štvrtok, 14 február 2013 10:00

Malá Československá privatizácia?

Napísal(a)
Ohodnoťte tento článok
(2 hlasov)
Vladimír Mečiar Vladimír Mečiar wikimedia.org

Malá privatizácia československej ekonomiky z centrálne plánovanej na trhovú ekonomiku v rokoch 1990 – 1993 znamenala riadený odpredaj štátneho majetku súkromníkom. Išlo podľa slov vtedajšej politickej garnitúry o predaj menších prevádzkových jednotiek, ako boli reštaurácie, maloobchodná sieť a komunálnych služieb. Malá privatizácia mala za cieľ vytvoriť podnikateľskú verejnosť v Československu a teda neštátne zefektívniť a služby, ktoré obyvateľstvo tak za socializmu kritizovalo. Do malej privatizácie vstúpili rôzny ľudia, rôzne politické strany s jediným cieľom. Sprivatizovať čo možno najväčší objem majetku. Nedomyslený mechanizmus celej privatizačnej mašinérie pripravil štátnu pokladnicu o mnoho miliónov Kčs. Počas prvých dní privatizácie sa majetok privatizovaných prevádzok vydražili spravidla za cenu vyššiu než bol úradný odhad. Okamžite však do hry vstúpili najrôznejší pseudopodnikatelia a politici, ktorí rôznymi metódami a praktikami riadili proces privatizácie a tak prichádzali k nemalým majetkom pod ich skutočnú nominálnu i trhovú hodnotu.

Privatizácia štátneho majetku bola najväčšou tragédiou Československa, pretože vrátila životnú úroveň jej obyvateľov o niekoľko rokov späť tým, že začali postupne zanikať štátne podniky, ľudia prichádzali o pracovné miesta, zahraniční investori investujú zväčša len krátkodobo s cieľom vyťažiť z pracovnej sily čo najviac, využiť stimuly od štátu a neskôr sa presunúť zas ďalej na východ za ešte lacnejšou pracovnou silou. Privatizáciou prišlo Československu o silný ekonomický potenciál (a možno to bol úmysel, zbaviť západnú Európu od možno rodiacej sa východnej trhovej konkurencie a zabezpečiť si tak odliv tovarov a služieb na územia bývalého socialistického bloku) o zamestnanosť, o ľudí, ktorí sa venovali svojej odbornosti dlhé roky (a boli odborníci) a ktorí privatizáciou boli neskôr nútení absolvovať rekvalifikačné kurzy a po neupotrebiteľnosti, alebo krachu (vytunelovania)  niektorých firiem, znova absolvovať ďalšie rekvalifikačné kurzy, alebo sa stať dlhodobo nezamestnaným a padnúť tak na hranicu chudoby. Sme proste národy nepoučiteľné, sme ľudia chamtiví a sme ľudia naivní, pretože sa necháme usmerňovať, ako ovce honeľníkom po košiari. Ešte dnes si mnoho ľudí pamätá vyhlásenie ministra federálnej vlády pána Dlouhého, ktorý povedal,  že do piatich rokov dosiahneme v Československu životnú úroveň Rakúska. Dnes už viem, kam to vyhlásenie smerovalo.


Človek je tým bohatší, čím má menej vecí, o ktoré sa musí starať.
Henry David Thoreau

Zoznam podnikov, ktoré boli vybudované alebo zmodernizované v rokoch 1948-1989 a po privatizácii zanikli

TATRASKLO - Trust sklárskych podnikov v Trnave.
 - Spojené sklárne v Lednických Rovniach
 - Stredoslovenské sklárne v Poltári
 - Slovenské závody technického skla v Bratislave
 - Skloplast v Trnave
 - Skloobal v Nemšovej
 
 SLOVAKOTEXT - Trust textilných, odevných a pletiarskych podnikov v Trenčíne.
 - Bavlnárske závody V. I. Lenina v Ružomberku
 - Závody MDŽ v Bratislave
 - Závody 1. mája v Liptovskom Mikuláši
 - Tatraľan v Kežmarku
 - Ľanárske a konopné závody v Holíči
 - Lykové textilné závody v Revúcej
 - Slovena v Žiline
 - Merina v Trenčíne
 - Poľana v Lučenci
 - Tatrasvit vo Svite
 - Slovenska v Banskej Bystrici
 - Pleta v Banskej Štiavnici
 - Trikota vo Vrbovom
 - Odevné závody v Trenčíne
 - Makyta v Púchove
 - Odevné závody kapitána J. Nálepku v Prešove
 - Zornica v Bánovciach nad Bebravou
 
SLOVCEPA - Trust podnikov priemyslu celulózy a papiera s generálnym riaditeľstvom v Banskej Bystrici. V roku 1978 mal 17 370 pracovníkov, priemerný mesačný zárobok bol 2420 Kčs, produktivita práce na pracovníka 229000 Kčs.
 - Juhoslovanské celulózky a papierne v Štúrove
 - Severoslovenské celulózky a papierne v Ružomberku
 - Bukóza vo Vranove nad Topľou
 - Grafobal v Skalici
 - Harmanecké papierne v Harmanci
 - Chemicelulóza v Žiline
 - Turčianske celulózky a papierne v Martine
 - Slavošovské papierne v Slavošovciach
 - Gemerská celulózka a papiereň v Gemerskej Hôrke
 - Drevokup v Ružomberku
 - Slovpap. Obchod. Podnik v Bratislave
 - Výskumný ústav papiera a celulózy v Bratislave
 - Projektová organizácia Celprojekt v Ružomberku
 
Slovchémia - Trust podnikov chemického priemyslu: V roku 1978 zamestnával 63 505 pracovníkov.
 - Slovnaft Bratislava, Vybudovali 1957-1963, postupne sa rozširoval, v roku 1978 mal 8 173 pracovníkov.
 - Chemické závody Juraja Dimitrova v Bratislave
 - Matador v Bratislave
 - Benzinol v Bratislave
 - Chemika v Bratislave
 - Petrochémia v Dubovej
 - Chemické závody Wilhelma Piecka v Novákoch
 - Chemolak Smolenice
 - Považské chemické závody v Žiline
 - Slovenské lučobné závody v Hnúšti
 - Duslo Šala
 - Chemko strážske
 - Fosfa Poštorná
 - Chemlon v Humennom
 - Chemosvit vo Svite
 - Slovenský hodváb v Senici
 - Gumárne 1. mája v Púchove
 - Gúmárne SNBP v Dolných Vesteniciach
 - Plastika v Nitre 

VSŽ Košice . Výstavba Východoslovenských železiarní začala v roku 1960. Prvý valcovaný plech za studena sa vyrobil v roku 1964. Prvá vysoká pec začala prevádzku 1965 Prvú oceľ vytavili v roku 1966. V roku 1976 pracovalo v podniku 23 302 robotníkov. VSŽ Košice prešli do súkromných rúk a neskôr do rúk USA, ako zahraničného investora. US STEEL dodnes profituje zo štátnych benefitov, využíva lacnú pracovnú silu a pokiaľ tieto dva hlavné stimuly skončia, je predpoklad že US STEEL - teda bývalé VSŽ možno zaniknú. Jedno zo zlatých oceliarskych vajec Slovenskej Republiky tak vzíde možno navnivoč.
 
Závody ťažkého strojárstva (ZTS), generálne riaditeľstvo so sídlom v Martine, okolo 70 000 pracovníkov.
 - ZTS Martin n.p.
 - ZTS Detva n.p.
 - ZTS v Dubnici nad Váhom
 - ZTS v Košiciach n.p.
 - ZTS Bratislava
 - ZTS v Komárne
 - Účelové organizácie Závodov ťažkého strojárstva
 - Martimex v Martine
 - ZTS projekčno organizačný ústav v Banskej Bystrici
 - ZTS obchodný podnik v Banskej Bystrici
 - ZTS ústav technológie a racionalizácie v Bratislave
 - ZTS výskumný ústav pre stavbu lodí v Komárne
 - ZTS Elektrotechnický výskumný ústav v Novej Dubnici
 - ZTS Výskumný a vývojový ústav v Martine
 - ZTS Výskumný a vývojový ústav vo Zvolene
 - ZTS Výskumný a vývojový ústav v Košiciach
 - ZTS Výskumný ústav hydraulických mechanizmov v Dubnici 

 Závody 29. augusta (ZDA), národný podnik v Partizánskom. Výroba obuvi: v roku 1950=11,1 milión párov obuvi v roku 1960=20,7 milión párov v roku 1970=28,3 milión párov V roku 1980=32,8 milión párov. 

 Hlinikáreň - Závod SNP v Žiari nad Hronom. v roku 1980 mal 16 000 pracovníkov. Produktivita práce na pracovníka v roku 1980 bola 411000 Kčs.
 Závody inžinierskej a priemyselnej prefabrikácie - národný podnik so sídlom v Bratislave.
 
Trust podnikov drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu so sídlom v Žiline.
 - Bučina Zvolen
 - Drevina Turany
 - Drevoindustria Žilina
 - Smrečina banská Bystrica
 - Preglejka Žarnovica
 - Piloimpregna Košice
 - Mier Topoľčany
 - Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava
 - Tatra nábytok Pravenec
 - Nový domov v Spišskej Novej Vsi 

 Koncern: Slovenské energetické podniky. So sídlom v Bratislave v roku 1978 mal 20 000 pracovníkov, priemerný plat bol 2837 Kčs. Produktivita práce na pracovníka 307 887 Kčs.
 - Koncern Elektrárne Vojany vo Vojanoch
 - Koncern Elektrárne Nováky
 - Koncern Vodné elektrárne v Trenčíne
 - Koncern Atómové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach
 - Koncern Stredoslovenské energetické závody v Žiline
 - Koncern Východoslovenské energetické závody Košice
 - Elektrovod v Bratislave
 
Slovenské energetické strojárne S.M. Kirova v Tlmačoch. Bol monopolným výrobcom komponentov pre jadrový program na Slovensku.

Slovenské lodenice. Od roku 1979 Závody ťažkého strojárstva, národný podnik v Komárne. 

Slovenské magnezitové závody v Košiciach, mali závody v:
 - v Hačave
 - v Jelšave
 - v Lovinobani
 - v Košiciach
 - v Lubeníku
 - v Banskej Belej
 - v Kalinove
 - v Kunovej Teplici
 
Naftový a plynárenský priemysel. Generálne riaditeľstvo v Bratislave. V roku 1978 pracovalo v podniku 7 000 pracovníkov, mesačný zárobok bol 2740 Kčs, v cenách 1978, produktivita práce na pracovníka bola 208000 Kčs.
 
Trast podnikov Pivovary a Sladovne v Bratislave. počet pracovníkov v roku 1977 bol 5 786, produktivita práce na pracovníka bola 289000 Kčs, mesačný plat 2230 Kčs.
 - Slovenské sladovne národný podnik v Trnave začlenený do GRT Pivovary a sladovne v Bratislave 

 LIKO -Trast podnikov konzervárskeho, liehovarníckeho, mraziarenského, rybného a škrobárenského priemyslu v Bratislave. V roku 1977 tam pracovalo 10 460 pracovníkov, mesačný zárobok 2164 Kčs, Produktivita práce na pracovníka bola 247000 Kčs.
 - Slovlik v Trenčíne
 - Stredoslovenské konzervárne a liehovary v Liptovskom Mikuláši
 - Frukona v Prešove
 - Slovenské škrobárne v Trnave
 - Mraziarne v Bratislave 

Slovakofarma v Hlohovci. - závod Liečebných rastlín v Malackách
 
 Cementárne a vápenky - generálne riaditeľstvo Trenčín.
 - Stredoslovenké cementárne Banská Bystrica
 - Východoslovenské cementárne a vápenky Košice
 - Západoslovenské cementárne a vápenky Bratislava
 - Azbestocementové závody Nitra
 - Výskumný a vývojový ústav maltovín v Trenčíne
 - Cementáreň Lietavská Lúčka
 - Ladecká cementáreň Ladce
 - Hornosrnianska cementáreň Horné Srnie
 - Cementáreň Bystré v Bystrom
 - Stupavská cementáreň Stupava 

Trust podnikov Spojené strojárne a smaltovne
 - CALEX Zlaté Moravce
 - Elektrosvit Nové Zámky
 - Kovosmalt Fiľakovo
 - Slovenská armatúrka Myjava
 - Srojsmalt Medzev
 - Strojsmalt Pohorelá
 - Tatramat Poprad
 - Obchodnoservisný podnik Strojsmalt Piešťany
 - Ústav pre rozvoj strojárskeho spotrebného tovaru Piešťany
 
Strojstav - n.p. v Bratislave.
 - závod v Bernolákove
 - závod v Novom Meste nad Váhom
 - závod v Záhorskej Vsi
 - závod v Sečovciach
 - závod v Šahách
 - závod v Prešove
 - závod v Senci
 - stredisko obchodno-technických služieb v Bratislave - v Devínskej Novej Vsi. 

Tento článok si prečítalo 7471 ľudí Naposledy zmenené utorok, 30 júl 2013 22:30
R.F.K.

Šéfredaktor magazínu

Viac z tejto kategórie: Michal Kováč »

1 komentár

 • Vladimír Hano utorok, 19 september 2017 10:18 Autor Vladimír Hano

  Pre objektívnosť je potrebné napísať, že chemosvit vo svite funguje do dnes a vo svojom okolí je to jedna z mála firiem, kde sa dá ako tak zarobiť. To, že v roku 1994 získalo podnik 20+1 vyvolených ľudí, však nemalo so spravodlivosťou nič spoločné a nenásytný kapitalizmus sa prejavuje aj tam. Moja vlastná skúsenosť: http://v-hano.webnode.sk/news/zamyslenie-sa-po-40-rokoch-prace/

Komentáre k tomuto článku

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený. UPOZORNENIE. Z dôvodu veľkého počtu nechcených reklamných oznámení v komentároch, všetky novo vložené komentáre podliehajú schváleniu našim administrátorom, ktorý ich následne zverejní. Sloboda slova tým nie je dotknutá. Nezverejňujú sa len tie komentáre, ktoré obsahujú reklamné oznamy, alebo komentáre, ktoré sú hanlivé, či urážajúce.

 

Vyhľadávanie

 

90. roky privatizácie

 • Zoznam národných (štátnych) podnikov v Slovenskej socialistickej republike
  Zoznam národných (štátnych) podnikov v Slovenskej socialistickej republike Štátne podniky existovali v Československu do konca druhej svetovej vojny a od roku 1945 sa z nich postupne vytvorili národné…
 • Železná opona
  Železná opona Železná opona, termín ktorý vyjadroval imaginárnu hranicu rozdelenia Európu na dva politické póly. Na socialistický a kapitalistický. Išlo o hermeticky…
 • Retro pohľad na ČSD
  Retro pohľad na ČSD V tomto článku poodhalíme, ako vyzerali železnice, železničné stanice, vlakové nástupištia, samotné vlaky a všetko čo súviselo s prepravou po…
 • Mečiarizmus
  Mečiarizmus Mečiarizmus - pojem, ktorý sa stal na Slovensku "legendou". O mečiarizme sa toho v slovenskej tlači veľmi veľa popísalo. Písali…
 • Čiernohronská železnica
  Čiernohronská železnica Čiernohronská železnica je úzkokoľajná lesná železnica s rozchodom 760 mm. Železnica sa tiahne na trase Chvatimech – Hronec – Čierny…
 • Michal Kováč
  Michal Kováč Ing. Michal Kováč, CSc., prvý prezident Slovenskej republiky. Do tejto ústavnej funkcie bol zvolený dňa 15. februára 1993 Prezidentský mandát…

Miroslav Plzák

Plzákův zákon oblíbenosti tchýně: "Oblíbenost tchýně roste se čtvercem vzdálenosti".

Miroslav Plzák

Každé hrábě hrabou k sobě.

České přísloví

Ladislav Smoljak

Plzákův zákon oblíbenosti tchýně: "Oblíbenost tchýně roste se čtvercem vzdálenosti".

Miroslav Plzák

 

ONLINE

Práve tu je 300 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 

Vojnové roky

 • Retro hity
  Retro hity Retro hity. Pesničky z dôb našich starých otcov a mám v časoch, v ktorých im bolo vekovo rovnako ako nám…
 

Kolektivizácia

 • Pozor na vesnické boháče
  Pozor na vesnické boháče Škůdci veřejného zásobování - Pozor na vesnické boháče Vláda naší republiky učinila nedávno rázná opatření proti rušitelům a škůdcům veřejného…
 

Stagnácia

 • Škoda 1000 MB
  Škoda 1000 MB Československá automobilka Škoda vystupujúca pod obchodným názvom Automobilové Závody Národní Podnik dostala na sklonku päťdesiatych rokov za úlohu postaviť vozidlo…
 

Normalizácia

 • Rádia z Tesly
  Rádia z Tesly TESLA bol česko-slovenský koncernový podnik Vyrábajúci elektrotechnické a elektronické prístroje a súčiastky na vojenské, profesionálne a amatérske účely. Priamym pokračovateľom…
 

Socialismus

 • Autá značky Trabant
  Autá značky Trabant Trabant 601 Kto by si nepamätal túto skvelú značku, ktorú si bolo možno v období socializmu kúpiť síce na poradovník,…
 

Privatizácia

 • Mečiarizmus
  Mečiarizmus Mečiarizmus - pojem, ktorý sa stal na Slovensku "legendou". O mečiarizme sa toho v slovenskej tlači veľmi veľa popísalo. Písali…
 

Globalizácia

 • Pavel Ján Buvala na cestách po Slovensku
  Pavel Ján Buvala na cestách po Slovensku Obávaný šéfredaktor internetového portálu sduchodci.cz, veľký československý patriot a mediálny kritik Pavel Ján Buvala sa práve v týchto dňoch pohybuje…
 

Pripravované články

Bavlnárske závody Ružomberok

Bavlnárske závody Ružomberok

Počas jej najúspešnejšieho obdobia v 60. a 70. rokoch 20. storočia zamestnávala až 5 000 ľudí nielen z Ružomberka a okolia.

Bude publikované:
01.05.2019 08:05


Zväzarm (Zväz pre spoluprácu s armádou)

Zväzarm (Zväz pre spoluprácu s armádou)

Aká je história tejto organizácie, čo bolo jej poslaním a ako za čias socializmu vlastne fungovala?

Bude publikované:
10.05.2019 06:05


Otvorenie prvého obchodného domu PRIOR, Bratislava 1968

Otvorenie prvého obchodného domu PRIOR, Bratislava 1968

Architektonický návrh, podľa ktorého sa postavil obchodný dom PRIOR aj celé Kamenné námestie vytvoril architekt Ivan Matušík.

Bude publikované:
20.05.2019 08:05


Loading ...
Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa.
Retromania 2010 - 2019. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk
Tieto webstránky využívajú súbory Cookies. Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookies, súhlasíte s ich použitím. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.