štvrtok, 10 november 2022 11:58

Nové autobusy Karosa

Napísal(a)
Tento článok má slov
Čas čítania: min.
Úroveň obtiažnosti čítania :
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Autobus Karosa LC 736 Autobus Karosa LC 736 Časopis Elektrón

Z TOVÁRENSKEJ HALY VYSOKOMÝTSKEJ KAROSY vyšiel 21. júla posledný autobus radu Š 11 (celkom ich vyrobili 26 669) a od toho času prebiehala intenzívna prestavba výrobnej linky, na ktorej sa podieľali pracovníci stavebnej údržby, generálnych opráv a elektroúdržby. Vďaka dobrej organizácii a pripravenosti práce sa podarilo výmenu základného vybavenia — zvarovacích liniek, lakovne a montážnej podkovy — zvládnuť presne do mesiaca. V súčasnosti produkujú plné plánované množstvo — 14 autobusov radu 730 denne. Vozidlá typu 730 majú spoločnú súčiastkovú a skupinovú základňu. Táto široká unifikácia je výhodná pre výrobcu a z hľadiska údržby, servisu a náhradných dielov, pochopiteľne, aj pre používateľa. Funkčné vzorky a prototypy autobusov podrobili náročným životnostným a funkčne prevádzkovým skúškam. Vykonali jazdné testy na špeciálnej polygónovej dráhe a cestnom okruhu. Vozidlá počas overovania najazdili niekoľko sto tisíc kilometrov a ukázali veľmi dobré výsledky. V niektorých prípadoch docielili až polovičnú poruchovosť oproti minulým typom. Základný interval údržby sa predĺžil na dvojnásobok (7500 km). Spotreba paliva je o 5 až 8 0/o nižšia, ročná úspora nafty je 1430 až 1800 litrov na jeden autobus. Pritom dosahujú vyššiu rýchlosť než pri predchádzajúcom rade Š 11.

Medzimestský autokar C 734 upúta už svojim prísnym geometrickým tvarom, väčšími sklenými plochami a dvoma dvojdielnymi von výkyvnými dverami. Podstatnou koncepčnou zmenou je premiestnenie hnacieho agregátu do zadnej časti vozidla pod podlahu. Tým sa nielen znížila vonkajšia a vnútorná hlučnosť, ale tiež sa zväčšil batožinový priestor na 3,5 m3, čo umožňuje uloženie dlhých predmetov. Napr. lyži. Navyše sa získal dobrý prístup k motoru pri údržbe a bež-ných opravách. Nový, vodou chladený, štvortaktný motor ML 635 s rozvodom OHV má objem ležatých valcov 11 940 cm3 a je vybavený novou vstrekovacou sústavou. Základná spotreba paliva — meraná podľa príslušnej ČSN — je 21 I/ 100 km. Pri otáčkach motora 2100/min dosahuje vozidlo maximálnu rýchlosť 100 km/h. Motor je naskrutkovaný s komorou jednolamelovej spojky, ovládanej kvapalinovým posilňovačom, na ktorú sa montuje mechanická prevodovka novej konštrukcie. Tá je synchronizovaná, má 5 prevodových stupňov vpred a jeden vzad. Ekonomická prevádzka autobusu je v rozsahu motorových otáčok 1600 až 1800/min. Možno tak docieliť zníženie spotreby paliva o 6 až 8 %. Inovovaná je predná aj zadná náprava, ktoré dobrou riaditeľnosťou, smerovou stabilitou a zlepšenou geometriou zvyšujú životnosť pneumatík (o viac než 7 %) i bezpečnosť vozidla. Veľkú pozornosť venovali tiež brzdovému systému, ktorý má vyššiu spoľahlivosť. Na samostatnú karosériu viac než doposiaľ použili obdĺžnikové a štvorcové oceľové profily. Ich exponované miesta (vnútorné oplechovanie podokennej časti, podlahy a dvere batožinových skríň atď.) sú pokryté obojstranne žiaruvzdornými pozinkovanými plechmi. Tým sa predlžuje životnosť karosérie. Zvýšená je tiež jej deformačná odolnosť pri prevrátení. Predpokladá sa, že po doriešení povrchových ochrán sa upusti od nákladných generálnych opráv a postačia bežné a stredné opravy. Povrch karosérie, ktorý má oveľa pevnejšiu prednú stenu, je hladký, bez väčších výstupkov, uľahčuje umývanie a údržbu. Dvere schránok batožín, priestoru motora, elektrickej inštalácie, batérii a vykurovacieho agregátu majú jednotný bezpečnostný zámok a kľúč. Palivová nádrž s obsahom 240 I je umiestnená za prednou nápravou, náhradné koleso je pod prednou častou vozidla a teplovodný agregát vpravo pred prednou nápravou. Informačný systém pre cestujúcich sa uskutočňuje pomocou symbolov na samolepiacich fóliách. Pre orientáciu ľudí na nástupišti slúži samostatná skrinka za čelným sklom. Podobná tabuľka je tiež za bočným sklom vedľa predných dverí.

Vozidlo má pri menšej vonkajšej dĺžke väčšiu vnútornú dĺžku, čim sa dosahuje vhodnejšie umiestnenie sedadiel pri súčasnom rozšírení uličky medzi nimi. Napriek tomu, že odpadajú strešné okná, plocha zasklenia je trochu väčšia. Týka sa to najmä predného okna, ktorého spodný okraj je položený nižšie, aby mohol byt dodržaný predpísaný výhľad vodiča. K podstatným zmenám dochádza v systéme vetrania a kúrenia. Počas státia vozidla sa dosahuje dvadsaťnásobná výmena vzduchu a toto množstvo sa počas jazdy zvyšuje až na 35-násobok. V lete pri použití ventilátorov na streche je výmena vzduchu počas státia a počas jazdy dvojnásobná. Autobus má vysoko účinné dvoj-okruhové teplovodné kúrenie. Malý okruh slúži na ohrev motora pri studenom štarte pri nízkych teplotách (do - 25 °C). Zariadenie má výkon 580 W, spotrebu paliva 3,5 l/h. Veľký okruh vykuruje vnútorný priestor odpadovým teplom z motora a je doplnený prídavným agregátom, ktorý sa zapína automaticky, akonáhle vonkajšia teplota poklesne pod - 5 °C. Výsledky skúšok potvrdili, že ide o úsporu 1,25 I nafty na hodinu jazdy pri dosiahnutí oveľa vyššieho teplotného zisku.

V oblasti aktívnej a pasívnej bezpečnosti je prínosom vykonaná rekonštrukcia pracoviska vodiča. To vyhovuje ergonomickým požiadavkám, t. j. jednoduchosti, účelnosti a prehľadnosti jeho usporiadania. Ovládacie prvky sú na dosah vodiča, ktorého pohodlné, vzduchom odpružené sedadlo má anatomický tvar a automatickú reguláciu perovania. Podlaha vodiča má zvýšenie o 110 mm nad úroveň podlahy cestujúcich. Jeho priestor je od pasažierov oddelený medzistenou s presklenou hornou častou a sústavou tyči, ktoré cestujúcim zabraňujú v prístupe k prednej časti vozidla. Volant sa umiestňuje na skrátený stĺpik riadenia, má dve hlboké ramená s predpokladom deformácie pri náraze. Čelné sklo je vybavené dvoma sťahovacími clonami proti slnku. Na jeho čistenie slúži troj-ramenná sústava s účinným elektrickým ostrekovačom. Pokojová poloha stieračov, ktorá je pri spodnom okraji skla, neruší výhľadovú plochu. Autokar má celkovú kapacitu 72 osôb, z toho 45 sediacich. Je určený na medzimestskú prevádzku na kratšie vzdialenosti, kde sa vyžaduje zvýšené pohodlie cestujúcich. Autobus LC 735 bude druhým predstaviteľom radu 730. Jeho výroba sa začne v tomto roku. Vozidlo s motorom ML 634 je určené na diaľkovú prevádzku, kde sa vyžaduje zvýšené pohodlie pasažierov. Má pohotovostnú hmotnosť 9900 kg, celkovú 14 180 kg a kapacitu 44 osôb. Pri otáčkach motora 2100/min., dosahuje vozidlo maximálnu rýchlosť 114 km/h. Pod sedadlami je podlaha po oboch stranách uličky zvýšená o 200 mm, čo umožňuje lepši výhľad cestujúcich a zväčšenie batožinového priestoru na 5 m3. Ten prechádza pozdĺž celého rámu. Sedadlá sú z rúrkových kostier, na ktorých sú upevnené lisované oceľové rámy, podušky a opierky. Do rámov podušiek sa napínajú oceľové pružiny a ako výplň sa používajú latexové odliatky. Opierky sedadiel sú vysoké na podopretie hlavy a možno ich sklápať. Pre bezpečnosť pasažierov montujú ná pravej strane prvého radu sedadiel a na zadnom rade pri troch sedadlách brušné bezpečnostné pásy.

Tretia verzia je určená na prepravu osôb v mestskej doprave, pripadne na krátke linky s častými zastávkami v medzimestskej prevádzke. Jeho pohotovostná hmotnosť je 9400 kg, celková 15 580 kg a kapacita 90 osob. Zdrojová sústava pozostáva z dvoch štartovacích olovených, sériovo spojených akumulátorových batérii s výsledným napätím 24 V. Pri otáčkach motora 2100/min dosahuje vozidlo maximálnu rýchlosť 71,1 km/h. Základná spotreba paliva je približne 34 litrov na 100 km. Automatická hydromechanická prevodovka tvori s motorom jeden celok. V priestore cestujúcich je podlaha rovná, len v zadnej časti vpravo pod dvojicou sedadiel má výstupok, ktorý nie je prekážkou pri prechode osôb. Na pravej strane karosérie sú umiestnené troje dvojdielnych a von výkyvných dverí, ktoré ovláda vodič z pracoviska. Predný panel vodiča je vybavený zosilňovačom, stojanový mikrofón je umiestnený vľavo od panela prístrojov. Vodič kontroluje pravým spätným zrkadlom nástupný priestor pred strednými a zadnými dverami i pri otvorení predných dverí. Pre bezpečnosť stojacich cestujúcich (kapacita je 30 osôb) slúži sústava zvislých a vodorovných tyči. Pre orientáciu ľudí na nástupišti je určená samostatná skrinka — umiestnená vpravo za čelným sklom hore — obsahujúca výmenné smerové štítky. Podobná tabuľka je tiež za bočným sklom medzi strednými a zadnými dverami.

Diaľkový autokar LC 736 je posledným, štvrtým autobusom radu 730. Pre vnútorné osvetlenie použili obdĺžnikové vrchné žiarivkové svietidlá a bodové naklápacie svetlá nad sedadlami. Vetranie v priestore cestujúcich sa robí rozvodnými kanálmi s individuálnym ovládaním výstupov, ktoré sú zabudované nad hlavami osôb. Každý kanál je v zadnej časti vybavený dvoma ventilátormi. Vozidlo má pohotovostnú hmotnosť 10 100 a celkovú 14 380 kg. Vzadu na každom boku má posuvné okienko. Autobusy radu 730 spĺňajú technické požiadavky výrobcu i užívateľa na roky 7. päťročnice. Svojou konštrukciou dávajú reálne predpoklady pre ich inováciu, a tým zabezpečujú ponechať ich vo výrobe až do roku 1990. V budúcnosti sa ráta s pokračujúcou modernizáciou. Vývoj sa zameriava na znižovanie pracnosti, údržby a ošetrovania, zvyšovanie spoľahlivosti a predlžovanie životnosti, zlepšenie kvality povrchových ochrán, pokles vonkajšej a vnútornej hlučnosti, ale i na ochranu životného prostredia a celkové zvyšovanie kultúry cestovania.

Zdroj: Časopis elektrón

Zobrazené 303 krát
R.F.K.

Šéfredaktor magazínu

Media

Noc v archive - Karosa & telefon youtube

Napíšte komentár

Zverejnenie komentára z dôvodu neúnosných reklamných aktivít niektorých návštevníkov podlieha schváleniu administrátorom. Tým ale nie je dotknutá sloboda slova, ak nie sú porušené pravidlá tohoto portálu. Komentáre sú následne zverejnené do 24 hodín.

 

Vyhľadávanie

 

80. roky socializmu

 • Škoda GARDE
  Škoda GARDE NÁVŠTEVNÍCI tohtoročného Medzinárodného strojárske-ho veľtrhu v Brne v expozícii AZNP Mladá Boleslav mali možnosť si prezrieť nový československý automobil ŠKODA…
 • Ako Slnko ukazuje čas
  Ako Slnko ukazuje čas SLNKO je regulátorom všetkého diania života na Zemi. Jeho poloha na oblohe riadi striedanie ročných období a jeho východy a…
 • Predstavujeme vám - Alojz Kubica - Mechanik z Tatry
  Predstavujeme vám - Alojz Kubica - Mechanik z Tatry JE ŽENATÝ a má dve deti. Práve stavia rodinný domček. Jeho koníčkom sú knihy a technika. No predovšetkým malý traktor,…
 • Čo je IQ?
  Čo je IQ? INTENZÍVNY ZÁUJEM o podstatu inteligencie začali v minulom storočí prejavovať najmä biológovia a psychológovia. Slávni vedci Ch. Darwin a H.…
 • Kotúčové magnetofóny
  Kotúčové magnetofóny V špeciálnych predajniach ELEKTRO, podnikov Domáce potreby vám ich ponúknu i bez hotovosti na účelovú pôžičku. A to znamená bez…
 • Nové autobusy Karosa
  Nové autobusy Karosa Z TOVÁRENSKEJ HALY VYSOKOMÝTSKEJ KAROSY vyšiel 21. júla posledný autobus radu Š 11 (celkom ich vyrobili 26 669) a od…
Chodí štěstí dokola, sem tam padne na vola.

České přísloví

Len dotial človek bez starosti žije, dokial si gombík zapät nevie.

Slovenské príslovie

 

Zdeněk Svěrák

 

ONLINE

Práve tu je 57 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 

Vojnové roky

 • Rada vzájomnej hospodárskej pomoci
  Rada vzájomnej hospodárskej pomoci Rada vzájomnej hospodárskej pomoci (zaužívaná skratka: RVHP, rusky: Совет Экономической Взаимопомощи) bola mnohostranná medzištátna hospodárska organizácia, prevažne východoeurópskych socialistických krajín,…
 

Kolektivizácia

 • Motocykel značky Pionier
  Motocykel značky Pionier Pionier JAWA 50 legendárny stroj Československej mládeže Najobľúbenejší na vidieku, kde vznikali celé klany motorkárov a prevážali sa medzi obcami…
 

Stagnácia

 • Zasedání ÚV KSČ 31. 5. 1969
  Zasedání ÚV KSČ 31. 5. 1969 Soudružky a soudruzi dnešnímu zasedání ÚV se předkládá návrh, aby byli někteří soudruzi vyloučeni z pléna ÚV, mezi nimi i…
 

Normalizácia

 • Domáce hudobné štúdio STUDIO 5000
  Domáce hudobné štúdio STUDIO 5000 Záujemci o kvalitné reprodukované slovo a hudbu obľubujú hudobné kombinácie, akou je napríklad STUDIO 5000 firmy Telefunken. Celá kombinácia patri…
 

Socialismus

 • Bony a klid
  Bony a klid Vít Olmer Jeden z výborných českých filmov na sklonku 80. rokov 20.storočia, ktorý nastavil zrkadlo absurdite socialistického systému, aj keď…
 

Privatizácia

 

Globalizácia

 

Pripravované články

Súťaž zručnosti ZENIT v profesii mäsiar

Súťaž zručnosti ZENIT v profesii mäsiar

Najväčší počet bodov, a prvé miesto patrilo mladým mäsiarom zo závodu Trenčín, druhé získalo družstvo z nitrianskeho mäsokombinátu a tretie zo závodu Tmava.

Bude publikované:
piatok, 06 október 2023 08:00


Statočná Alena

Statočná Alena

Dobový článok o Alene Valáškovej členkou výboru ZO SZM a predsedníčkou CZV SZM v Gumárenskom závode.

Bude publikované:
piatok, 13 október 2023 10:00


Loading ...
Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa.
Retromania 2010 - 2023. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk
Tieto webstránky využívajú súbory Cookies. Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookies, súhlasíte s ich použitím. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.