R.F.K.

R.F.K.

Šéfredaktor magazínu

ŽIJEME VE SVĚTĚ, jehož nedílnou častou jsou elektromagnetická pole. Pro všechno živé na Zemi jsou právě proto tak důležité, jako vzduch, voda, světlo a teplo. Dnes se už nepochybujeme o tom, že změny v magnetickém poli vyvolané například slunečními bouřemi ovlivňují biosféru země. Proto ve vědeckotechnických kruzích vyvolalo velký zájem sympozium o „Fyzikálně-matematických a biologických problémech působení elektromagnetických poli a ionizace vzduchu, které se konalo na Jaltě. Jeden z referátů mluvil o tom, že horniny pod vlivem rozličných faktorů mechanického zatížení zahřívání vysílají impulzní magnetické záření. Zřejmě proto mnohé živočichy cítí, když se blíží zemětřesení, projevují neklid a opouštějí ohrožené oblasti. Kdyby lidé pociťovali změny elektromagnetického pole, kdyby vyběhli z domů před prvním strašným otřesem. Ale "král tvorstva" se příliš vzdálil od svých divokých předků, mnohé vlastnosti jeho "nižších bratrů" u něj zanikly jako nepotřebné. Přestože jsme necitliví na vyzařování jako předzvěst zemětřesení to ještě vůbec neznamená, že elektromagnetická pole na nás nepůsobí.

sobota, 01 duben 2023 12:20

Svazáci na polích

CHARAKTERISTICKÝM ČTEM loňského roku i dnešních dnů je zvýšená pracovní aktivita našich pracujících, ke které především mobilizoval XV sjezd KSČ. Na všech úsecích našeho života, na každém pracovišti dokazují pracující činorodou prací svou vysokou angažovanost, a tím i své politické uvědomění Nebylo a není tomu zcela jinak am v zemědělství. Důležitost rozvoje socialistické zemědělské velkovýroby si uvědomují nejvyšší stranické a státní orgány a SV SSM již v prosinci roku 1975 vytyčil základní směrnici pro trvalý aktivní podíl mládeže na realizaci úkolů v zemědělství. Výrazným impulsem v tomto směru se stala výzva UV KSČ a vlády ČSSR k loňské sklizni, která ještě více zmobilizovala činnost a práci ZE SZM v podmínkách zemědělství a vesnic. Konkrétně se to projevilo v socialistické soutěži SSM podzim 76 a v hnutí mládeže. Za intenzifikací luk a pastvin "Socialistická soutěž" v rámci hnutí mládeže "Ani zrno nazmar" ukázala že mladí lidé jsou v každém okamžiku ochotni a odhodláni zasáhnout do plnění obilninářských programů svých okresů a podniků.

JEDNÝM z našich předních výrobců hifi techniky dobře se prosazující i na mimořádně náročných zahraničních trzích je. p. Tesla Litovel. Ve svém výrobním programu má gramofonové přístroje od spotřebitelské třídy až po hifi výrobu. V současnosti nabízí tento výrobce ve třídě hifi přístroje NC 440, NC 420 (jsou to šasi bez zesilovače) a NZC 420 a NZC 421, gramofony doplněné zesilovač mi se sinusovým výkonem 2 x 15 a 2 x 20 W. Jedná se o oblíbený nároky spotřebiteli i když ik nim lze mít určité výhrady. V rámci inovačního programu přichystal výrobce poloautomatický přístroj MC 400 o kterém lze říci, že jeho inovační projev nespočívá jen ve výtvarném ztvárnění, ale že přináší i něco nového. To proto, že se jedná o poloautomatický stereofonní přístroj se senzorovým ovládáním, osazený v dřevěné skříňce s průhledným krytem. Řemeničkový pohon je odvozen z elektronicky řízeného motorku, přičemž je elektronicky řešeno i přepínání otáček a jejich jemná regulace. Správnost nastavených otáček lze kontrolovat a regulovat pomocí vestavěného stroboskopu, antiskating je nastavitelný magneticky. Hlavice pro uchycení přenosky je odnímatelná, má půlpalcové uchycení a standardně je osazena čs. magneto dynamickou vložkou. Zislá síla na hrot přenosky je 1 až 3 P, odstup hluku je lepší než 40 dB, kolísání otáček je menší než 0.15% a příkon ze sítě je 37 VA. Rozměry gramofonu MC 400 jsou 450 r 355 x 160 mm, jeho hmotnost je 10,5 kg a má 33 a 45 U min.

pátek, 31 březen 2023 15:31

Chcete být otužilý?

Abychom pochopili podstatu procesu otužování a změny, které se dějí v lidském těle účinkem tepla a chladu, je třeba znát, jak reaguje živá tkáň na dráždění. vzdušným otužováním, koupáním nebo sprchováním. Řekněme si nejprve něco o otužování vzdušnými lázněmi. Čím je vzdušná koupel kontrastnější a chladnější, tím větší je její otužovací účinek, tím větší změny probíhají v organismu. Čím déle trvá vzdušná koupel, tím větší je její účinek. Jak se začít otužovat vzduchem? V první řadě si musíme být jisti, že jsme zdraví. U každého akutního onemocnění, zejména je-li kombinováno se zvýšenou teplotou, platí úplný zákaz nejen otužování, ale jakékoli tělesné námahy a sportu výskyt chronického onemocnění (zánět průdušek, poškození ledvin, revmatické onemocnění kloubů atd.) může být důvodem pro zákaz otužovacích procedur. V takových případech je třeba vždy poradit s ošetřujícím lékařem, který zná náš zdravotní stav. Vzdušné otužování má začínat při teplotě vzduchu ne menší než 20 °C a v bezvětří, nebo jen při slabém vánku. Postupně přecházíme k nižším teplotám tak, abychom na podzim a v zimě mohli připadne přejít k otužování při teplotách pod nulou. První otužování nemá trvat více než 20-30 minut Délku otužování ze dne na den prodlužujeme (vždy asi o 10 minut), až délka otužování potrvá 2 - 4 hodiny u mladých a zdravých a 1 - 2 hodiny u dětí a starších osob. Otužovat se můžeme po sedáky i ležačky, ale nejlepšího účinku dosáhneme, pokud se při otužování pohybujeme. Vzdušné otužování se koná při částečném obnažení nebo v lehounkém oblečení, které propouští mezi tělo a oblek dostatek vzduchu. Pokud chceme dosáhnout rovnoměrného účinku na celé tělo, je třeba se svléknout najednou.

pondělí, 10 duben 2023 16:29

Konzerva - nebo jak se vyrábí její tělo

VEDOUCÍ V NAŠÍ samoobsluze káže prodavačkám stavět vedle regálů "pyramidky" z konzerv. Na pohled je to efektní. Vizuální efekt však zcela zbledne vedle zvukového efektu, když neopatrný kupující zavadí o půldruhametrovou pyramidku z džusů a ta se s rachotem doporučuje. prodavačky šemrou a neopatrný kupující by se nejraději propadl pod zem. A teď si zkuste představit ,,zvukový efekt" u linky, na které za minutu zarachotí 240 plechovek. Ovšem prázdných. Hluk v provozech v národním podniku OBAL v Novém Městě nad Váhom místy dosahuje 100 decibelů. Snížení hladiny hluku je jedním z tematických úkolů, vypsaných pro letošní rok pro vynálezce a zlepšovatele v tomto podniku. Dokud však něco nevynaleznou, plechovky budou vesele rachotit dál. Protože na těch 17 vagónů plechovek, které zde denně (!) vyrobí, netrpělivě čekají naše konzervárny a další podniky. Zdánlivě není nic jednoduššího, než vyrobit tradiční plechový obal na konzervu. Zejména na automatické lince KEZL 100 z NDR. Tabule plechu si stroj podává do nůžek, ostříhané plechy vytvaruje do válce, Šev zapájí cinovo-olověnou pájkou nad otevřeným plamenem a dopravník posouvá pláště konzerv do obrubovacího stroje. Další stroj lisuje dna a víčka a nanese po obvodu vrstvičku latexového těsnění. Po vysušení v pecích uzavírací stroj připojí na pláště konzerv dna a plechovka je prakticky hotová. Přejde ještě zkoušečkou a může jít do expedice. Víčka balí zvlášť vždy příslušný počet k plechovkám. Jednoduché, ale... - Ale plechovka je ve skutečnosti nemírně náročný výrobek, říká Ing. Miroslav Adam z odborného normalizačního střediska obalové techniky v pražském IMADOS-u (Institut manipulačních dopravních obalových a skladovacích systémů). Požadavky, které klade na obaly potravinářský průmysl jsou pochopitelně vysoké. Divili byste se jakými rozličnými a přísnými zkouškami musí plechovky projít než se do nich smějí dát potraviny! Opravdu jsem se divila, když jsem se dozvěděla, na čem všem závisí kvalita plechovek. Pojďme však zcela od začátku. Slovo konzervovat pochází z latinského conservare, což znamená uchovávat. Konzervárenská technologie tedy vhodným úmyslným zákrokem uchovává potraviny na delší dobu, podstatně delší, než by vydržely v přirozeném stavu. Nejrozšířenějším zákrokem je sterilizace při které se teplem zničí původci nežádoucích mikrobiálních změn. Aby však takto sterilní potravinu bylo možno skladovat, je třeba ji ve sterilním stavu udržet i nadále. K tomu slouží obal, který chrání obsah před působením vlivů vnějšího prostředí a vytváří ve svém nitru určité mikroklima. Tradičním a historicky nejstarším konzervárenským obalem jsou plechovky.

O Liptově se říká, že je to jeden z nejkrásnějších koutů naší vlasti. Svazáci ze Správy slovenských jeskyní v Liptovském Mikuláši znají však i jeho druhou stránku, a věru třeba přiznat - tu horší, o které mluvil jejich delegát i na okresní konferenci SSM. A na tu zkušenost jim stačilo projít Kvačianskou dolinou. Plechovky od barvy, oleje, a konzervy, hrnce, vědra, staré boty, tašky, pneumatiky, pytle z umělých hnojiv a všelijaké jiné staré haraburdí našli patnáct mládežníci za dva dny v říčce Kvačianka a na jejích březích. Odpadků po turistech a obyvatelích Hut a Borového, kteří si z říčky udělali smetiště, bylo za osmdesát pytlů. Inu, čistotě naší přírody, našeho životního prostředí jsme opravdu hodně dlužní.

PŘED PAVILONEM A v Olomouci bylo dost rušno. Skupinky návštěvníků postávaly, někteří se hlasitěji bavili. Čeština se mísila s češtinou. Z amplionu zaznívala příjemná hudba, někdy přerušená oznámeními organizátorů. Celých třináct dny, od 5. do 17. června letošního roku (1979 poz. redakce) zde byla Celostátní prohlídka technické a přírodovědné činnosti PO SZM spojena se soutěží technické tvořivosti mládeže. Soutěžilo se v kategoriích: modelářství, elektrotechnika, učební pomůcky, doplňky bytových interiérů, technické hračky, stroje přístroje, zařízení a stavby. Výstava se v tak velkém rozsahu uskutečnila poprvé na jednom místě, ve výstavních pavilonech flóry. Celá místnost byla založena pracemi pionýrů a svazáků, členů různých technických kroužků. Na bílých podstavcích stály nahustě pokládané různé modely, makety a moje práce. U každého exponátu název a jméno majitele-tvůrce. Návštěvníci si zde přišli na své.

úterý, 24 leden 2023 16:33

Bratislavské Metro

Plány na vybudování metra pod Bratislavou, která by propojovala všechny kouty hlavního města Slovenské socialistické republiky během několika minut se bohužel nikdy nenaplnily. Bratislavské metro se vícekrát i reálně začalo stavět, ale stole se: „chyba lávky“. V dnešním článku si něco to co povíme o osudu bratislavského metra.

V roce 1964 přišlo vedení Sovětského svazu s požadavkem na vybudování utajených skladů pro jaderné hlavice, které by zde byly uloženy a při případném útoku byly připraveny k výdeji pro pojízdná odpalovací zařízení sovětské armády, protože Američany a Sověty nezajímalo nic jiného než strategická vojenská parita na západní hranici Varšavské smlouvy. Prezident Novotný v říjnu 1965 ve Vojenské komisi obrany ÚV KSČ a posléze i Dubček odsouhlasili úkol Varšavské smlouvy vybudovat tři objekty "Javor" na uskladnění jaderných hlavic operačnětaktického raketového komplexu Temp-S (9K76/9M76B, OTR-12) a zvláštní zodolněnou spojovací linku do těchto objektů. V březnu 1965 řekl hlavní velitel Spojených ozbrojených sil maršál A. A. Grečko československému ministru národní obrany generálu Bohumíru Lomskému že je třeba uložit speciální bojové hlavice na území Československa, ale že je budou mít pod kontrolou sovětští specialisté. V listopadu téhož roku byli pozváni hlavní funkcionáři ČSLA (ministr národní obrany gen. B. Lomský, náčelník Generálního štábu ČSLA gen. O. Rytíř, náčelník Operační správy GŠ gen. V. Vitanovský, náčelník raketového vojska a dělostřelectva MNO gen. K. Blatenský a náčelník ubytovacího a výrobního úseku MNO plk. J. Roháč) ke konkrétnímu jednání s ministrem obrany SSSR.

čtvrtek, 22 prosinec 2022 11:37

Předvánoční nákupy

I když je už za pět minut dvanáct a nevíte ani vy, ani rodiče, jaké vánoční dárky nakoupit, není to důvod ke smutku. Všech starostí vás zbaví naše speciální prodejny podniků Domácí potřeby, Drobné zboží a Drogerie. Více než pět tisíc prodejně připravilo širokou paletu dárků, ze kterých si každý vybere. I vaše radost pod stromečkem začne u nás, pokud poradíte rodičům, co byste si z tohoto širokého sortimentu přáli najít pod stromečkem. Abyste si udělali představu, co ve které z nich dostanete, udělejte si s námi v duchu malou procházku. Po jejím absolvování budete ještě moci poradit tatínkovi vhodný dárek pro maminku a sourozence. Dobrou radu jistě přivítá i maminka. Nejprve nahlédneme do jedné ze speciálních prodejen Elektro. V každé z nich naleznete vhodné dárky pro milovníky hudby. Všem, kteří touží po pěkném tranzistorovém radiopřijímači, lze toto přání velmi snadno splnit. Naši odborníci vám je předvedou celou řadu od těch nejmenších, téměř kapesních, až po velké, kterým nechybí nic, co kvalitní radiopřijímač má mít. Vzpomeňme alespoň některé. Malá, ale kvalitní Orbita 2 se dvěma vlnovými rozsahy nebo větší Sokol, Selena, Song automatic Riga 102 či 302. Pro milovníky dobré reprodukce z gramofonových desek zde naleznete kvalitní a moderní gramofony monofonní, stereofonní včetně reproduktorových soustav. Při výběru nebude chybět ani překrásná domácí stereofonní sada. do 4030,- Kčs.

Strana 2 z 20
 

Vyhľadávanie

 

40. válečná léta

Abychom dokázali velké věci, musíme žít, jako bychom nikdy neměli zemřít.

Oldřich Nový

Když se starý člověk jednoho rána probudí a nic ho nebolí, znamená to, že je mrtvý.

České přísloví

Bolek Polívka

Ideální rozměry manžela: 90-60-40 To znamená 90 let, 60 miliónů korun na kontě a 40 stupňů horečky.

Miloš Kopecký

Žena by měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v posteli. A tragédie je, když se to přehází.

Vlasta Burian

Žena se dívá do prázdna jen tehdy, nemá-li zrcadlo.

 

ONLINE

Právě přítomno: 355 hostů a žádný člen

Každý cigán svojho koňa chválí.

Slovenské príslovie

 

Socializmus

  • Živé teploměry
    Živé teploměry NĚKTEŘÍ Z VÁS se snad mohou pochlubit tím, že po dlouhém tréninku dokáží rozlišit rukou teplotu vody nebo okolí s…
 

Připravované články

V této chvíli redakce nepřipravuje žádné nové články pro zveřejnění
Loading ...
Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa.
Retromania 2010 - 2023. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk

Tyto webstránky využívají soubory Cookies. Pokud pokračujete bez změněných nastavení cookies, souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si informace o tom, jak používáme cookies a jak je můžete odmítnout nastavením svého prohlížeče.