhoto obsahu. V každom prípade budeme samozrejme potrebovať dôkaz na podporu vášho tvrdenia, že vlastníte autorské práva pred jeho vymazaním.

Obmedzenie zodpovednosti

Obsah zverejnený na tejto webovej stránke bol poskytnutý prevádzkovateľom portálu „tak, ako je“ a má poskytovať všeobecné informácie na vyučovacie účely, recenziu, alebo kritiku v súlade so zvyklosťami rozsahu citácie, pričom nie je jeho cieľom riešiť konkrétne požiadavky, alebo obchodné potreby jej návštevníkov. Za obsah jednotlivých článkov zodpovedajú ich autori. Prevádzkovateľ neručí za to, že informácie zverejnené na tejto webovej stránke splnia vaše požiadavky, alebo že táto webová stránka bude neustále k dispozícii a bude vždy obsahovať aktuálne, bezpečné a bezchybné informácie.

Chcete sa podieľať na obsahu RETRO magazínu?

Hľadáme ľudí, ktorí majú záujem participovať na obsahu tohoto portálu. Privítame amatérske i profesionálne príspevky o časoch dávno minulých. O období z bývalého Československa. Privítame i dobové fotografie, ak nejakými disponujete. Radi ich zverejníme i s vašim príbehom. Napíšte, alebo zašlite príspevky a fotografie, či vytvorte si vlastný RETRO BLOG.

Logá portálu RETRO MÁMIA pre partnerské web stránky

256x61
226x54
301x88
640x125
718x141


Pre priame prepojenie si môžete označiť a skopírovať nasledovný HTML kód, ktorý umiestnite do vašej web stránky:

<a href="http://www.retromania.sk/" target="_blank"><img src="http://www.retromania.sk/images/logo-retromania01.png"></a>

Chcete sa podieľať na obsahu RETRO MANIE?

Hľadáme ľudí, ktorí majú záujem participovať na obsahu tohoto portálu. Privítame amatérske i profesionálne príspevky o časoch dávno minulých. O období z bývalého Československa. Privítame i dobové fotografie, ak nejakými disponujete. Radi ich zverejníme i s vašim príbehom.
Staňte sa prispievateľom pre stránky retrománie

Kontaktný formulár

Ak nám chcete zaslať váš príspevok, pripomienky, nápady, alebo recenzie, využite prosím tento formulár.
Vyplňte prosím všetky povinné polia..
Limit veľkosti pre každý súbor je 5.3 MB
captcha
Znovu načítať
Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ, odošlete tento formulár..

Finančná podpora

Ak chcete podporiť finančným darom rozvoj RETROMANIA.SK

ľubovoľná suma:

Alebo - PAY BY SQUARE: 2 €

PAY by square

Bloger Login

Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa.
Retromania 2010 - 2024. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk
Tieto webstránky využívajú súbory Cookies. Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookies, súhlasíte s ich použitím. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.