R.F.K.

R.F.K.

Šéfredaktor magazínu

úterý, 19 září 2023 17:01

Škoda GARDE

NÁVŠTĚVNÍCI letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v expozici AZNP Mladá Boleslav měli možnost si prohlédnout nový československý vůz ŠKODA GARDE. Je to vlastně nástupce populárních vozů typu kupé 110 R ze závodu AZNP v Kvasinách. Při konstrukci tohoto automobilu se využily zkušenosti z provozu závodních automobilů ŠKODA 130 RS. Garde je zcela nový vůz se splývající zádí. Přední maska je podobná té jako mají automobily Škoda 105/120 model 1982, tedy s hranatými reflektory a halogenovými žárovkami H4. Přední směrová světla jsou umístěna v nárazníku nové konstrukce, k jehož výrobě použili materiál Prepreg. Zcela nová je zadní část vozu, s malým spoilerem, skupinovými podélně uspořádanými koncovými světly a nárazníkem. Karoserie má speciální protikorozní ochranu. Navíc má okrasné doplňky, krycí lesklé lišty, které lemují střechové odtokové žlábky a okna.

středa, 26 červenec 2023 12:13

Do muzea nebo do šrotu.

Do muzea nebo do šrotu? Byli jsme se na parní lokomotivu podívat. Je tam, poměrně zachovalá a trůní na několikametrovém úseku kolejnic. Stavbařům, kteří zde mají v nedaleké budoucnosti stavět další výškovou administrativní budovu, zavadí a řekli nám, že ji brzy mění dat do šrotu. A tak jsme se obrátili na odborníky. Od Ing. Petra Závodního ze Správy východní dráhy, který je současně předsedou výboru odborné sekce pro dějiny železniční dopravy, jsme se dozvěděli, že ta lokomotiva opravdu půjde — do šrotu. Proč? Jedná se o lokomotivu ČKD 200 BS 1435, která byla určena pro průmyslové použití a používala ji na vlečkách v závodech. Tento typ lokomotivy - výborně zachovalý - mají již ve skanzenu v České Třebové, takže není třeba pro muzeum zachraňovat právě tento bratislavský exemplář. „Ovšem, — říká Ing. Závodní, předtím. jako lokomotiva půjde do šrotu, vybereme z něj proudnice a další součástky, které použijeme při renovování jiných podobných typů." Čili, věc je jasná. Je třeba snad ještě dodat, že odborná sekce pro dějiny železniční dopravy má v Bratislavě nemalé plány: mimo jiné vybudovat v budově někdejšího bratislavského hlavního nádraží, které bylo jednou z nejstarších v Rakousko-Uhersku, muzeum železniční dopravy, kromě exponátů by zde byly i prostory, kde by pracovaly zájmové kroužky. není tak jednoduchá, jak by se po tomto úvodu mohlo zdát.

středa, 26 červenec 2023 11:25

Tatra nábytek v Pravenci

Jak bych vás slyšel. Ta slova jsou snad tak stará jako vyznání lásky, protože po něm zákonitě následují. Dvě mladé duše si potřebují vytvořit hnízdo, prostor pro založení nové rodiny. Pokud je byt třeba jej zařídit. Záclonami, koberci a tím nejdůležitějším nábytkem. Tři neznámé části tajenky, které je třeba čím dříve vyřešit. Jednu z nich – tu poslední – pomáhá řešit nábytkářský průmysl. Do jednoho z jeho závodů – Tatra nábytku, národního podniku v Pravenci jsem si s některými kolegy zajel o nedávném víkendu. Nyní mě jistě chcete zastavit a upozornit na termín – přes pracovní den, ne? V Pravenci, ve dvou závodech, často stroje nezmlknou ani v době odpočinku. Plán je plán, slib je slib a spotřebitelé čekají. Na krásné obytné soupravy, sedací soupravy, židle, stoly. Nejvzácnějším sortimentem tohoto podniku na domácím a zahraničním trhu je ohýbaný nábytek - židle. Jsou vyhledávány a poptávka po nich stále roste. Říká se, že na Tatra nábytku sedí celý svět. Není divu! Víte, kolik jich v Pravenci vyrobí za jediný rok? Zkuste tipovat.

středa, 26 červenec 2023 10:57

Na vrcholu, afaltky nevedou

Lanovky ve své dnešní podobě nejsou moc starým dopravním prostředkem, i když myšlenka dopravy materiálu a lidí po laně je stará a již v minulosti lze zjistit různé snahy o její uskutečnění. Historicky starší jsou pozemní lanovky, jejichž předchůdci se vyskytovali již ve středověkých dolech. Visuté lanovky se mohly začít úspěšně vyvíjet teprve tehdy, když byla vynalezena ocelová lana.

POKUD DNES mluvíme o lanovkách, máme na mysli především horská dopravní zařízení. Lanovky a lyžařské vleky se v posledních desetiletích staly neodmyslitelnou součástí horských středisek cestovního ruchu. Zpřístupňují vysokohorské polohy, slouží k zásobování, usnadňují záchranné akce, ale především pohodlně dopravují turisty a lyžaře do vyšších poloh. Jde především o lyžaře - vždyť v posledním období nastala doslova exploze lyžování. Počet lyžařů se odhaduje ve světě na 100 až 120 milionů osob a tento počet stále roste. A proto si bez lanovek a lyžařských vleků nelze představit ani rozvoj cestovního ruchu.

PROČ LANO?

Řešení dopravy v horách klasickým kolejnicovým systémem je omezeno určitým maximálním stoupáním trasy. Adhezní vozidlo (adheze je tření mezi hnacími i brzdovými koly dopravních prostředků a mezi kolejnicí či vozovkou) může totiž překonat pouze takové stoupání, při kterém tření mezi koly a kolejnicemi stačí k překonání složky hmotnosti a jízdního odporu vozidla. Z hlediska bezpečnosti platí zásada možnosti zabrzdění vozidla na svahu. Hranice maximálního sklonu pro adhezní dráhy je dodržení této nízké hranice stoupání. Proto jsou pro překonávání větších sklonů terénu vhodné ozubnicové a lanové dráhy. Ozubnicové dráhy "zubačky" jsou charakterizovány přenosem tažné síly ozubenými koly zabírajícími do ozubeného hřebene, který bývá uložen mezi kolejnicemi. Ozubnicové dráhy měly pro rozvoj osobní horské dopravy zejména v jejích začátcích velký význam. Protože jsou však investičně velmi nákladné a náročné na údržbu.

SE STÁLE SE ZLEPŠUJÍCÍM POČASÍM budete více a více toužit opustit města a vesnice. Zejména ve městech je únik do přírody potřebný už dávno není hlemýžď jediný tvor, který si sám nosí střechu nad hlavou. Mnozí z vás jistě rádi zaměňujete pohodlné stavby za méně pohodlný stan. A něco na tom je. Ale všechno chce své. Proto přemýšlejte o tom, zda by nebylo třeba něco pro toho roční prázdniny, dovolenou a víkendy zlepšit. Určitě jezděte s rodiči autem, a tak není třeba výbavu moc omezovat. Několik námětů k přemýšlení vám dnes přinášíme a znáte se s námi, jestli by se vám něco nenadchlo k lepšímu přežití rekreace. Všechny potřeby pro turistiku, sport, rekreaci dostanete ve velkém výběru v každé speciální prodejněSPORT produktov Drobný tovar.

sobota, 01 duben 2023 14:59

Emil Bosák - jezdec formule K

FORMULE TOTO ČAROVNÉ SLOVKO umí opantat mysli malých i větších fanoušků motoristického sportu, vyvolává představy závratných rychlosti, dramatických soubojů na trati, vítězství i proher, vavřínových věnců. Dnes bychom vám chtěli představit jednoho z reprezentantů závodů formule, se kterou se však nespojují všechny přívlastky nej. Avšak ti, kteří se této disciplíně věnují, jsou rovněž posedlí vášní, láskou ke svému vozu alespoň tak, jako jezdci skutečné formule jeden. Formule K - to je oficiální název disciplíny, kterou naši motorističtí nadšenci znají pod názvem závod motokár. A jezdcům. kterého vám dnes chceme představit je Bratislavčan Emil Bosák, závodník formule K.

sobota, 01 duben 2023 13:24

Tajemství ledvinových kamenů

Dodnes se nepodařilo zjistit, proč jsou někteří lidé náchylní k ledvinovým kamenům a jiní zase ne. K objasnění tohoto problému provedl polský výzkumník Tadeusz Wrocinski zajímavé pokusy na zvířatech s lidskými fosfátovo-oxalátovými kameny. Tyto kameny se velmi obtížně rozpouštějí, dokonce když působíme koncentrovanými kyselinami. Wrocinski vložil takové kameny do ledvin potkanů. K jeho největšímu překvapení se tyto kameny za několik dní úplně rozpustily. Organismus potkana zřejmě disponuje látkou, která dokáže rozpustit i nejodolnější kameny. Vědci proto předpokládají, že i člověk má takovou látku. Ledvinové kameny vznikají tehdy, když tato látka v organismu chybí. Pokud by se podařilo tuto látku identifikovat, pak by bylo možné připravit lék, který by rozpustil nejen již vzniklé kameny, ale zabránil i vzniku nových kamenů.

ŽIJEME VE SVĚTĚ, jehož nedílnou častou jsou elektromagnetická pole. Pro všechno živé na Zemi jsou právě proto tak důležité, jako vzduch, voda, světlo a teplo. Dnes se už nepochybujeme o tom, že změny v magnetickém poli vyvolané například slunečními bouřemi ovlivňují biosféru země. Proto ve vědeckotechnických kruzích vyvolalo velký zájem sympozium o „Fyzikálně-matematických a biologických problémech působení elektromagnetických poli a ionizace vzduchu, které se konalo na Jaltě. Jeden z referátů mluvil o tom, že horniny pod vlivem rozličných faktorů mechanického zatížení zahřívání vysílají impulzní magnetické záření. Zřejmě proto mnohé živočichy cítí, když se blíží zemětřesení, projevují neklid a opouštějí ohrožené oblasti. Kdyby lidé pociťovali změny elektromagnetického pole, kdyby vyběhli z domů před prvním strašným otřesem. Ale "král tvorstva" se příliš vzdálil od svých divokých předků, mnohé vlastnosti jeho "nižších bratrů" u něj zanikly jako nepotřebné. Přestože jsme necitliví na vyzařování jako předzvěst zemětřesení to ještě vůbec neznamená, že elektromagnetická pole na nás nepůsobí.

sobota, 01 duben 2023 12:20

Svazáci na polích

CHARAKTERISTICKÝM ČTEM loňského roku i dnešních dnů je zvýšená pracovní aktivita našich pracujících, ke které především mobilizoval XV sjezd KSČ. Na všech úsecích našeho života, na každém pracovišti dokazují pracující činorodou prací svou vysokou angažovanost, a tím i své politické uvědomění Nebylo a není tomu zcela jinak am v zemědělství. Důležitost rozvoje socialistické zemědělské velkovýroby si uvědomují nejvyšší stranické a státní orgány a SV SSM již v prosinci roku 1975 vytyčil základní směrnici pro trvalý aktivní podíl mládeže na realizaci úkolů v zemědělství. Výrazným impulsem v tomto směru se stala výzva UV KSČ a vlády ČSSR k loňské sklizni, která ještě více zmobilizovala činnost a práci ZE SZM v podmínkách zemědělství a vesnic. Konkrétně se to projevilo v socialistické soutěži SSM podzim 76 a v hnutí mládeže. Za intenzifikací luk a pastvin "Socialistická soutěž" v rámci hnutí mládeže "Ani zrno nazmar" ukázala že mladí lidé jsou v každém okamžiku ochotni a odhodláni zasáhnout do plnění obilninářských programů svých okresů a podniků.

JEDNÝM z našich předních výrobců hifi techniky dobře se prosazující i na mimořádně náročných zahraničních trzích je. p. Tesla Litovel. Ve svém výrobním programu má gramofonové přístroje od spotřebitelské třídy až po hifi výrobu. V současnosti nabízí tento výrobce ve třídě hifi přístroje NC 440, NC 420 (jsou to šasi bez zesilovače) a NZC 420 a NZC 421, gramofony doplněné zesilovač mi se sinusovým výkonem 2 x 15 a 2 x 20 W. Jedná se o oblíbený nároky spotřebiteli i když ik nim lze mít určité výhrady. V rámci inovačního programu přichystal výrobce poloautomatický přístroj MC 400 o kterém lze říci, že jeho inovační projev nespočívá jen ve výtvarném ztvárnění, ale že přináší i něco nového. To proto, že se jedná o poloautomatický stereofonní přístroj se senzorovým ovládáním, osazený v dřevěné skříňce s průhledným krytem. Řemeničkový pohon je odvozen z elektronicky řízeného motorku, přičemž je elektronicky řešeno i přepínání otáček a jejich jemná regulace. Správnost nastavených otáček lze kontrolovat a regulovat pomocí vestavěného stroboskopu, antiskating je nastavitelný magneticky. Hlavice pro uchycení přenosky je odnímatelná, má půlpalcové uchycení a standardně je osazena čs. magneto dynamickou vložkou. Zislá síla na hrot přenosky je 1 až 3 P, odstup hluku je lepší než 40 dB, kolísání otáček je menší než 0.15% a příkon ze sítě je 37 VA. Rozměry gramofonu MC 400 jsou 450 r 355 x 160 mm, jeho hmotnost je 10,5 kg a má 33 a 45 U min.

Strana 3 z 22
 

Vyhľadávanie

 

50. roky kolektivizace

Kam tě nezvou, tam se nehrň.

České přísloví

Keď chceš s vlkmi žiť, musiš s vlkmi viť.

Slovenské príslovie

Josef Škvorecký

Oldřich Lipský

Jak se řekne maďarsky důchodce? Uštván léty.

Josif Vissarionovič Stalin

 

ONLINE

Právě přítomno: 429 hostů a žádný člen

 

Socializmus

  • Živé teploměry
    Živé teploměry NĚKTEŘÍ Z VÁS se snad mohou pochlubit tím, že po dlouhém tréninku dokáží rozlišit rukou teplotu vody nebo okolí s…
 

Připravované články

V této chvíli redakce nepřipravuje žádné nové články pro zveřejnění
Loading ...
Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa.
Retromania 2010 - 2024. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk

Tyto webstránky využívají soubory Cookies. Pokud pokračujete bez změněných nastavení cookies, souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si informace o tom, jak používáme cookies a jak je můžete odmítnout nastavením svého prohlížeče.