R.F.K.

R.F.K.

Šéfredaktor magazínu

středa, 26 červenec 2023 10:57

Na vrcholu, afaltky nevedou

Lanovky ve své dnešní podobě nejsou moc starým dopravním prostředkem, i když myšlenka dopravy materiálu a lidí po laně je stará a již v minulosti lze zjistit různé snahy o její uskutečnění. Historicky starší jsou pozemní lanovky, jejichž předchůdci se vyskytovali již ve středověkých dolech. Visuté lanovky se mohly začít úspěšně vyvíjet teprve tehdy, když byla vynalezena ocelová lana.

POKUD DNES mluvíme o lanovkách, máme na mysli především horská dopravní zařízení. Lanovky a lyžařské vleky se v posledních desetiletích staly neodmyslitelnou součástí horských středisek cestovního ruchu. Zpřístupňují vysokohorské polohy, slouží k zásobování, usnadňují záchranné akce, ale především pohodlně dopravují turisty a lyžaře do vyšších poloh. Jde především o lyžaře - vždyť v posledním období nastala doslova exploze lyžování. Počet lyžařů se odhaduje ve světě na 100 až 120 milionů osob a tento počet stále roste. A proto si bez lanovek a lyžařských vleků nelze představit ani rozvoj cestovního ruchu.

PROČ LANO?

Řešení dopravy v horách klasickým kolejnicovým systémem je omezeno určitým maximálním stoupáním trasy. Adhezní vozidlo (adheze je tření mezi hnacími i brzdovými koly dopravních prostředků a mezi kolejnicí či vozovkou) může totiž překonat pouze takové stoupání, při kterém tření mezi koly a kolejnicemi stačí k překonání složky hmotnosti a jízdního odporu vozidla. Z hlediska bezpečnosti platí zásada možnosti zabrzdění vozidla na svahu. Hranice maximálního sklonu pro adhezní dráhy je dodržení této nízké hranice stoupání. Proto jsou pro překonávání větších sklonů terénu vhodné ozubnicové a lanové dráhy. Ozubnicové dráhy "zubačky" jsou charakterizovány přenosem tažné síly ozubenými koly zabírajícími do ozubeného hřebene, který bývá uložen mezi kolejnicemi. Ozubnicové dráhy měly pro rozvoj osobní horské dopravy zejména v jejích začátcích velký význam. Protože jsou však investičně velmi nákladné a náročné na údržbu.

SE STÁLE SE ZLEPŠUJÍCÍM POČASÍM budete více a více toužit opustit města a vesnice. Zejména ve městech je únik do přírody potřebný už dávno není hlemýžď jediný tvor, který si sám nosí střechu nad hlavou. Mnozí z vás jistě rádi zaměňujete pohodlné stavby za méně pohodlný stan. A něco na tom je. Ale všechno chce své. Proto přemýšlejte o tom, zda by nebylo třeba něco pro toho roční prázdniny, dovolenou a víkendy zlepšit. Určitě jezděte s rodiči autem, a tak není třeba výbavu moc omezovat. Několik námětů k přemýšlení vám dnes přinášíme a znáte se s námi, jestli by se vám něco nenadchlo k lepšímu přežití rekreace. Všechny potřeby pro turistiku, sport, rekreaci dostanete ve velkém výběru v každé speciální prodejněSPORT produktov Drobný tovar.

sobota, 01 duben 2023 14:59

Emil Bosák - jezdec formule K

FORMULE TOTO ČAROVNÉ SLOVKO umí opantat mysli malých i větších fanoušků motoristického sportu, vyvolává představy závratných rychlosti, dramatických soubojů na trati, vítězství i proher, vavřínových věnců. Dnes bychom vám chtěli představit jednoho z reprezentantů závodů formule, se kterou se však nespojují všechny přívlastky nej. Avšak ti, kteří se této disciplíně věnují, jsou rovněž posedlí vášní, láskou ke svému vozu alespoň tak, jako jezdci skutečné formule jeden. Formule K - to je oficiální název disciplíny, kterou naši motorističtí nadšenci znají pod názvem závod motokár. A jezdcům. kterého vám dnes chceme představit je Bratislavčan Emil Bosák, závodník formule K.

sobota, 01 duben 2023 13:24

Tajemství ledvinových kamenů

Dodnes se nepodařilo zjistit, proč jsou někteří lidé náchylní k ledvinovým kamenům a jiní zase ne. K objasnění tohoto problému provedl polský výzkumník Tadeusz Wrocinski zajímavé pokusy na zvířatech s lidskými fosfátovo-oxalátovými kameny. Tyto kameny se velmi obtížně rozpouštějí, dokonce když působíme koncentrovanými kyselinami. Wrocinski vložil takové kameny do ledvin potkanů. K jeho největšímu překvapení se tyto kameny za několik dní úplně rozpustily. Organismus potkana zřejmě disponuje látkou, která dokáže rozpustit i nejodolnější kameny. Vědci proto předpokládají, že i člověk má takovou látku. Ledvinové kameny vznikají tehdy, když tato látka v organismu chybí. Pokud by se podařilo tuto látku identifikovat, pak by bylo možné připravit lék, který by rozpustil nejen již vzniklé kameny, ale zabránil i vzniku nových kamenů.

ŽIJEME VE SVĚTĚ, jehož nedílnou častou jsou elektromagnetická pole. Pro všechno živé na Zemi jsou právě proto tak důležité, jako vzduch, voda, světlo a teplo. Dnes se už nepochybujeme o tom, že změny v magnetickém poli vyvolané například slunečními bouřemi ovlivňují biosféru země. Proto ve vědeckotechnických kruzích vyvolalo velký zájem sympozium o „Fyzikálně-matematických a biologických problémech působení elektromagnetických poli a ionizace vzduchu, které se konalo na Jaltě. Jeden z referátů mluvil o tom, že horniny pod vlivem rozličných faktorů mechanického zatížení zahřívání vysílají impulzní magnetické záření. Zřejmě proto mnohé živočichy cítí, když se blíží zemětřesení, projevují neklid a opouštějí ohrožené oblasti. Kdyby lidé pociťovali změny elektromagnetického pole, kdyby vyběhli z domů před prvním strašným otřesem. Ale "král tvorstva" se příliš vzdálil od svých divokých předků, mnohé vlastnosti jeho "nižších bratrů" u něj zanikly jako nepotřebné. Přestože jsme necitliví na vyzařování jako předzvěst zemětřesení to ještě vůbec neznamená, že elektromagnetická pole na nás nepůsobí.

sobota, 01 duben 2023 12:20

Svazáci na polích

CHARAKTERISTICKÝM ČTEM loňského roku i dnešních dnů je zvýšená pracovní aktivita našich pracujících, ke které především mobilizoval XV sjezd KSČ. Na všech úsecích našeho života, na každém pracovišti dokazují pracující činorodou prací svou vysokou angažovanost, a tím i své politické uvědomění Nebylo a není tomu zcela jinak am v zemědělství. Důležitost rozvoje socialistické zemědělské velkovýroby si uvědomují nejvyšší stranické a státní orgány a SV SSM již v prosinci roku 1975 vytyčil základní směrnici pro trvalý aktivní podíl mládeže na realizaci úkolů v zemědělství. Výrazným impulsem v tomto směru se stala výzva UV KSČ a vlády ČSSR k loňské sklizni, která ještě více zmobilizovala činnost a práci ZE SZM v podmínkách zemědělství a vesnic. Konkrétně se to projevilo v socialistické soutěži SSM podzim 76 a v hnutí mládeže. Za intenzifikací luk a pastvin "Socialistická soutěž" v rámci hnutí mládeže "Ani zrno nazmar" ukázala že mladí lidé jsou v každém okamžiku ochotni a odhodláni zasáhnout do plnění obilninářských programů svých okresů a podniků.

JEDNÝM z našich předních výrobců hifi techniky dobře se prosazující i na mimořádně náročných zahraničních trzích je. p. Tesla Litovel. Ve svém výrobním programu má gramofonové přístroje od spotřebitelské třídy až po hifi výrobu. V současnosti nabízí tento výrobce ve třídě hifi přístroje NC 440, NC 420 (jsou to šasi bez zesilovače) a NZC 420 a NZC 421, gramofony doplněné zesilovač mi se sinusovým výkonem 2 x 15 a 2 x 20 W. Jedná se o oblíbený nároky spotřebiteli i když ik nim lze mít určité výhrady. V rámci inovačního programu přichystal výrobce poloautomatický přístroj MC 400 o kterém lze říci, že jeho inovační projev nespočívá jen ve výtvarném ztvárnění, ale že přináší i něco nového. To proto, že se jedná o poloautomatický stereofonní přístroj se senzorovým ovládáním, osazený v dřevěné skříňce s průhledným krytem. Řemeničkový pohon je odvozen z elektronicky řízeného motorku, přičemž je elektronicky řešeno i přepínání otáček a jejich jemná regulace. Správnost nastavených otáček lze kontrolovat a regulovat pomocí vestavěného stroboskopu, antiskating je nastavitelný magneticky. Hlavice pro uchycení přenosky je odnímatelná, má půlpalcové uchycení a standardně je osazena čs. magneto dynamickou vložkou. Zislá síla na hrot přenosky je 1 až 3 P, odstup hluku je lepší než 40 dB, kolísání otáček je menší než 0.15% a příkon ze sítě je 37 VA. Rozměry gramofonu MC 400 jsou 450 r 355 x 160 mm, jeho hmotnost je 10,5 kg a má 33 a 45 U min.

pátek, 31 březen 2023 15:31

Chcete být otužilý?

Abychom pochopili podstatu procesu otužování a změny, které se dějí v lidském těle účinkem tepla a chladu, je třeba znát, jak reaguje živá tkáň na dráždění. vzdušným otužováním, koupáním nebo sprchováním. Řekněme si nejprve něco o otužování vzdušnými lázněmi. Čím je vzdušná koupel kontrastnější a chladnější, tím větší je její otužovací účinek, tím větší změny probíhají v organismu. Čím déle trvá vzdušná koupel, tím větší je její účinek. Jak se začít otužovat vzduchem? V první řadě si musíme být jisti, že jsme zdraví. U každého akutního onemocnění, zejména je-li kombinováno se zvýšenou teplotou, platí úplný zákaz nejen otužování, ale jakékoli tělesné námahy a sportu výskyt chronického onemocnění (zánět průdušek, poškození ledvin, revmatické onemocnění kloubů atd.) může být důvodem pro zákaz otužovacích procedur. V takových případech je třeba vždy poradit s ošetřujícím lékařem, který zná náš zdravotní stav. Vzdušné otužování má začínat při teplotě vzduchu ne menší než 20 °C a v bezvětří, nebo jen při slabém vánku. Postupně přecházíme k nižším teplotám tak, abychom na podzim a v zimě mohli připadne přejít k otužování při teplotách pod nulou. První otužování nemá trvat více než 20-30 minut Délku otužování ze dne na den prodlužujeme (vždy asi o 10 minut), až délka otužování potrvá 2 - 4 hodiny u mladých a zdravých a 1 - 2 hodiny u dětí a starších osob. Otužovat se můžeme po sedáky i ležačky, ale nejlepšího účinku dosáhneme, pokud se při otužování pohybujeme. Vzdušné otužování se koná při částečném obnažení nebo v lehounkém oblečení, které propouští mezi tělo a oblek dostatek vzduchu. Pokud chceme dosáhnout rovnoměrného účinku na celé tělo, je třeba se svléknout najednou.

pondělí, 10 duben 2023 16:29

Konzerva - nebo jak se vyrábí její tělo

VEDOUCÍ V NAŠÍ samoobsluze káže prodavačkám stavět vedle regálů "pyramidky" z konzerv. Na pohled je to efektní. Vizuální efekt však zcela zbledne vedle zvukového efektu, když neopatrný kupující zavadí o půldruhametrovou pyramidku z džusů a ta se s rachotem doporučuje. prodavačky šemrou a neopatrný kupující by se nejraději propadl pod zem. A teď si zkuste představit ,,zvukový efekt" u linky, na které za minutu zarachotí 240 plechovek. Ovšem prázdných. Hluk v provozech v národním podniku OBAL v Novém Městě nad Váhom místy dosahuje 100 decibelů. Snížení hladiny hluku je jedním z tematických úkolů, vypsaných pro letošní rok pro vynálezce a zlepšovatele v tomto podniku. Dokud však něco nevynaleznou, plechovky budou vesele rachotit dál. Protože na těch 17 vagónů plechovek, které zde denně (!) vyrobí, netrpělivě čekají naše konzervárny a další podniky. Zdánlivě není nic jednoduššího, než vyrobit tradiční plechový obal na konzervu. Zejména na automatické lince KEZL 100 z NDR. Tabule plechu si stroj podává do nůžek, ostříhané plechy vytvaruje do válce, Šev zapájí cinovo-olověnou pájkou nad otevřeným plamenem a dopravník posouvá pláště konzerv do obrubovacího stroje. Další stroj lisuje dna a víčka a nanese po obvodu vrstvičku latexového těsnění. Po vysušení v pecích uzavírací stroj připojí na pláště konzerv dna a plechovka je prakticky hotová. Přejde ještě zkoušečkou a může jít do expedice. Víčka balí zvlášť vždy příslušný počet k plechovkám. Jednoduché, ale... - Ale plechovka je ve skutečnosti nemírně náročný výrobek, říká Ing. Miroslav Adam z odborného normalizačního střediska obalové techniky v pražském IMADOS-u (Institut manipulačních dopravních obalových a skladovacích systémů). Požadavky, které klade na obaly potravinářský průmysl jsou pochopitelně vysoké. Divili byste se jakými rozličnými a přísnými zkouškami musí plechovky projít než se do nich smějí dát potraviny! Opravdu jsem se divila, když jsem se dozvěděla, na čem všem závisí kvalita plechovek. Pojďme však zcela od začátku. Slovo konzervovat pochází z latinského conservare, což znamená uchovávat. Konzervárenská technologie tedy vhodným úmyslným zákrokem uchovává potraviny na delší dobu, podstatně delší, než by vydržely v přirozeném stavu. Nejrozšířenějším zákrokem je sterilizace při které se teplem zničí původci nežádoucích mikrobiálních změn. Aby však takto sterilní potravinu bylo možno skladovat, je třeba ji ve sterilním stavu udržet i nadále. K tomu slouží obal, který chrání obsah před působením vlivů vnějšího prostředí a vytváří ve svém nitru určité mikroklima. Tradičním a historicky nejstarším konzervárenským obalem jsou plechovky.

O Liptově se říká, že je to jeden z nejkrásnějších koutů naší vlasti. Svazáci ze Správy slovenských jeskyní v Liptovském Mikuláši znají však i jeho druhou stránku, a věru třeba přiznat - tu horší, o které mluvil jejich delegát i na okresní konferenci SSM. A na tu zkušenost jim stačilo projít Kvačianskou dolinou. Plechovky od barvy, oleje, a konzervy, hrnce, vědra, staré boty, tašky, pneumatiky, pytle z umělých hnojiv a všelijaké jiné staré haraburdí našli patnáct mládežníci za dva dny v říčce Kvačianka a na jejích březích. Odpadků po turistech a obyvatelích Hut a Borového, kteří si z říčky udělali smetiště, bylo za osmdesát pytlů. Inu, čistotě naší přírody, našeho životního prostředí jsme opravdu hodně dlužní.

Strana 3 z 22
 

Vyhľadávanie

 

60. léta stagnace

Přátelství se Sovětským svazem je nesmysl právě tak, jako nemůže existovat přátelství otroka a otrokáře.

ČSSR Pražské jaro 1968

Chceš-li ztratit přítele, puč mu peníze.

České přísloví

Jan Werich

Jiří Suchý

 

ONLINE

Právě přítomno: 916 hostů a žádný člen

Prázdná hlava nebolí.

Slovenské príslovie

 

Socializmus

  • Spartakiáda 1985
    Spartakiáda 1985 Poslední Spartakiáda 1985 Byl jsem na poslední spartakiádě v historii bývalého Československa. Jako příslušník Československé lidové armády. Snad i dnes…
 

Připravované články

Esa ve vzduchu - rozhovor s velitelem letecké školy

Esa ve vzduchu - rozhovor s velitelem letecké školy

Dostali jste se už někdy do situace, ve které jste si řekli, že to je konec, že natož východiska. A co bylo potom?

Datum zveřejnění:
%AM, %20 %291 %2024 %08:%čen


Proč musíme spát?

Proč musíme spát?

Spánku musíme dát to, co mu přirozeně patří. Škoda mu je dávat víc, ale nelze ho okrást.

Datum zveřejnění:
%AM, %01 %291 %2024 %08:%čec


Loading ...
Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa.
Retromania 2010 - 2024. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk

Tyto webstránky využívají soubory Cookies. Pokud pokračujete bez změněných nastavení cookies, souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si informace o tom, jak používáme cookies a jak je můžete odmítnout nastavením svého prohlížeče.