sobota, 02 február 2013 01:54

Parašutizmus v Partizánskom

Napísal(a)
Tento článok má slov
Čas čítania: min.
Úroveň obtiažnosti čítania :
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Parašutizmus v Partizánskom Parašutizmus v Partizánskom partizanske.aeroklub.sk

Zrod športového parašutizmu v Partizánskom sa datuje od roku 1947. Vtedy z podnetu Slovenského leteckého zboru v Baťovanoch bol založený parašutistický krúžok a to hlavne aj preto, že rozvoj letectva v bývalých Baťovanoch sa z roka na rok dostával stále do väčších výšiek. Dňa 24.augusta 1947 bolo slávnostne dané do prevádzky letisko Baťovany - Malé Bielice. Pre desiatky nadšencov lietania a parašutizmu to bola veľká sláva. Vznikli vtedy neporovnateľne lepšie podmienky činnosti s predchadzajúcim obdobím. K dôstojným oslavám letiska v Malých Bieliciach prispeli členovia aeroklubu, teda letci a parasutisti, ktorí vtedy tvorili jednu veľkú rodinu. Letisko bolo teda otvorené.

Tým sa otvorili aj perspektívy rozvoja športového letectva a parašutizmu v našom meste. Vycvičení boli prví parašutisti. Po roku 1950 nastala nová etapa v rozvoji športového letectva a parašutizmu v našom meste. Na časovo mladom letisku sa stretli generácie, ktoré prešli ohňom Povstania. Tá s príkladnou ochotou podala ruku generácii nových nadšencov športového lietania a parašutizmu. Prešlo ďaľšie, opät úrodné obdobie športového letectva a parašutizmu. Roky 1950 až 1965 sú charakterizované tým, že intenzívne pulzoval život na letisku. Boli to roky mimoriadne aktívnej prípravy vo všetkých druhoch činnosti, či už išlo o prípravu pre motorové, bezmotorové lietanie a parašutizmus. Za tieto roky boli vyškolené stovky letcov a parašutistov a pripravovali sa aj branci letectva a parašutizmu. Dobré výsledky, ktoré športoví letci v Partizánskom dosahovali im umožňovali dosahovať rôznu kvalifikáciu v kurzoch, ktoré uskutočňovala Ústredná škola letecká a parašutistická vo Vrchlabí.

Tu sa školili členovia aeroklubu v meteorologii, výkonnom lietaní a parašutizme. Medzi významné udalosti tohoto obdobia patril v roku 1955 nácvik na I.celoštátnu spartakiádu. Na vzdušné vystúpenie v rámci republiky boli vybratí Eduard Homola, ako motorový pilot a Štefan Pavelka, ako pilot vetroňa. Deviatka aerovlekov zo Slovenska sa ešte pred pražským vystúpením s úspechom predstavila v Partizánskom a Nových Zámkoch. Obdobie po roku 1955 bolo v znamení výdatnej pomoci od nadriadených a miestnych orgánov. Aeroklub vďaka svojej aktivite dostával náležitý prísun leteckej techniky. Ale od nadriadených orgánov boli aj náročné požiadavky. Ústredné orgány aeroklubu určili počet štartov rôznych druhov, počet nalietaných hodín, vycvičených letcov a výsadkárov. Splnenie tejto práce vyžadovalo veľa úsilia ale bola to práca radostná a velká väčšina členov aeroklubu dávala do nej svoj voľný čas a celé srdce. Vráťme sa ešte raz do roku 1950, ktorý sa vyznačuje aj masovým rozvojom parašutizmu. Hlavné ťažisko bolo v učilišti Baťovej školy v Partizánskom. Výcvik sa vyznačoval vysokou úrovňou inštruktorov Žolčáka, Vanču, Šuca, Mamráka, Podolca, Pisku, Tencera, Valachoviča, Čongrádyho, Slimáka z Bošian a ďaľších. Nadšením ovplývali aj samotní cvičenci, ktorí spoločne s inštruktormi si vybudovali výcvikové stredisko. V tomto období naši inštruktori pri rozvoji parašutizmu aktívne pomáhali na celom Slovensku, ba i na Morave. Napríklad Anton Podolec, Milan Rech, Jozef Prochác na výzvu odišli pracovať do uhoľných baní v Handlovej, aby v Handlovej pomohli vytvorit parašutistickú základňu. V roku 1951 v Partizánskom vzniklo krajské stredisko parašutizmu. Do funkcie krajského inštruktora nastúpil náš odchovanec Emil Tencer / na obrázku /, ktorý sa vrátil od výsadkového vojska. Jeho príchodom sa práca podstatne skvalitnila. Robili sa propagačné zoskoky v Bošanoch, Topoľčanoch, Handlovej, Uhrovci a inde. Kvalitatívny pokrok nastal v roku 1952, keď pod vedením sovietskeho parašutistu Žorkina bol usporiadaný v Československu kurz volných pádov.

Z Partizánskeho sa ho zúčastnili Tencer, Poliaček a Pisko. Tým bol daný impulz pre ďalší rozvoj športového parašutizmu. Prejavilo sa to v roku 1953 na majstrovstvách ČSR v Ostrave. Majstrom republiky sa stal v zoskoku padákom Štefan Pisko, ktorý sa stal krajským inštruktorom v terajšom východoslovenskom kraji. V roku 1955 sa I.celoštátnej spartakiády zúčastnil aj celok vycvičený v našom aeroklube. V tom istom roku vytvorila skupina V. Zámečník, J. Valachovič a Časnocha z výšky 1500 m a výdržou l5 sekúnd na presnosť pristátia čs.rekord. Padli aj dalšie rekordy. Dokonca svetové! Marko, Zámečník a Valachovič, nočným zoskokom zo 4000 m výšky, keď preleteli voľlným pádom 3500 m utvorili čs.rekord. Tento zoskok sa uskutočnil na letisku Nové Zámky. Štefan Švarc vytvoril svetový rekord s okamžitým otvorením padáka zo 600 m na presnosť pristátia /0,63 m, padák PD-47/. Ján Valachovič zasa svetový rekord zo 600 m a výdržou na presnosť pristátia. V roku 1957 aeroklub Partizánske usporiadal I.majstrovstvá Slovenska v zoskoku padákom. Majstrom Slovenska v zoskoku s vykonaním figúr počas voľného pádu sa stal Ján Valachovič. Celkom sa umiestnil na 3.mieste čím si vybojoval účasť na majstrovstvách ČSR, kde svoj úspech zopakoval. Na majstrovstvách ČSR medzi ženami bola Helena Mjartanová prvá. Na majstrovstvách ČSR vyhráva kombinovaný zoskok z 1500 m na presnosť pristátia. Títo mali aj svojich následníkov, keď družstvo v zložení J. Paninár, V. Kosorín, J. Veselý na majstrovstvách Slovenska v roku 1969 obsadili I.miesto. Viliam Kosorín v roku 1970 a 1971 na presnosť pristátia obsadil 2.miesto. V roku 1972 celkove skončil na III.mieste. Od roku 1973 sa vykonávajú súťaže v brannom parašutistickom boji. V tomto viacboji je streľba, beh na 3000m, plávanie a zoskoky na presnosť pristátia. Na majstrovstvách Slovenska v roku 1973 Marián Mikulovský vyhral zoskok na presnosť pristátia, družstvo skončilo celkove na 2.mieste. Aj v roku 1975 družstvo Partizánske skončilo na majstrovstvách Slovenska na 2.mieste. V roku 1977 na parašutistických majstrovstvách ČSSR medzi ženami bola Katarína Matvoňová celkove druhá. Družstvo žien skončilo celkove na 3.mieste. V tom istom roku na majstrovstvách Slovenska vyhrala streľbu a celkove skončila druhá. Ján Varga bol v presnosti pristátia na I.mieste. V roku 1979 družstvo žien v skupinovom zoskoku bolo na I.mieste, celkove bolo druhé. Na počesť Slovenského národného povstania zaisťuje parašutistický odbor sútaž družstiev aj jednotlivcov v klasických disciplínach v zoskoku padákom o Pohár partizánskej bridády Jana Žižku. Základ tejto brigády tvorili parašutisti vycvičení v ZSSR. Veliteľ Leopold Póla bol aktívny parašutista aj neskôr. Táto súťaž začala v roku 1975 a pokračuje 11.ročníkom v roku 1987 na letisku Partizánske.

Výsledky: 1976 - zoskok na presnosť pristátia - Varga 1.miesto, družstvo bolo druhé, 1978 J. Paninár na presnosť pristátia 1.miesto, 1977 družstvo celkove druhé, 1979 zoskok družstva 2.miesto, celkove družstvo v zložení Paninár, Vargic, Čapla 1.miesto a výherca pohára, 1980 presnosť pristátia jednotlivcov Vargic 3.miesto, zoskok družstva 1.miesto, celkovo družstvo 1.miesto. Tejto sútaže sa zúčastňujú družstvá Čiech, Moravy a Slovenska. Tak ako pri vzniku Zväzarmu bola spolupráca medzi zložkami Zväzarmu a zložkami NF, táto sa stále rozširuje. Parašutisti svojim vystúpením pri rôznych udalostiach spestrujú program a to nielen v našom okrese ale aj v rámci Slovenska a celej ČSSR. V roku 1956 skákal Ján Valachovič, Zámečník a Mjartanová v Tátabanyi v MĽR. V roku 1953 a 1957 skákal na leteckom dni a Dni oslobodenia v Prahe na Strahove. Na majstrovstvách sveta v lyžovaní vo Vysokých Tatrách do Areála snov v roku 1970 skákal Valachovič a Kosorín. Medzi úspechy parašutizmu v Partizánskom treba pripočítať aj účasť Partizánčanov Pisku, Mjartanovej, Mikuškovej na majstrovstvách sveta v parašutizme. Dosahované výkony parašutistov aeroklubu Zväzarmu v Partizánskom boli aj náležite ocenené. Štefan Pisko ako prvý parašutista v republike obdržal titul majstra športu. Okrem neho titulom boli poctení: V. Zámečník, H.Mjartanová, J. Valachovič, M. Mikušková a V. Kosorín.

Nositeľmi najvyššieho výkonnostného odznaku Medzinárodnej leteckej federácie FAI - odznaku s tromi diamantami sú J. Valachovič, V. Zámečník a V. Kosorín. Prevažná väčšina parašutistov svoju činnosť nekončí tým, že prestane aktívne súťažiť ale sa ďalej venuje výchove mladých a inej činnosti. Napríklad Jozef Paninár, ako jeden zo súčasne najstarších parašutistov, prvý zoskok mal v roku 1950, doteraz vykonal 2350 zoskokov, sa ako predseda parašutistického odboru a cvičiteľ brancov, záloh, základného výcviku parašutistov, venuje výchove mládeže, pričom je ešte aj aktívnym parašutistom. Ján Valachovič je medzinárodným rozhodcom a zúčastňuje sa domácich aj zahraničných súťaží. Medzinárodným rozhodcom je aj Viliam Kosorín. Národnými rozhodcami sú : Jozef Paninár, Rastislav Vargic, Marián Mikulovský. Parašutisti v Partizánskom sú v súčasnosti vybavení najmodernejšou technikou. V súčasnosti sú to PTCH-1OA, PTCH-11 a PTCH-11 - tandem a z leteckej techniky L-60 brigadýr a AN-2. Vykonali 30-40 000 zoskokov, vycvičili stovky brancov, záloh a základného výcviku parašutistov.

Prvý zoskok v roku 1948

 1. Baláž Jozef
 2. Bárta Silvester
 3. Bôbik Viktor
 4. Bušo Ján
 5. Dedík Ľudevít
 6. Eliáš František
 7. Fašanga Štefan
 8. Frťalová Mária
 9. Čongrady Karol
 10. Grossapelová Leop.
 11. Habalčík Augustín
 12. Hritz Karol
 13. Horský Milan
 14. Hubinová Anna
 15. Kochanský Ján
 1. Kijac Ján
 2. Kosáčová Mária
 3. Žolčák Vojtech
 4. Lichtneker Rud.
 5. Lazárová Marta
 6. Mondok Ján
 7. Mamrák Peter
 8. Mišovský Emil
 9. Novák Ján
 10. Naďová Mária
 11. Podolec Milan
 12. Páleník Pavel
 13. Podolec Anton
 14. Zorvanová Elena
 15. Piatnica Pavol
 1. Pauk František
 2. Strmeň Rudolf
 3. Sitaš Jozef
 4. Šuc Jozef
 5. Šupa Ján
 6. Šubert Viliam
 7. Trnka Ján
 8. Uher Štefan
 9. Vančo Ladislav
 10. Vaňo Jozef
 11. Vyšňovský Juraj
 12. Ziman Jozef
 13. Zdranecký Pavol
 14. Zvonková Mária

Prvý zoskok v roku 1949

 1. Brňo Jozef
 2. Danko Jozef
 3. Fagan Jaroslav
 4. Hujsi Bohumil
 5. Kankara Michal
 6. Kubala Juraj
 7. Masár Alfréd
 8. Miháľ Michal
 9. Plutko Ján
 10. Smolinský August.
 11. Struhár Ignác
 12. Žovinec Michal
 13. Križan Pavol
 14. Galat Jaroslav
 1. Grežo Ján
 2. Pekanič Michal
 3. Vlkovič Jozef
 4. Čelko Anton
 5. Rech Milan
 6. Blažek Jaroslav
 7. Čapko Rudolf
 8. Rechová Irena
 9. Hubek František
 10. Kulichová Jarm.
 11. Lesanič Ján
 12. Osuská Emilia
 13. Sedilek Pavol
 14. Skorka Jozef
 1. Suchánek Ján
 2. Šenkerik Miroslav
 3. Šťastný Miroslav
 4. Vicenová Anna
 5. Bobčák Ladislav
 6. Haladek Jozef
 7. Humaj Jozef
 8. Lackovič Frant.
 9. Slimák Rudolf
 10. Panák Ján
 11. Tuček František
 12. Pevala Michal
 13. Žákovič Karol
 14. Tencer Emil

Prvý zoskok v roku 1950

 1. Jankechová Emilia
 2. Družková Jozefína
 3. Valachovič Ján
 4. Kamas Miroslav
 5. Trizuliak Jozef
 6. Vojcek Július
 7. Volek Jozef
 8. Kmeťa Pavel
 9. Klužák Jozef
 1. Sloboda František
 2. Suchánek Miroslav
 3. Poliaček Jozef
 4. Padyšák František
 5. Paninár Jozef
 6. Orth Ľudevit
 7. Prochác Jozef
 8. Vaško Milan
 9. Karaba Štefan
 1. Ducky Július
 2. Petráš Jozef
 3. Dedík Rudolf
 4. Horváth Ľudevit
 5. Horváth Robert
 6. Pauk Vojtech

Ostatní, ako inštruktori činní, v priebehu rokov:

Kosorín Viliam
Kavický Vladimír
Šokyová Mária
Vargic Rastislav
Mikulovský Marian
Hitka Štefan
Paszto Dionýz
Záhumenský Anton
Begerová Liuba
Nosková Alžbeta
Varga Ján
Paninár Jozef ml.
Daniš Dušan
Čapla Ján
Bencel Jozef
Školka Anton
Bartolen Ján
Kyselica Milan
Matvoňová Katarína
Veselý Jindřich
Čurlík Ondrej
Fábry Marian
Kročka Vincent
Peniaška Jaroslav
Zobrazené 5433 krát
R.F.K.

Šéfredaktor magazínu

Napíšte komentár

Zverejnenie komentára z dôvodu neúnosných reklamných aktivít niektorých návštevníkov podlieha schváleniu administrátorom. Tým ale nie je dotknutá sloboda slova, ak nie sú porušené pravidlá tohoto portálu. Komentáre sú následne zverejnené do 24 hodín.

 

Vyhľadávanie

 

40. vojnové roky

Abychom dokázali velké věci, musíme žít, jako bychom nikdy neměli zemřít.

Oldřich Nový

Když se starý člověk jednoho rána probudí a nic ho nebolí, znamená to, že je mrtvý.

České přísloví

Bolek Polívka

Ideální rozměry manžela: 90-60-40 To znamená 90 let, 60 miliónů korun na kontě a 40 stupňů horečky.

Miloš Kopecký

Žena by měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v posteli. A tragédie je, když se to přehází.

Vlasta Burian

Žena se dívá do prázdna jen tehdy, nemá-li zrcadlo.

 

ONLINE

Práve tu je 518 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Každý cigán svojho koňa chválí.

Slovenské príslovie

 

Vojnové roky

 • Jozef Tiso
  Jozef Tiso Fakty a mýty o Jozefovi Tisovi Volajú po jeho historicky a ľudsky spravodlivom zhodnotení. Je však príznačné, že novodobí historici…
 

Kolektivizácia

 

Stagnácia

 • Radošínske naivné divadlo
  Radošínske naivné divadlo Radošínske naivné divadlo slovenský profesionálny divadelný súbor, sídliaci v Bratislave, za založený 25. decembra 1963 v Radošine Stanislavom Štepkom Patrí…
 

Normalizácia

 • Životospráva za socializmu
  Životospráva za socializmu Večná téma. I v súčasnosti. Dnes na nás takmer zo všetkých strán pôsobia rôzne médiá, reklamy o tom, ako sa…
 

Socialismus

 • Maturita
  Maturita Pamätáte sa ešte na obdobie maturít? Keď sme s malou dušičkou stáli u maturitnej komisie v očakávaní čo s nami…
 

Privatizácia

 • Železničná stanica Kraľovany
  Železničná stanica Kraľovany Železničná stanica Kraľovany je hlavná železničná stanica na smere Žilina - Košice. železničná stanica sa nachádza sa na severnom okraji…
 

Globalizácia

 • Arcibiskup Róber Bezák
  Arcibiskup Róber Bezák ThLic. Róbert Bezák, duchovný vodca, symbol nádeje a oázy duchovného pokoja, arcibiskup bez úradu, zosadený bez verejne známeho dôvodu, sa…
 

Pripravované články

Zenit SSM

Zenit SSM

1600 hliadok RM sa v roku 1973 pričinilo o úsporu viac než 13 miliónov korún, zlepšovacie nápady predstavovali prínos 22 miliónov korún.

Bude publikované:
štvrtok, 23 máj 2024 08:00


Záhady jazier a riek

Záhady jazier a riek

Dno teplejšie ako povrch, alebo - blúdiaci Lobnor a záhada Čadského jazera. To všetko sa dozviete z tohoto retro článku zo 70. rokov minulého storočia.

Bude publikované:
sobota, 01 jún 2024 08:00


Loading ...
Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa.
Retromania 2010 - 2024. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk
Tieto webstránky využívajú súbory Cookies. Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookies, súhlasíte s ich použitím. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.