štvrtok, 27 január 2022 13:09

Antigén verzus protilátka - alebo keď prehovorí kvapka krvi

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Ústav rádioekológie Košice Ústav rádioekológie Košice Časopis Elektrón

LEKÁR má podozrenie z funkčnej poruchy štítnej žľazy pacienta. Aby mohol začať s liečením, bezpodmienečne potrebuje vedieť množstvo celkového tyroxinu (tetrajódtyroninu — čo je hormón štítnej žľazy) v krvi. Ak má klinika oddelenie nukleárnej medicíny a k dispozícii RIA-test-T4, za osem hodín môže mať ošetrujúci lekár výsledok na stole. Že osem hodín je dlhý čas? Pri tradičných metódach sledovania funkcie štítnej žľazy treba asi trikrát toľko času. Každý organizmus má svoj vlastný imunitný systém, ktorého zložky — lymfocyty a protilátky, stále kolujú v krvi. Pri svojej ceste vo všetkých tkanivách v organizme „ohmatávajú" či ide o vlastné alebo cudzie bunky, molekuly. Vlastné bunky pri normálnych podmienkach tolerujú, ale votrelcov hneď napadnú. „Útok" spočíva v tom, že sa proti-látky nadviažu na cudzincov, ktorých tak vychytajú, zničia a nakoniec vylúčia z organizmu. Protilátky a lymfocyty nerozpoznávajú celé bunky alebo molekuly, ale len určité miesta na ich povrchu. Vráťme sa k nášmu pacientovi. Na stanovenie celkového tyroxinu v jeho krvi sa využíva práve spomínaná špecifická imunologická reakcia.

ANTIGÉN VERSUS PROTILÁTKA

Ak k antigénu (v našom prípade tyroxinu) pridáme tyroxín označený rádioaktívnym jódom J125 (rádioindikátor) a necháme na ne pôsobiť dané protilátky, začnú ich antigény vychytávať a pripínať na určitú časť svojej molekuly. Vzniknú tak dva druhy komplexov protilátky — antigény s označeným a neoznačeným jódom. Čim je viac neoznačeného komplexu, tým je menej komplexu s rádionuklidom a naopak. Tento „boj" antigénov s protilátkou — inkubácia, trvá asi hodinu. Vyžaduje si určité pH prostredia a jeho rýchlosť závisí od teploty. Pridaný polyetylénglykol potom komplexy vyzráža a antigény, ktoré do boja nezasiahli, sa po centrifugácii odsajú. Odmeraním rádioaktivity zrazeniny (u jódu J125 je to gama žiarenie) a vyhodnotením výsledkov ziska lekár údaj o funkcii štítnej žľazy svojho pacienta. Sú to množstvá nepredstaviteľne malé (10-6-10-5 moI/I), ktoré bežnými analytickými metódami nemožno stanoviť. Okrem toho RIA-testy prebiehajú „invitro", mimo ľudského organizmu, stačí pacientovi odobrať krv. Oproti tradičným spôsobom sledovania funkcie štítnej žľazy ľudský organizmus neprichádza vôbec do styku s ionizujúcim žiarením. Pokúsili sme sa rozlúštiť slová nášho nadpisu, ostalo nám však objasniť posledné z nich. Košice — je sidlo Ústavu rádioekológie využitia jadrovej techniky, kde vyrábajú a vyvíjajú rádioimunoanalytické súpravy.

AKÝ BOL VÝVOJ A VÝROBA RIA-TESTOV?

S touto otázkou som sa obrátila na Ing. Juraja Muchu a RNDr. Petra Talána, ktorí sa s nimi zaoberajú už niekoľko rokov. Pred siedmimi rokmi, keď sa zrodil náš ústav, dostal ako jednu z mnohých úloh, aj vyriešenie výroby rádioimunoanalytických testov, — spomína inžinier Mucha. — Začali sme s RIA-testom-T4, pretože Ústav experimentálnej endokrinológie v Bratislave nám mohol poskytnúť ukončené výskumné práce. V Československu sa s výrobou RIA-testov ešte nikto nezaoberal, a tak si musel ústav zbierať skúsenosti, ako sa hovori, na vlastnej koži. Čas súril. Bolo treba zastaviť čím skôr dovoz súprav za devízové prostriedky zo zahraničia, poskytnúť humánnej medicíne tak žiadané diagnostické pomôcky. O dva roky neskôr vyrobili prvú súpravu. Potom nasledovalo obdobie overovacích skúšok a nakoniec riadna výroba, ktorá trvá už tri roky. Overovacie obdobie, to je vlastne skúšanie testov na tisícoch pacientoch v mnohých klinikách našej republiky. — Úzko spolupracujeme s Výskumným ústavom endokrinologickým v Prahe, ktorému pravidelne posielame na skontrolovanie jednu súpravu z každej šarže a rovnako aj s Ústavom experimentálnej endokrinológie v Bratislave. Poskytuje nám jednu z dôležitých „surovín" na výrobu, totiž protilátky, — hovori doktor Talán.

VÝSKUMNO-VÝROBNÁ JEDNOTKA

Hovorime o výrobe, ale sme predsa v ústave. Ako je to možné? — Celkom jednoducho, náš ústav predstavuje výskumno-výrobnú jednotku. Okrem výroby testovacích súprav priamo v ústave máme v Spišskej Novej Vsi výskumno výrobný závod jadrovej techniky, — odpovedá inžinier Mucha. Takže to, načo naša spoločnosť stále apeluje, aby výskum bližšie súvisel s výrobou, je tu pod jednou strechou.

EXPEDÍCIA V DEŇ VÝROBY

Pred sebou máme súpravu RIA-test-T4 — polystyrénovú škatuľu s fľaštičkami. Vyberám jednu z nich a na moje veľké prekvapenie je v nej prášok. Vysvetlenie dostávam v zápätí od Ing. Jozefa Križana, vedúceho úseku výroby. V súprave je väčšina reagencii v tzv. lyofilizovanej forme (to je ten prášok), ktorá je pre ich stabilitu výhodnejšia. V roztoku je tyroxín J125 veľmi labilný (gama žiarenie reaguje s molekulami tyroxínu). Preto roztokmi nadávkované fľaštičky hneď zmrazujú (-60 °C) a potom asi 8 až 24 hodín lyofilizujú, čo je v podstate sušenie pri nízkej teplote a tlaku. Týmto sa „záručná lehota" súprav predĺži na 6 týždňov odo dňa výroby, keď sa výrobky aj expedujú. Ročne putuje asi 1300 súprav RIA-testov-T4 k 50 adresátom. Zatiaľ sa na ne neobjavili žiadne reklamácie a je to zásluhou nielen precíznosti, maximálnej čistoty chemikálií a použitého skla a samotného pracovného prostredia, ktoré si výroba RIA-súprav vyžaduje, ale aj zásluhou dvoch vynálezov — autorských osvedčení inžiniera Muchu a doktora Talána. O RIA-testy-T4, ktoré vyrába košický ústav z krajín RVHP zatiaľ ako jediný, prejavili záujem v ZSSR, Bulharsku a NDR, kde už majú k dispozícii vzorky na odskúšanie. Použitie jódu ako rádionuklidu však nebolo náhodné. Okrem toho, že ho možno „naviazať" na tyroxin tak, aby rozdiel imunochemických vlastnosti bol čo najminimálnejší, má aj ďalšie prednosti. Vyžaruje už spomínané gama žiarenie, ktoré možno ľahko odtieniť a merať pomocou gama meračov. Ďalej má optimálny polčas rozpadu T1/2 = 60 dni, čo znamená, že nie sú problémy s jeho likvidáciou. Asi po dvoch rokoch sa považuje za vymretý.

KDE POMÁHA RÁDIOIMUNOANALÝZA

Podľa literárnych údajov počet stanovovaných látok rádioimunoanalýzou a jej modifikáciami dosiahol počet vyše 300. Prirodzene, že aj na ústave pokračujú vo výskume ďalej a pripravujú nové testovacie súpravy. Pre endokrinológiu sú to ďalšie hormóny štítnej žľazy — trijódtyronin. Pediatri určite privítajú RIA-test-T4 neo, umožňujúci zisťovať u novonarodeniatok množstvo celkového tyroxinu. Má to skutočne veľký význam, pretože zo 4000 až 5000 prípadov sa vyskytuje u jed-ného z nich nízka hladina tyroxinu, ktorá zapríčiní jeho neskorší kretenizmus. No okamžité liečenie zabezpečí aj u takýchto prípadov zdravý vývoj. Zistenie gravidity hneď v prvých týždňoch je veľmi dôležité, pretože práve vtedy je plod najcitlivejší (doterajšie metódy sú účinné až po tretom týždni gravidity). RIA-test PROGESTERÓN bude môcť spoľahlivo informovať najmä tie ženy, u ktorých je obava z rizikového tehotenstva. RIA-testy nachádzajú uplatnenie aj vo veterinárstve. Dávajú možnosť určiť presné množstvo pohlavných hormónov u hovädzieho dobytka, zabezpečiť prevenciu voči infekčným chorobám a odhaľovať prítomnosť aflatoxínu, jednej z najobávanejšej karcinogénnej látky, ktorú môže produkovať pleseň aspergillus v krmivách. Urýchlené poskytnutie RIA-testu DIGOXĺN našim kardiológom si uvedomili aj zväzáci ústavu. Dvanásť zväzákov mládežníckeho kolektívu prijalo socialistický záväzok, v ktorom sa zaviazali skrátiť výskum a overenie súpravy RIA-test-DIGO-XIN rovnako ako súpravy RIA-test-PROGRESTERON. Význam RIA-testu — PROGESTERON už poznáme. Ale prečo treba tak súrne RIA-test-DIGOXIN? Digoxin je jeden z najčastejšie podávaných liekov pri srdcových slabostiach akéhokoľvek druhu alebo poruchách srdcového rytmu. Lenže háčik je v tom, že pri predpisovaní dávok je kardiológ odkázaný len na vlastné skúsenosti. Ak nasadí nižšiu dávku, pacientovi nepomôže, srdce zostane bez posily. Ale ak digoxin predávkuje, stav pacienta sa môže viac zhoršiť a vyvolať ďalšie poruchy. No a preto držíme mládežnickému kolektívu Ústavu rádioekológie a využitia jadrovej techniky palce, aby sa RIA-test-DIGOXIN, ale aj ďalšie testy dostali čim skôr do našich nemocníc. Ved ide o zdravie nás všetkých.

Zdroj: Časopis Elektrón

Zobrazené 520 krát
R.F.K.

Šéfredaktor magazínu

Media

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol youtube

Napíšte komentár

Zverejnenie komentára z dôvodu neúnosných reklamných aktivít niektorých návštevníkov podlieha schváleniu administrátorom. Tým ale nie je dotknutá sloboda slova, ak nie sú porušené pravidlá tohoto portálu. Komentáre sú následne zverejnené do 24 hodín.

 

Vyhľadávanie

 

80. roky socializmu

 • Predstavujeme vám - Alojz Kubica - Mechanik z Tatry
  Predstavujeme vám - Alojz Kubica - Mechanik z Tatry JE ŽENATÝ a má dve deti. Práve stavia rodinný domček. Jeho koníčkom sú knihy a technika. No predovšetkým malý traktor,…
 • Čo je IQ?
  Čo je IQ? INTENZÍVNY ZÁUJEM o podstatu inteligencie začali v minulom storočí prejavovať najmä biológovia a psychológovia. Slávni vedci Ch. Darwin a H.…
 • Kotúčové magnetofóny
  Kotúčové magnetofóny V špeciálnych predajniach ELEKTRO, podnikov Domáce potreby vám ich ponúknu i bez hotovosti na účelovú pôžičku. A to znamená bez…
 • Nové autobusy Karosa
  Nové autobusy Karosa Z TOVÁRENSKEJ HALY VYSOKOMÝTSKEJ KAROSY vyšiel 21. júla posledný autobus radu Š 11 (celkom ich vyrobili 26 669) a od…
 • Živé teplomery
  Živé teplomery NIEKTORÍ Z VÁS sa snáď môžu pochváliť tým, že po dlhom tréningu dokážu rozlíšiť rukou teplotu vody alebo okolia s…
 • Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh
  Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh Táto vodná elektráreň je najväčšou prečerpávacou vodnou elektrárňou na Slovensku aj svojim inštalovaným výkonom. Horná nádrž, umiestnená v nadmorskej výške…
Chodí štěstí dokola, sem tam padne na vola.

České přísloví

Len dotial človek bez starosti žije, dokial si gombík zapät nevie.

Slovenské príslovie

 

Zdeněk Svěrák

 

ONLINE

Práve tu je 376 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 

Vojnové roky

 

Kolektivizácia

 • Československá štátna lotéria
  Československá štátna lotéria Myšlienka zaviesť v socialistickom Československu štátnu lotériu bola následne realizovaná v januári 1957. Herný plán výhier bol nasledovný: 16 prémií…
 

Stagnácia

 • Chuligánstvo za socializmu
  Chuligánstvo za socializmu Chuligánstvo, záškoláctvo a vyhýbanie sa práci bola častou témou výchovno vzdelávacích činností doby socialistického realizmu. Veľa vecí bolo za socializmu…
 

Normalizácia

 • Zo svetovej energetiky
  Zo svetovej energetiky Výkon elektrární v Sovietskom zväze vzrastie v tejto päťročnici o 71 000 MW, v roku 1980 dosiahne tak výroba elektrickej…
 

Socialismus

 • Maturita
  Maturita Pamätáte sa ešte na obdobie maturít? Keď sme s malou dušičkou stáli u maturitnej komisie v očakávaní čo s nami…
 

Privatizácia

 • Michal Kováč
  Michal Kováč Ing. Michal Kováč, CSc., prvý prezident Slovenskej republiky. Do tejto ústavnej funkcie bol zvolený dňa 15. februára 1993 Prezidentský mandát…
 

Globalizácia

 • Helena Růžičková
  Helena Růžičková Helena Růžičková (Helena Málková) kurpulentná žena si zo svojej nadváhy dokázala spraviť ochrannú známku. Jej výzor a duch bol neopakovateľný.…
 

Pripravované články

Bratislavské Metro

Bratislavské Metro

Bratislavské metro sa viackrát aj reálne začalo stavať, ale "chyba lávky". V dnešnom článku si niečo to čo povieme o osude bratislavského metra.

Bude publikované:
piatok, 03 február 2023 08:00


Loading ...
Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa.
Retromania 2010 - 2023. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk
Tieto webstránky využívajú súbory Cookies. Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookies, súhlasíte s ich použitím. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.