utorok, 28 január 2020 16:37

Od veľtrhu k veľtrhu

Napísal(a)
Tento článok má slov
Čas čítania: min.
Úroveň obtiažnosti čítania :
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Veľtrh Brno Veľtrh Brno Časopis Elektrón

Od veľtrhu k veľtrhu ... to je obdobie, v ktorom sa jeden veľtrh konči, aby sa začali prípravy na ďalší. Prípravy, ktoré vyjdú z výsledkov predchádzajúcej prace a sú odrazom zámerov našej spoločnosti pre dané obdobie. Práve tak sa formoval Medzinárodný veľtrh spotrebného tovaru, ktorý sa tohoto roku uskutočňuje ut po ôsmy raz píše sa rok 1977 (poznámka redakcie). Veľtrh je zrkadlom súčasných úloh nášho hospodárstva. V tejto päťročnici bude musieť náš spotrebný priemysel aj obchod energickejšie riešiť nedostatky v sortimente tovaru a rýchlejšie obmieňať tovar dlhodobej spotreby. Maloobchodný predaj priemyselných spotrebných výrobkov sa má do roku 1980 zvýšiť o 30 %. Preto vo výrobe spotrebného tovaru budeme v oveľa väčšej miere ako doposiaľ použivať vhodné formy licenčnej výroby, kooperáciu a špecializáciu s krajinami Rady vzájomnej hospodárskej pomoci i s ďalšími štátmi. Problémom spotrebnej výroby - tentoraz predovšetkým textilnému priemyslu - sa venuje aj tohtoročný Medzinárodný veľtrh spotrebného tovaru v Brne. Štátna expozícia veľtrhu ukáže, ako si predstavujeme a ako v skutočnosti napĺňame úlohy šiestej päťročnice.

Na ploche tri-štvrte milióna štvorcových metrov brnenského výstavišťa, v pavilónoch i mimo nich sú desaťtisíce výrobkov, ktoré ukazujú súčasný stav výroby a prezrádzajú smer vývoja spotreby. Na vlaňajší veľtrh spotrebného tovaru v Brne prišlo okolo 150 000 návštevníkov. Odborníci z našej výroby a obchodu získali konkrétne informácie o výrobkoch i technológiách, rokovali o nákupoch spotrebných výrobkov a uzatvárali dohody o dodávkach spotrebného tovaru pre náš trh. Ďalšie tisíce návštevníkov sa zoznámili so stavom výroby spotrebných predmetov vo svojom odbore. Posúdili zahraničnú našu produkciu, získali podnety na zvyšovanie kvality výroby na vlastnom pracovisku. Mnohí sem prišli s konkrétnymi úlohami vo vrecku, aby potom doma, vo svojom vlastnom podniku referovali podrobne o výsledkoch veľtržnej návštevy. Desaťtisíce ďalších návštevníkov z celej našej vlasti však priťahuje Medzinárodný veľtrh spotrebného tovaru svojou paletou expozícii, pyramídou tvarov a symfóniou farieb. Málokde si človek môže urobiť taký výlet do blízkej budúcnosti ako práve tu. A úprimne povedané, kto by nemal záujem pozrieť sa za hranice všedných dni... Veci od textilu až po chladničky, práčky, televízory je pohľad, ktorý sa len tak nenaskytne každý deň.

Závery a perspektívy

Po každom veľtrhu sa napĺňajú ciele a poslanie, od veľtrhu k veľtrhu rastie ich ekonomická úroveň. Na prvom medzinárodnom veľtrhu spotrebného tovaru sa uzavreli obchody za dve miliardy korún. Vlani to ul bolo viac ako za tri miliardy. V roku 1970 tu vystavovalo 32 krajín, vlani už 40. Na vedeckotechnickom programe veľtrhu, sympóziách, kongresoch a odborových dňoch sa iba vlani zúčastnilo sedemtisíc zahraničných i domácich odborníkov. Veľtrh posudzujú priaznivo aj za hranicami našej vlasti. Zdá sa. že svoje obchodné i politické úlohy spĺňa Medzinárodný veľtrh spotrebného tovaru dokonale. Avšak ani tu nie sú hranice perspektív uzavreté. Veľtrh spotrebného tovaru môže v budúcnosti ešte komplexnejšie obsiahnuť vývoznú ponuku našej výroby spotrebných produktov, môže ešte intenzívnejšie sústrediť pozornosť na medzinárodnú kooperáciu a špecializáciu. A v neposlednom rade rade, rozšírenie sprievodných vedeckotechnických programov medzinárodných veľtrhov je pre ich existenciu podmienkou do budúcnosti. 0 brnenských veľtrhoch je známe, že ich prednosťou, ako hovoria obchodníci je usporiadanie podľa druhov. Teda výrobky podobného charakteru sú zoradené vedľa seba. Návštevník na pomerne malej výstavnej ploche ziska v krátkosti prehľad o tom, čo veľtrh vystavuje a najmä ponúka. My sa teraz vyberieme na malú prechádzku československými expozíciami, aby sme sa pozreli, čim v najbližšom období obohatíme náš trh a čo si budeme môcť v budúcich rokoch kúpiť.

CENTROTEX PRAHA, VKUS, ELEGANCIA, UCELENOSŤ

Centrotex hrá dnes zložitú úlohu v svetovom textilnom obchode, vyváža do 120 krajín. Vývoz Centrotextu sa opiera o spoluprácu so 77 podnikmi priemyslu textilného, odevného a chemického (chemické textilné materiály). Výhodnosť vzájomných dodávok textilu v rámci socialistických krajín, založených na dlhodobých dohodách, spočíva predovšetkým v zabezpečení trvalých vývozov, v umožnení veľkých výrobných sérii a z toho vyplývajúceho zníženia výrobných a odbytových nákladov. Kooperačné či iné dohody v rámci RVHP prakticky nemajú vo svete obdobu. Tohto roku majú návštevnici možnosť vidieť celú novú predaj-nú kolekciu 77/78 a leto 78 pánskej, dámskej a detskej konfekcie, vlnených dámskych a pánskych látok a košieľ. Po prvý raz sa ako novinka objavujú napr potlačené froté pyžamy, teplákové súpravy s aplikáciou koženky a plavky z odľahčených úpletov. Nové kombinácie v štruktúre tkaniny majú košeľoviny. Medzi exponátmi sú aj vlnené plyšové koberce, jutové koberce, expozíciu oživujú klobučnícke výrobky, pletené výrobky, nové typy módnych pulóvrov a módne prehliadky Centrotexu sú tiež dnes pojmom. Pre 8 medzinárodný veľtrh spotrebného tovaru sa chystá originálna mód-na prehliadka s tematickým zameraním. 60 minút okolo ZSSR - Návrhári podniku predvádzajú najráznejšie druhy oblečenia pre každú dennú i večernú príležitosť - symbolické poňatie jednotlivých radov je zároveň prechádzkou po Sovietskom zväze, ktorý je najväčším odberateľom čs. textilného a konfekčného tovaru (celých 20 % z celkového vývozu). Všetkých 110 modelov tejto prehliadky malo svoju premiéru tesne pred začiatkom brnenského veľtrhu v Sovietskom zväze. Celá rotunda pavilónu A je ukážkou integračných možnosti v rámci RVHP, prehliadkou prednosti kooperácie a špecializácie a inovačných úspechov, ktoré dosiahli textilný a odevný priemysel. Špičkové výrobky, vyvážané s úspechom do členských krajín RVHP dokumentujú zapojenie čs. textilného a odevného priemyslu do medzinárodnej derby práce.

DREVOUNIA BRATISLAVA

Trvalým cieľom nábytkárskej expozície je poukázať na vyspelosť slovenského nábytkárskeho priemyslu a jeho podiel na systematickom zvyšovaní životnej úrovne v ČSSR. V spolupráci s výrobnými organizáciami sa podarilo zabezpečiť rozsiahly inovačný program, ktorého konkrétne výsledky predvádzajú v Brne. Niektoré novinky na 8. MVST.

 • detská obývačka DEMIS - moderná zostava skriniek pre mládež. Výrobca Západoslovenské nábytkárske závody, n.p., Bratislava
 • sektorový nábytok MULTI - CUB s možnosťou variácií, výrobca Západoslovenské nábytkárske závody n. p. Bratislava
 • čalúnená súprava AKORD, výrobca Západoslovenské nábytkárske závody n.p. Bratislava
 • stenová zostava IRENA - s pôsobivými dekoratívnymi prvkami, vyrobená novou technológiou, výrobca MIER n.p. Topoľčany
 • zostava skriniek pre mládež REDUTA výrobca Nový domov n. p. Spišská Nová Ves.

V Brne prebiehajú rokovania s partnermi zo socialistických i nesocialistických štátov. Očakávajú sa rokovania predovšetkým vo vývoze. V dovoze sa kontrahuje nábytok, ktorý prispeje k spestreniu a doplneniu sortimentu na vnútornom trhu.

JABLONEX - JABLONEC

Československá bižutéria je vo svete pojmom pre každú sezónu (leto, jeseň, zima) sa pripravuje viac ako 10 000 nových vzorov. Vyrábajú ich podniky združenej výroby jabloneckej bižutérie. Ich módnosť a špičkový svetový štandard si zabezpečujú sledovaním a úzkym stykom s dôležitými strediskami módy. Účasť Jablonexu na brnenskom jarnom veľtrhu umožňuje ponúknuť zákazníkom z celého sveta prierez bohatým vývozným sortimentom. Patrí k nemu sklenená a kovová bižutéria (náhrdelníky, náušnice. náramky. brošne, spony, prstene), večerné kabelky z perličiek a zo štrasu, imitované kamene, ale aj vianočné ozdoby, umelé kvety a ovocia atď.

SKLOEXPORT LIBEREC

V expozícii Skloexportu je úžitkové, lisované, varné i umelecké sklo, lustre a osvetľovacie sklo. Prevažujú nové vzory. Moravské sklárne Kvetná pri Uherskom Brode sú o zastúpené kališkovinou s novým spósobom dekorovania diarytinou. Úspešne sa tu uplatnil nový stroj, ktorý vyvinul Výskumný ústav úžitkového skla v Novom Bore. O kvalite zariadenia svedči aj skutočnosť, že o zakúpenie licencie prejavili záujem niektoré firmy zo sklárskych veľmoci, ako sú NSR a Francúzsko. Stredoslovenské sklárne Poltár ponúkajú nové druhy kališkoviny a skla pre domácnosť z olovnatej skloviny.

ARTIA PRAHA

Osobitosť poslania ARTIE spočíva v tom,že popri zahraničnoobchodných operáciách je jednou z čs. organizácii, ktoré rozvíjajú kultúrne styky so zahraničím, zabezpečujú výmenu kultúrnych hodnôt. Rozsah tejto výmeny je impozantný, spolupracuje s partnermi vo viac ako 70 krajinách. Od svojho založenia v roku 1953 vydalo cudzojazyčné nakladateľstvo ARTIA asi 5000 knižných titulov vo viac ako 20 jazykoch a v náklade vyše milióna výtlačkov. Patria sem predovšetkým diela významných starých nových českých a slovenských autorov, reprezentačné obrazové publikácie, rozširuje sa napríklad vydávanie populárno-náučnej literatúry, určenej predovšetkým pre deti a mladých ľudí. V tomto rade vyjde napr. séria encyklopédii pre deti (Fauna, Flóra a ďalšie), pre mládež sa pripravujú zaujímavé obrázkové lexikóny z rôznych oblasti ľudskej činnosti, siahajúce až po kozmonautiku. Nemenej zaujímavá pre mladých ľudí je ďalšia oblasť pôsobnosti Artie - vývoz hudby na gramofónových platniach Supaphon a Panton, predaj hudobných nahrávok. Vyvážame aj kvalitnú lisovaciu hmotu na výrobu gramofónových platni. Vynikajúce gramofóny z Tesly Litovel, pripravuje sa výroba a export takej progresívnej techniky, ako je kvadrofónia a video platňa. Ďalšie atraktívne oblasti činnosti Artie môžeme iba vymenovať: vývoz a dovoz poštových známok, minci a medailí, vývoz českých granátov a striebornej bižutérie, vývoz a dovoz foto a materiálovo, učebných pomôcok a vyučovacej techniky, predovšetkým pre jazykovú výuku. Okrem knih Artia vyváža a dováža noviny a časopisy.

MERKURIA PRAHA

Merkuria venuje veľkú pozornosť výrobkom určeným pre domácnosť. Pod značkami Sandrik, Mikov a KDS predvádza výrobky nožiarskeho priemyslu od lacného vyhotovenia až po luxusný tovar s črienkami zo špeciálne chemicky tvrdého dreva - Lignamonu. Pozornosť všetkých gazdiniek upútajú určite kolekcie moderného smaltovaného riadu Alena, Lenka a Belis 2000. Modernú domácnosť by sme si dnes nevedeli predstaviť bez ďalších výrobkov, ako sú napríklad termosky, nerezové príbory, strojčeky na mäso, nožnice na hydinu, výrobky z plastov. Merkuria vystavuje v Brne aj žehličky, mixéry, šľahače, vysávače, variče, infražiariče, sporáky elektrické i plynové, masážne prístroje, prietokové ohrievače vody a pod. Veľmi pestrý je výber ručného náradia z n.p. Tona Pečky maticové uťahovacie náradie n. p. Nářadi Praha ponúka zasa pod značkou Narex široký sortiment kliešti Zbirovia, kladív, hasákov, palíc a sekáčov, pod komerčnou značkou Pilana bohatý výber pílok. Okrem radu elektrických vŕtačiek, brúsok, skrutkovačov. závitorezov a nožníc predvádza Merkuria obľubené súpravy Combi. V ďalšej časti expozície nájdu návštevnici kolekcie náramkových hodiniek zn. Prim, budíkov tej istej značky, slnečných okuliarov a rámov na okuliare. Merkuria patri medzi význačných vývozcov prístrojov v odbore foto-kino.

MERKURIA PRAHA

Motokov predstavuje na 2. galérii pavilónu C kompletný sortiment bicyklov, reprezentovaný výrobkami z n. p. ESKA Cheb, n. p. FAVORIT Rokycany, n. p. VELAMOS z Petrova nad Desnou a z Kovodružstva Mladá Boleslav. Vystavuje detské bicykle 16" — 22", mládežnícke 24 a 26" a športové a pretekárske 27" a 28". Ako novinky sú vystavené prepracované bicykle ESKA 24" a Kovodružstvo 18" a nový typ pretekárskeho bicykla FAVORIT F 25. Ďalej sa verejnosti po prvý raz predstavujú nové typy meničov Favorit pre športové a pretekárske bicykle. Ako každý rok nájdu návštevnici v špeciálnom oddelení expozície Motokovu špičkové bicykle športové a pretekárske, určené pre cestné preteky, na dráhe, krasojazdu a bicyklebal.

EXICO PRAHA

Na 8. MVST sa a.s. Exico zúčastňuje spoločne s výrobnými podnikmi VHJ Čs. obuvnícky priemysel, OGAKO a Priemysel koženej galantérie. Spoločná expozícia je na ploche 1410 m2. V expozícii Čs. obuvníckeho priemyslu je vystavených 940 párov obuvi zo Svitu Gottwaldov. ZGK Třebič, Botana Skuteč, Sázavan Zruč n/Sázavou. VHJ Ogako vystavuje spolu 670 párov obuvi a na expozícii sa podieľajú ZDA Partizánske a JAS Bardejov. V dámskej obuvi pre celoročné nosenie sú vystavené modely v elegantnom, skôr klasickom štýle, ktorý vyplýva z módnej tendencie odievania, kde sa opäť presadzuje „dámsky vzhľad". Nový dámsky elegantný smer, v ktorom sa uplatňuje viac šiat a sukni sa prejavuje predovšetkým vo zvýšenom uplatnení jemnej galantérnej obuvi. Topánky sú výrazne ľahšie, tvar zvršku pretiahnutejší, so štíhlejšou prednou častou. Pre mladý štýl, ktorý tvori džinový a folklórny smer, sa predvádza najmä textilná obuv v rôznom vyhotovení lodičky, "pantofličky" v ľahšom i športovom vyhotovení. Pánska obuv je zastúpená modelmi, ktoré sa vyznačujú predovšetkým mäkkosťou a pohodlnosťou, prednosť sa dáva športovo elegantnému zameraniu. Pokiaľ ide o materiály, zdôrazňuje sa prirodzenosť materiálu. Aj pri syntetických materiáloch sa vývoj zameral na ďalšie zvyšovanie ich mäkkosti a vláčnosti.

Zdroj: Elektrón - mesačník pre mladých o vede a technike

Zobrazené 1489 krát
R.F.K.

Šéfredaktor magazínu

Napíšte komentár

Zverejnenie komentára z dôvodu neúnosných reklamných aktivít niektorých návštevníkov podlieha schváleniu administrátorom. Tým ale nie je dotknutá sloboda slova, ak nie sú porušené pravidlá tohoto portálu. Komentáre sú následne zverejnené do 24 hodín.

 

Vyhľadávanie

 

70. roky normalizácie

Sklenka vína ti neuškodí, a plnou bečku nevypiješ.

Slovácké přísloví

Jiří Menzel

Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že i ten druhý může mít pravdu.

 

ONLINE

Práve tu je 608 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nedal pán boh svini rohy, ani žene mužské nohy.

Slovenské príslovie

 

Vojnové roky

 

Kolektivizácia

 • Československá štátna lotéria
  Československá štátna lotéria Myšlienka zaviesť v socialistickom Československu štátnu lotériu bola následne realizovaná v januári 1957. Herný plán výhier bol nasledovný: 16 prémií…
 

Stagnácia

 • Radošínske naivné divadlo
  Radošínske naivné divadlo Radošínske naivné divadlo slovenský profesionálny divadelný súbor, sídliaci v Bratislave, za založený 25. decembra 1963 v Radošine Stanislavom Štepkom Patrí…
 

Normalizácia

 • Čimčarara, čim čim čim
  Čimčarara, čim čim čim Rečňovanky, veršíky pre deti od Ľudmily Podjavorinskej Vstalo slnko z poza hory, po nebíčku kráča, ide budiť včielku, lienku na…
 

Socialismus

 

Privatizácia

 

Globalizácia

 

Pripravované články

Zenit SSM

Zenit SSM

1600 hliadok RM sa v roku 1973 pričinilo o úsporu viac než 13 miliónov korún, zlepšovacie nápady predstavovali prínos 22 miliónov korún.

Bude publikované:
štvrtok, 23 máj 2024 08:00


Záhady jazier a riek

Záhady jazier a riek

Dno teplejšie ako povrch, alebo - blúdiaci Lobnor a záhada Čadského jazera. To všetko sa dozviete z tohoto retro článku zo 70. rokov minulého storočia.

Bude publikované:
sobota, 01 jún 2024 08:00


Loading ...
Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa.
Retromania 2010 - 2024. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk
Tieto webstránky využívajú súbory Cookies. Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookies, súhlasíte s ich použitím. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.