nedeľa, 23 január 2022 10:28

Slovenský energetický dispečing v Žiline

Napísal(a)
Tento článok má slov
Čas čítania: min.
Úroveň obtiažnosti čítania :
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Slovenský energetický dispečing Žilina Slovenský energetický dispečing Žilina Časopis Elektrón

Dnes v Slovenskom energetickom dispečingu v Žiline. Tam ma zaviedli prvé kroky, pretože som bola zvedavá, čo sa skrýva pod touto kusou informáciou: „Slovenský energetický dispečing riadi chod energetickej sústavy na Slovensku v koordinácii s potrebami celoštátnej sústavy a medzinárodnej spolupráce. Jeho cieľom je zabezpečiť nepretržitú a spoľahlivú dodávku energie pre národné hospodárstvo a obyvateľov. Kým v roku 1947/48 mal SED napäťové zaťaženie 100 megawattov, v súčasnosti je to už tri a pol tisíca megawattov". Vieme, že elektrická energia je priemyselný výrobok, ktorý nevieme vo väčšom množstve uskladňovať. Z toho vychádza aj základné pravidlo činnosti dispečingu: nesmie vzniknúť nerovnováha medzi výrobou a spotrebou energie! Preto prv, než sa dostaneme do dispečerské-ho pracoviska, zastavme sa na chvíľu na oddelení programovej výroby. Tu tvoria dlhodobý päťročný plán, ktorý nemá stanovenú hranicu ukončenia výroby a spotreby energie (preto ho aj nazývajú kĺzavou päťročnicou). Ročný diagram, teda odhad zaťažovania v letných a zimných mesiacoch je ďalším krokom. V lete toľko nesvietime a nespotrebúvame elektrinu ani na kúrenie, a preto môžu ísť niektoré zariadenia elektrární do generálnych opráv (tie môžu trvať 4 až 6 mesiacov, bežnú opravu urobia za 2 až 3 týždne). Veľmi kritické dni vznikajú v energetike v septembri a októbri, keď sú zariadenia ešte v oprave, ale v priemysle po dovolenkách už pracujú naplno. V zime vyzerá odhad trochu ináč. Spotreba energie je väčšia, a preto treba často siahnuť aj po tzv. dispečerskej rezerve (1300 megawattov). V zimnom diagrame „programátori" pripravia pomocou počítača až 500 výpočtov, v ktorých sú napr. odhady ťažkých porúch a ich typové riešenia. To však sú odhady na dlhšie časové obdobie. Keďže dispečing je operatívny orgán, musí mať aj mesačný a denný odhad výroby a spotreby energie. Prečo stále spomínam odhady? Nuž preto, lebo nikto dopredu presne nevie, koľko energie bude treba vyrobiť, aby jej bolo dosť. Vecí stačí, aby bolo v januári viac mrazivých dni, ako sa očakáva a spotreba energie vzrastie tak, že sa z toho môže dispečerom hlava zatočiť. Alebo môže v dôsledku chrípkovej epidémie Ochorieť naraz vera ľudí, ich miesta pri strojoch ostanú prázdne a opäť sú prepočty spotreby iba papierovou predpoveďou.

Problém je v tom — ak je energie málo, ak by jej nevyrobili elektrárne dosť, treba ju niekde ušetriť — niekomu ju nedodať. Ak jej vyrobia viac, než je potreba, je to nehospodárne. V oboch prípadoch to má za následok hospodárske škody. A aká je tu úloha dispečera — rozdeľovať to, čo je a ešte všeličo iné, o čom bude reč. Náročná práca dispečingu vychádza z dôležitej zásady súčasnosti — „Šetríme energiou". Energetici preto spolu s odberateľmi hľadajú kritériá vo veľkých aj malých fabrikách (v súčasnosti sa napr. realizujú dohody s niektorými fabrikami, ktoré na požiadanie dispečingu znížia okamžitú spotrebu — napríklad 140 megawattov — samozrejme, že im ich musí dispečing inokedy „vrátiť") a zlepšovatelia si lámu hlavy nad ekonomickejším a racionálnejším narába-nim s neviditeľným zlatom — energiou. Každý dispečerský program musí rešpektovať tieto kritéria regulovania: ekonomicky, čo najrýchlejšie a vo vhodný čas. Zaujímavé je i miesto československého dispečingu v centralizácii z medzinárodného hľadiska. Medzinárodnému dispečingu (CDO) podlieha sedem štátnych (československý, z NDR, rumunský, bulha-ský, poľský, maďarský, sovietsky). Československý štátny dispečing má tri oblastné dispečingy — slovenský, český a moravský. SED riadi tri krajské dispečingy a dispečing vodných elektrárni v Trenčíne. Krajskému dispečingu podliehajú rajónne dispečingy. Žilinský dispečing riadi elektrárne väčšieho výkonu, rozvodne a vedenia vyšších napätí (110 - 400 kilovoltov), krajský dispečing má na starosti závodné rozvodné zariadenie (110 kilovoltov, 22 kilovoltov a nižšie).

NEZABÚDAŤ NA PRAVIDLO ČÍSLO 1!

Každý dispečer pred začatím smeny si podrobne preštuduje denný odhad výroby a spotreby energie. Potom zasadne k telefónu a stáva sa zvrchovaným pánom smeny. Reguluje odber energie a likviduje poruchy. Píše sa to veľmi ľahko. Ale iné je na vlastné oči vidieť, keď nepretržite počas zimnej chumelice, ktorá dokáže vyvaliť tri stožiare v Bratislave, vyzváňa telefón. Vtedy sa veľmi rýchlo zapotí aj skúsený dispečer, kým túto poruchu zlikviduje. Medzitým musí stále sledovať tzv. saldomeranie — to znamená, či neberieme energiu zahraničným krajinám. Alebo: vznikne skrat. Pri prechodnom skrate treba linku zapnúť do troch minút! Počas nich musí dispečer všetko zvážiť, zvoliť riešenie a vydať pokyny. V zime mu je horúco pri rannej špičke, ale aj pri večernej. V lete sa odberový diagram vyrovnáva — ranná špička trvá do jedenástej hodiny a večerná vzniká po devätnástej hodine. Počas špičiek musí regulovať odber vzhľadom aj na možnosti elektrární a nároky individuálnych spotrebiteľov. A keď k tomu všetkému ešte niekde vznikne porucha? Každá porucha je iná. Každú treba riešiť osobitne. Niekedy na jej odstránenie vystačí dispečer, inokedy musí zasiahnuť skupina, ktorá pomôže pri likvidácii. V dispečerskom pracovisku je základným pomocníkom telefón. Nechýba súbor zariadení diaľkového merania a signalizácie s počítačmi tretej generácie. SED má pracovisko tiež v Trenčíne — tu sedí za panelom tzv. vážsky dispečer, ktorý sa riadi denným diagramom zo SED-u a prostredníctvom neho reguluje výrobu vo vážskych vodných elektrárňach (spolu s Oravou od Liptovskej Mary až po Madunice). Jediným tlačidlom môže uviesť do prevádzky elektráreň v Liptovskej Mare. (V zime napríklad už pomaly vypúšťa vodu, aby sa mohli zachytiť jarné vody.) Dispečer okrem iných povinnosti oznamuje veľkoodberateľom prostredníctvom rozhlasu veľkosť regulačného stupňa, ktorých má SED vyše dvetisíc, takže by bolo nemysliteľné všetkým telefonovať. Čo značia čísla regulačných stupňov, ktoré počúvame v rozhlase po správach?

NEMÁ PRÁVO NA OMYL?

Táto otázka sa až bytostne dotýka dispečera. Nové a nové informácie, zjavujúce sa na monitoroch, vyzváňanie telefónov, signalizovanie vypnutia linky, denný odhad výroby a spotreby energie... Je toho dosť, ale i napriek tomu dispečer nemá právo na omyl, i keď sa môže mýliť ako my ostatní. Stačí malá chybička, menšia nepozornosť a v národnom hospodárstve vznikne obrovská škoda. Preto sa každý dispečer musí rozhodovať rýchlo a správne. Musí dobre ovládať schému telekomunikačnej siete a elektrického rozvodu, aby vedel, ktorému závodu dat prioritu pri likvidácii poruchy. No musí poznať aj vlastnosti a typy zariadení vo výrobe, ale aj rozvode energie, a preto potrebuje mat aj veľmi dobrú pamäť. Musí mat zmysel pre kolektívnu spoluprácu (myslieť na dispečera pred svojou a po svojej smene). Musí mat za sebou dlhodobý tréning. Nesmie mu chýbať mimoriadne vyvinutý zmysel pre zodpovednosť. Jedna pracovná hodina dispečera z hradiska psychického predstavuje 12 normálnych pracovných hodín. Keď vám zhasne doma svetlo, nehundrite. V dispečingu pri telefóne sedí dispečer. Reguluje spotrebu a výrobu energie, sleduje generálne opravy zariadení, likviduje poruchy. Je ukrytý v neviditeľnom uzle — v ňom sa zbiehajú všetky základ-né body našej energetickej sústavy.

ČO ZNAMENAJÚ REGULAČNÉ STUPNE

 • 1, 2 — rezerva
 • 3 — nadlepšovací stupeň (zvýšenie odberu energie pre verkoodberateľov s vysokým percentom žien vo výrobe)
 • 4 — nadlepšovaci stupeň (nadlepšenie spotreby energie pre vel'koodberatel'ov zaradených v regulačnom stupni 11, 12)
 • 5 — nadlepšovací stupeň (nadlepšenie spotreby energie pre veľkoodberaterov zaradených v regulačnom stupni 13, 14)
 • 6 — neutrálny stupeň (odber energie sa riadi podľa dohodnutých odberových diagramov)
 • 7— varovný stupeň (upozorňuje na možnosť vyhlásenia regulačných stupňov 11 až 14)
 • 8 — rezerva
 • 9 — stupeň na maximálne zvýšenie pohotového výkonu závodných elektrární
 • 10 — výnimočný stupeň vyhlasovaný vládou (zníženiu odberu energie na jednu hodinu predpoludním a jednu hodinu popoludní v závodoch určitej oblasti (takzvané krajové výseče)
 • 11 — stupeň na zníženie odberu energie do 30 minút v závodoch, ktorým možno túto situáciu oznámiť prevádzkovými telefónnymi spojmi energetiky
 • 12 — stupeň na zníženie odberu energie do 60 minút
 • 13 — stupeň na zníženie odberu energie pre vel'koodberatel'ov na druhý deň (avízo ohlasované rozhlasom)
 • 14 — stupeň na zníženie odberu energie pre vel'koodberatel'ov na druhý deň podľa určenej kvóty (ohlasovanie rozhlasom)
 • 15, 16 —havarijné stupne schvaľované vládou (zníženie odberu energie sa týka technológie)

Zdroj: Časopis Elektrón

Zobrazené 831 krát
R.F.K.

Šéfredaktor magazínu

Media

Rozvodné systémy youtube

Napíšte komentár

Zverejnenie komentára z dôvodu neúnosných reklamných aktivít niektorých návštevníkov podlieha schváleniu administrátorom. Tým ale nie je dotknutá sloboda slova, ak nie sú porušené pravidlá tohoto portálu. Komentáre sú následne zverejnené do 24 hodín.

 

Vyhľadávanie

 

80. roky socializmu

 • Ako sa správne obliekať
  Ako sa správne obliekať VIETE, ŽE aj šaty a bielizeň môžu spôsobovať podráždenia až ochorenia kože? Na kožu nepriaznivo pôsobí buď samotná tkanina alebo…
 • Statočná Alena
  Statočná Alena „JE TO DIEVČA, ktoré má nesmierne statočný vzťah ku svojej práci i k životu.” Toľko nám povedal na začiatku nášho…
 • Civilná obrana ČSSR
  Civilná obrana ČSSR V POSLEDNOM trojročnom období snažia sa vojenské kruhy USA a jeho satelity v NATO zbrzdiť dlhodobú mierovú iniciatívu ZSSR a…
 • ZDŠ - zberači liečivých rastlín v Alekšinciach
  ZDŠ - zberači liečivých rastlín v Alekšinciach Medzi najaktívnejších zberačov liečivých rastlín patria iskry a pionieri ZDŠ v Topoľčiankach a Alekšinciach. Tak ich pochválila súdružka Ondriašová —…
 • Súťaž zručnosti ZENIT v profesii mäsiar
  Súťaž zručnosti ZENIT v profesii mäsiar V Nitre (píše sa november rok 1981 - pozn. redakcie) sa zišlo 30 mladých ľudí zo Západoslovenského kraja, aby si…
 • Škoda GARDE
  Škoda GARDE NÁVŠTEVNÍCI tohtoročného Medzinárodného strojárske-ho veľtrhu v Brne v expozícii AZNP Mladá Boleslav mali možnosť si prezrieť nový československý automobil ŠKODA…
Chodí štěstí dokola, sem tam padne na vola.

České přísloví

Len dotial človek bez starosti žije, dokial si gombík zapät nevie.

Slovenské príslovie

 

Zdeněk Svěrák

 

ONLINE

Práve tu je 475 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 

Vojnové roky

 

Kolektivizácia

 • Československá televízia
  Československá televízia Kľúčový dátum vzniku televízie bol 3. November 1956. Vtedy sa začalo po prvý krát oficiálne vysielať. Televízia ani zďaleka nevysielala…
 

Stagnácia

 • Fantomas Retro kino hit
  Fantomas Retro kino hit Fantomas film nakrútený v roku 1964 kde Jean Marais a Louis de Funès si zahrali hlavné úlohy Film sa v…
 

Normalizácia

 • Fluorizácia
  Fluorizácia Vážnym problémom zdravého vývinu ľudského organizmu nie je iba liečba vrodených a získaných ochorení, ale predovšetkým spôsob a metodika preventívnej…
 

Socialismus

 • Eufória novembra 1989
  Eufória novembra 1989 V čom spočíva rozdiel medzi rokom 1968 a 1989? Dávno je už tomu, čo moja dobrá mama priniesla domov zo…
 

Privatizácia

 • Michal Kováč
  Michal Kováč Ing. Michal Kováč, CSc., prvý prezident Slovenskej republiky. Do tejto ústavnej funkcie bol zvolený dňa 15. februára 1993 Prezidentský mandát…
 

Globalizácia

 

Pripravované články

V tejto chvíli redakcia nepripravuje žiadne nové články pre zverejnenie.
Loading ...
Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa.
Retromania 2010 - 2024. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk
Tieto webstránky využívajú súbory Cookies. Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookies, súhlasíte s ich použitím. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.