R.F.K.

R.F.K.

Šéfredaktor magazínu

nedeľa, 02 jún 2024 14:17

Incheba 1974

Posledné júnové dni v Bratislave patria chémii. Znova sa tu zišli tisícky odborníkov - chemikov, výrobcov a pochopiteľne aj obchodníkov, aby spolu s tisíckami návštevníkov skonfrontovali súčasný stav svetovej chémie s potrebami a možnosťami spoločnosti. Vl. medzinárodný chemický veľtrh INCHE BA '74 zvýrazňuje svojou koncepciou 25. výročie vzniku Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Prostredníctvom exponátov, ktoré sú ovocím spolupráce krajín RVHP, informuje o výhodách socialistickej integrácie a o širokých možnostiach spoločného plánovania rozvoja chemického priemyslu. Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch, aj Incheba '74 vytvára možnosti obchodnej výmeny, spolupráce a samo-zrejme i konfrontácie výsledkov chemického priemyslu štátov z celého sveta. Incheba sa v tomto roku tematicky delí do šiestich tovarových skupín, ktoré ovplyvňujú umiestnenie exponátov v jednotlivých pavilónoch i na otvorených priestranstvách. Základný chemický priemysel tvori rozhodujúcu časť veľtrhu. Návštevníci uvidia široký sortiment chemických surovín, medziproduktov a finálnych výrobkov. Výrobky gumárenského, plastikárskeho a silikátového priemyslu príbuznosťou technológie výroby, častokrát i spoločným surovinovým základom, ozrejmujú široké použitie surovín chemického priemyslu.

piatok, 31 máj 2024 13:06

Záhady jazier a riek

Medzi státisícami jazier a riek na zemeguli sú i také, ktoré svojimi rozdielnými zvláštnosťami patria k divom sveta. Napríklad v Nebraske (USA) je jazierko s mimoriadne sladkou vodou — ryby a raky v ňom sú väčšie ako v iných amerických jazerách. Pri čilskom meste Arica je rieka. ktorá tečie iba v noci. Tvoria ju vody z roztápajúceho sa snehu v Andách. Ten sa topí iba cez deň a voda do riečky sa dostáva iba večer. A to nie je jediné zaujímavé jazero a rieka...

streda, 22 máj 2024 10:50

Zenit SSM

V marci usporiadali v Brne už tretí ročník krajského veľtrhu mladých — ZENIT. V pavilóne F brnianskeho výstaviska sa predstavilo s 1000 exponátmi 45 vystavovateľov z podnikov, výskumných ústavov a škôl Juhomoravského kraja. Exponáty vytvorili, alebo sa na ich výrobe podieľa mládežnícke kolektívy SZM a jednotlivci. Výstava Zenit mala štyri časti. V prvej S3 návštevnici zoznámili s prácou SZM, v druhej boli ukážky činnosti pionierov a tretia bola venovaná Zväzarmu. Vo štvrtej expozícii predviedli zväzáci zlepšovacie návrhy zavedené do výroby a ocenené v oblastných kolách Zenitu, ktoré priniesli našej ekonomike veľké hodnoty. O tom, že mladi ľudia z južnej Moravy sa významne podieľajú na výsledkoch nášho národného hospodárstva, hovorí niekoľko nasledujúcich čísel.

Raketoví modelári Topoľčianskeho okresu sa zišli na letisku v Malých Bieliciach, aby si v okresnom kole zmerali sily. Usporiadateľom bol ODPaM Topoľčany a DPaM v Partizánskom. Tento rok bola účasť oproti iným rokom oveľa väčšia, čo svedči o stále rastúcom záujme pionierov o raketové modelárstvo. Napriek nepriazni počasia dosiahli pretekári pekné výsledky. V kategórii streamer 5 Ns bol najlepší M. Ďuračka (84 s), druhý V. Ivanka (83 s) a tretí I. Šútor (78 s). V kategórii padák zvíťazil J. Suchar (112 s), druhé miesto obsadil R. Biely (104 s) a tretie M. Jamriška (95 s). V raketoplánoch 2,5 Ns skončil na prvom mieste V. Ivanka (89 s), druhý D. Ďurfina (76 s) a tretí M. Grňo (75 s).

streda, 01 máj 2024 06:03

Vyberáme z časopisu Roháč...

Vážení srandisti

Týmto záväzne prihlasujem seba aj všetkých starých mládencov do Vášho hnutia — pokiaľ to už voľakto neurobil. Dôvody:

 1. Makať môžeme ako ženatí (aj viac), ale zarobiť nie. A ešte platíme daň za to, že sme ostali pri rozume.
 2. Detské prídavky; ženatých platia za to, čo robia v posteli, a nie v robote. Pritom sa zabúda, že aj na tomto pracovisku často za ženatých zaskakujeme, ťaháme nočné, cez-časy, sviatky. Kto nám to uzná (okrem niektorých manželiek, aj to nie verejne)? 0 riziku a možnosti úrazu ani nehovoriac.
 3. Väčšina starých mládencov býva v ubytovniach kde — priznajme si to — nie sú vhodné podmienky na cez časy. Pokiaľ je rodina základnou bunkou spoločnosti, a to aj po revolúcii, tak spokojná — uspokojená — žena je základom harmonicky fungujúcej rodiny. Ak sa rozhodnete z horeuvedených ale aj neuvedených dôvodov prijať nás, starých, slobodných večných mládencov do Vášho hnutia, blahoželám, pretože čo do počtu členov sa dostávame na úroveň strany priateľov piva a strany erotikov. Zároveň však varujem pred prijatím do strany — do krabíc od topánok — staré dievky, a úplne vylučujem možnosť spojenia so starými pannami, pretože:
 1. ohrozili by ste naše stavy,
 2. kam čert nemôže, pošle ženu, nedajbože tristo starých dievok. Vraj sa má zyýšiť staromládenecká daň! Žiadam o ochranu a zápis do červenej knihy ohrozených existencií, hneď za učiteľmi ruštiny, učiteľmi a profesormi MLP, členmi ľudových milícii, PS-VB. ŠTB + Budaj, ale zatiaľ pred obéznymi — aj oni už majú svoje dni zrátané.
  štvrtok, 25 apríl 2024 13:17

  Predajne - v roku 1979

  Viete čo sa predávalo v obchodoch s elektrom, domácimi potrebami a športovým potrebami či hračkami v roku 1979. A za aké ceny? Nuž, čítajte.

  Darčeky pre jednotlivcov, i darčeky rodinného charakteru. Nájdete tu niečo pre mužov, pre ženy i pre mladších členov vašej rodiny. Mužom urobí radost planžetový alebo dvojfrézový holiaci strojček. Z planžetových to môže byť Moskva 3 za 450,— Kčs, alebo Bebo-Sher za 265,— Kčs. Pri nákupe elektrického holiaceho strojčeka sa nezabudnite pozrieť ani na dvojfrézový Charkiv 15 M za 350,— Kčs. Mamička by možno prijala s radosťou elektrický gril. Čakajú tu na vás Minigril MG 1 za 185,— Kčs, Univerzálny gril UG 1 za 295,—Kčs a Etagril 146 za 1270.— Kčs. Pekným darčekom pre novomanželov, ale i pre „staršie" rodiny bude elektrický vysávač alebo chladnička. Vysávače budete vyberať z niekoľkých typov v cenových reláciách od 990,— Kčs do 1540. —Kčs. Ako darček sa bude dobre vynímat absorbčná chladnička Elektrosvit 65 I za 1770,— Kčs, Elektrosvit 100 za 2130,— Kčs, alebo kompresorová chladnička Calex 170 R za 3130,— Kčs. Hudbu milujúci ocenia zase magnetofón B 73 stereo Hi-Fi, ktorý stojí 6490.— Kčs ale i magnetofón B 700 mono za 3050,— Kčs. Zo stolových rozhlasových prístrojov vám tu ponúknu vynikajúci pristroj Hi-F 814 A stereo za 7600,— Kčs, Soprán 635 A stereo za 4560,— Kčs a Prixima stereo za 3200,— Kčs. Z monofónnych prístrojov si pozrite Spirituál 442 A za 1780,— Kčs, Euridiku I za 1450,— Kčs a Eminent 441 A za 1500,— Kčs. A čo kúpiť nový televízny prístroj. Rozhodnite sa medzi peknými prijímačmi Laura, Silvia a Capella. Prvé dva stoja rovnako 5250,— Kčs, tretí dostanete za 4800,— Kčs. Ženám, ktoré rady pletú, sa zavďačite takým darčekom, ako je pletací stroj. Pre jednolóžkový pletací stroj Dopleta 180, alebo dvojlčolkový pletací stroj Dopleta 380 si prídete do špeciálnej predajne ŠIJACIE STROJE, podniku Domáce potreby. Dopleta 180 stoji 1600.— Kčs, Dopleta 380, 3700,— Kčs.

  pondelok, 01 apríl 2024 12:11

  Rozhovor pomocou hvízdania? A prečo nie.

  ĽUDIA SA dorozumievajú rečou. V niektorých prípadoch sa však bežný jazyk nedá použiť a tak sa uplatňujú iné dorozumievacie prostriedky. Známa je posunková reč ktorou sa často dorozumievajú hluchonemí. Zvláštnym dorozumievacím prostriedkom je dorozumievanie sa hvízdaním. Hvízdané rozhovory nevytvorili ľudia preto, aby si krátili dlhé chvíle pískaním. Naopak, tento prostriedok je veľmi účinným tam, kde iný spôsob dorozumievania nie je možný. Ako príklad uvedieme ostrov La Gomera, ktorý patri medzi Kanárske ostrovy. La Gomera má asi 35 000 obyvateľov, ktorí žijú roztrúsení v maličkých dedinkách po celom ostrove. Ostrov je sopečného pôvodu a má tvar akéhosi stanu, ktorého steny sa strmo zvažujú k moru. Povrch tohto „stanu" je zbrázdený množstvom hlbokých údolí zvaných „barrancos". Vzhľadom na tieto prírodné pomery má obyvateľstvo nesmierne ťažkosti pri doprave. Na ostrove jestvuje len jedna cesta, ktorá spája štyri mestečká. Okrem toho sú na ňom len horské chodníky, po ktorých je ako-tak možná len doprava kárami s kozím záprahom.

  V druhej polovici minulého storočia, keď newtonovská mechanika bola vzorom pre ostatné teórie a prevládal mechanistický náhľad na svet, objavil sa v novej podobe pád mačky. Ale až neskôr, v roku 1894, sa stal strojcom prekvapenia známy francúzsky fyziológ M. Marey, ktorý predstúpil pred Francúzsku akadémiu vied s fotografiami pádu mačky. Prečo to bola senzácia ? V týchto časoch sa na mechaniku hmotných bodov alebo mechaniku človeka a živých sústav (biomechaniku) v tomto a podobných javoch dívali takto: „Ak nejaká živá bytosť je izolovaná v priestore a ak na ňu nepôsobí žiadna vonkajšia sila, potom táto živá bytosť nielenže nebude schopná premiestniť svoje ťažisko, ale nemôže zapríčiniť ani vznik otáčania svojho tela okolo tohto bodu. Nech pôsobí svojimi svalmi akokoľvek, môžu vzniknúť len vnútorné sily. A keďže niet vonkajších sil, sústava zostane ne-hybná". Aj keď dnešné mechaniky s týmito výrokmi súhlasia, v biomechanike, v mechanike antropomorfných mechanizmoch a v mechanike človeka sme už opatrnejší. Proti názoru, že živá bytosť mechanicky izolovaná v priestore sa nemôže otočiť, vystúpil snáď ako prvý Marcel Depréz (1843 1918) a ako námietku využil práve mačací fenomén.

  utorok, 05 marec 2024 13:06

  F1 v Trenčíne?

  DO ZÁKRUTY sa veľkou rýchlosťou ženie zelený Lotus a za nim v tesnej blízkosti Renault Turbo. Počuť škripot bŕzd, hučanie motorov. Divákmi prebehlo vzrušenie. Autá sa už dostali do jednej roviny. Napätie vrcholí. Ale Lotus sa nedal. Zo zákruty vyletel ako prvý a v cieľovej rovinke ešte zvýšil svoj náskok. červená zástavka rozhodcu rozhodla o jeho víťazstve. Formula 1 pod trenčianskym hradom? Áno. Tohto roku sa totiž uskutočnil II. ročník Grand Prix Laugaricio RC automodelov kategórie V 1, V 2 a EB, ktorú na počesť 35. výročia SNP, 1800 výročia Laugaricia, Medzi - národného roku dieťaťa a 30. výročia Pionierskej organizácie usporiadali CZO Zväzarmu a ZO Automodelov Matra pri TOS n. p. Trenčín v spolupráci s CZV KSS, ZV ROH a CZV SZM. Na novovybudovanom autodróme na Soblahovskej ulici súťažili nielen domáci pretekári z Matry TOS, ale aj z Brna, Ostravy, Košíc, Ostravy Poruby, z Nového Mesta/Váhom ba aj hostia z Poľska.

  štvrtok, 29 február 2024 12:50

  Hus divá (čo možno neviete)

  HUS DIVÁ hniezdi v močiaroch a v okolí rybníkov. Na Slovensku ešte donedávna hniezdili husi na Záhorí, v povodí rieky Moravy, ale len vzácne. Po jej zregulovaní z vysušených močiarov samozrejme odleteli a dnes je hniezdenie husi divých na Slovensku veľmi neisté. Snáď zahniezdili ojedinele v povodí Dunaja, alebo pri niektorom väčšom rybníku. Hus divá je sťahovavá, zo zimovisk sa vracia už koncom februára a odlieta v auguste. Vo verkom množstve prelietavajú cez naše územie v období jarnej a jesennej migrácie. Zastavujú sa na rybníkoch a pomaly tečúcich vodách. No, žiaľ, i transmigrujúcich husi je u nás z roka na rok menej. Husi divé žijú v trvalom páre a po smrti jedného partnera sa druhý už obyčajne nespári. Hniezdiť začínajú skoro po prílete na hniezdiská. Hniezdo stavia samica a samec jej pomáha pri zbieraní materiálu. Samička znesie už koncom marca 3 až 10 bielych hrubozrnných vajec, ktoré neskôr počas sedenia dostávajú bledožlté a hnedasté škvrny. Na vajciach sedí 4 týždne. Po vyliahnutí mláďat sa pridá aj samec k „rodinke" a statočne ju bráni pred nepriateľmi. Páperie mláďat je žlté, postupne im záčina prerastať perie a v ôsmych týždňoch života sú už celkom operené.

  Strana 1 z 42
   

  Vyhľadávanie

   

  90. roky privatizácie

  • Vyberáme z časopisu Roháč...
   Vyberáme z časopisu Roháč... Vážení srandisti Týmto záväzne prihlasujem seba aj všetkých starých mládencov do Vášho hnutia — pokiaľ to už voľakto neurobil. Dôvody:…
  • Boženka bez prémií (na basovú nôtu)
   Boženka bez prémií (na basovú nôtu) Božena hodila najedovane výplatnú pásku na zem. — Ten gauner, — precedila cez zuby, — tak on to predsa len…
  • Kysuca, kysuca, netečie vodička
   Kysuca, kysuca, netečie vodička Súdiac podľa listu podpísaného viacerými obyvateľmi obce Olešná (časť Potôčky) z horných Kysúc, nemajú kysucké predajne domácich potrieb problémy s…
  • Rozkopávková vojna
   Rozkopávková vojna Rozkopávka vojna je špecifický československý variant zákopovej vojny. A predsa nikdy nestrácame nádej. Keď sa zjavia chlapi so zbíjačkou, lopatou,…
  • Usmievajme sa, pretože už zajtra bude horšie
   Usmievajme sa, pretože už zajtra bude horšie Na dnes som pre vás vybral niekoľko úryvkov z časopisu Roháč z roku 1993: Pravda vraj vyjde na povrch! Ale…
  • Železničná stanica Kraľovany
   Železničná stanica Kraľovany Železničná stanica Kraľovany je hlavná železničná stanica na smere Žilina - Košice. železničná stanica sa nachádza sa na severnom okraji…

  Miroslav Plzák

  Plzákův zákon oblíbenosti tchýně: "Oblíbenost tchýně roste se čtvercem vzdálenosti".

  Miroslav Plzák

  Každé hrábě hrabou k sobě.

  České přísloví

  Ladislav Smoljak

  Plzákův zákon oblíbenosti tchýně: "Oblíbenost tchýně roste se čtvercem vzdálenosti".

  Miroslav Plzák

   

  ONLINE

  Práve tu je 202 návštevníkov a žiadni členovia on-line

   

  Vojnové roky

  • Jindřich Plachta
   Jindřich Plachta Jindřich Plachta, vlastným menom Jindřich Söll bol český herec a spisovateľ. Narodil sa ako najstaršie dieťa v rodine robotníka 1.…
   

  Kolektivizácia

  • ABC - časopis mladých pionierov
   ABC - časopis mladých pionierov ABC nazývané "abecečko", česky "abíčko" je dvojtýždenník technického a prírodovedného zamerania pre mládež. Jeho súčasťou sú kreslené seriály, vystrihovačky papierových…
   

  Stagnácia

   

  Normalizácia

  • Brontosauři
   Brontosauři Brontosauři folková a trampská skupina založena v roce 1972 bratry Janem a Františkem Nedvědovými. Vznikla z původní hudební skupiny Toronto…
   

  Socialismus

  • Ako sa pomáhalo poľnohospodárom
   Ako sa pomáhalo poľnohospodárom Pomoc poľnohospodárom za starých čias bolo neodmysliteľnou povinnosťou mladej generácie Zberom bohatej úrody každý zväzák či pionier vykonal dobrý skutok…
   

  Privatizácia

  • Železničná stanica Kraľovany
   Železničná stanica Kraľovany Železničná stanica Kraľovany je hlavná železničná stanica na smere Žilina - Košice. železničná stanica sa nachádza sa na severnom okraji…
   

  Globalizácia

   

  Pripravované články

  Esá vo vzduchu - rozhovor s veliteľom leteckej školy

  Esá vo vzduchu - rozhovor s veliteľom leteckej školy

  Dostali ste sa už niekedy do situácie, v ktorej ste si povedali, že to je koniec, že nieto východiska . A čo bolo potom?

  Bude publikované:
  štvrtok, 20 jún 2024 08:00


  Prečo musíme spať?

  Prečo musíme spať?

  Spánku musíme dať to, čo mu prirodzene patri. Škoda mu je dávať viac, ale nemožno ho okradnúť.

  Bude publikované:
  pondelok, 01 júl 2024 08:00


  Loading ...
  Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa.
  Retromania 2010 - 2024. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
  Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk
  Tieto webstránky využívajú súbory Cookies. Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookies, súhlasíte s ich použitím. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.