úterý, 29 listopad 2022 12:58

Co je IQ?

Napsal(a)
This article has words
Reading time is around minutes.
Reading difficulty level :
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Co je IQ? Co je IQ? Časopis Elektrón

INTENZIVNÍ ZÁJEM o podstatu inteligence začali v minulém století projevovat zejména biologové a psychologové. Slavní vědci Ch. Darwin a H. Spencer ve svých pracích dokazovali, že evolucí se vedle vývoje mozku současně zvyšuje aktivita organismu, objevují se složitější formy chování. U níže organizovaných živočichů lze pozorovat jednoduché, vrozené reakce na podněty z prostředí. Tyto mechanismy usnadňují přizpůsobování se organismu novým podmínkám. Na druhé straně vyšší živočichové a člověk se podstatně snáze přizpůsobují novému prostředí a dokážou vytvořit složitější formy chování. Oba zmínění vědci považovali inteligenci za všeobecnou vrozenou vlastnost, díky které organismus využívá předchozí zkušenosti, dokáže se dostatečně přizpůsobit prostředí a projevuje schopnost učit se. Avšak po čase vysvitlo, že lidská inteligence má složitější podstatu. Roky 1904 se staly známé práce francouzského psychologa Alfréda Bineta, který byl jmenován do funkce člena komise francouzského ministerstva osvěty pro zkoumání duševních schopností děti, zařazovaných do speciálních škol. Binet věděl, že komise nedosáhne úspěchu, pokud se obecné úvahy o inteligenci nedoplní konkrétními měřeními. V letech 1905 až 1911 se svým spolupracovníkem lékařem Simonem sestavil několik zkoušek na zjišťování úrovně rozumových dovedností, jako jsou např. . paměť, chápání slov, usuzování. Takto bylo možné rozlišit normální jednotlivce od duševně zaostalých.

Při svých výzkumech si oba vědci povšimli, že jisté rozumové úrovně lze dosáhnout v určitém věku. Proto zavedli pojem „tzv. mentálního věku, který není totožný s kalendářním. Pokud například osmileté dítě dokáže vyřešit pouze takové úkoly jako šestileté, víme, že zaostává za dva roky. Konečným cílem tohoto postupu se stalo určování počtu let, kterým se dítě odlišuje od normy, tzn. j. od skupiny vrstevníků na své věkové úrovni. Německý psycholog Stern upozornil na fakt, že zmiňované "dvouleté zaostávání" nemá stejnou hodnotu ve čtyřech a řekněme ve dvanácti letech. Zaostávání dítěte v prvním případě je podstatně vyšší než ve druhém. Proto Stem navrhl, aby mentální věk vydělili kalendářním věkem, čímž vznikl tzv. duševní kvocient 6:8 t.j. inteligenční test měří?Třeba ve třetím roce se od dítěte vyžaduje zvládnutí jednoduchých manipulací, jakými je například na vlečení korálků, chápání jednoduchých pojmů (například otázky: „Na co máme kamna?"), srovnání hůlek různých délek a podobně. Odpovědi se bodují. Je pochopitelné, že se stoupajícím věkem se postupně zvyšuje i náročnost úkolů a požadavky na kvalitu myšlení. Tak například úkoly pro 13. rok vyžadují již chápání abstraktních pojmů („co rozumíme pod slovem srovnávání?"), paměť pro věty (vyžaduje se doslovné zopakování věty: „Letadlo opatrně slušelo v prostoru, který byl pro něj připraven."), sestavení věty z zpřehazovaných slov (např. ze slov „Mu prosi jsem můj kamarád nožek půjčil aby svůj mě“) atd. Všechny tyto úkoly vyžadují dobré abstraktní myšlení a úsudek. připadne i znalosti a paměť.

Celkově tedy pod pojmem inteligence rozumíme schopnost rychle a přesně vyjímat, myslet a jednat. Měříme ji hodnocením těch myšlenkových operací (jako jsou např. chápání, nacházení vztahů, řešení problémů, usuzování atd.), které jsou pro člověka nejdůležitější. Velká většina zkoumaných dětí má IQ od 90 do 110. průměrnou inteligenci. Podle naměřených hodnot IQ lze popsat tzv. pásma inteligence.

IQ Hodnocení
0 - 25 Idiocita (jedinci, kteří jsou v dospělém věku na úrovni asi tříletých dětí)
26 - 50 Imbecilita (6.r)
51 - 70  Debilita (12 r.)
71 - 80 Slaboduchost
81 - 90 Podprůměrná inteligence
91 - 110 Průměrná inteligence
111 - 120 Lehce nadprůměrná inteligence
121 - 130 Značně nadprůměrná inteligence
131 - 140 Vysoká inteligence
140a výše Genialita

Žádný dosud známý test inteligence nedokáže měřit pouze vrozenou inteligenci nezávisle na zkušenosti a výchově. To znamená, že v úvahu je třeba bratr i pracovní vytrvalost, správné studijní návyky a příznivé okolí, které přispívají k rozvoji schopnosti. Někteří buržoazní psychologové zdůrazňují vrozenost inteligence, čímž se nejednou zdůvodňují teorie o rasové nadřazenosti určitých národů. Projevily se také snahy dokazovat "neplnohodnotnost" některých národů, jejich "zaostalou" kulturu a pod. Sovětský psycholog A. R. Lurije uskutečnil ve třicátých letech výzkumy v kišlacích (vesnicích) a na horských pastvinách (džajlau) v odlehlých oblastech Uzbekistánu. Bez ohrady na to, že stará kultura Uzbekistánu přinesla velmi cenná umělecká, vědecká a architektonická díla, lidové masy žily po staletí v podmínkách zaostávajícího zemědělství, zůstávaly negramotné a pod brzdícím vlivem islámského náboženství. Ukázalo se, že významné změny ve společenských podmínkách přinesly i změny v kvalitě myšlení lidí. Odborníci zjistili, že inteligence není všeobecná. jednotná schopnost, ale že má teoretickou, praktickou a sociální složku. Teoretická inteligence vyjadřuje schopnost zacházet s pojmy a problémy, praktická inteligence dovoluje manipulovat s předměty nebo nástroji, zatímco sociální inteligence předpokládá vhodné chování v kontaktech mezi lidmi. Ne vždy jsou jednotlivé části v souladu - nepříjemný je zejména nedostatek sociální inteligence. V takovém případě i ostatní složky jaksi ztrácejí na hodnotě. Úroveň inteligence není osudově dána a neměnná. Jsou známy mnohé případy, kdy se výsledky zlepšily až o 20 bodů, jakmile se odstranily okolnosti. které nepříznivě ovlivňovaly vývoj dítěte – například nepříznivé poměry v rodině nebo ve škole. Inteligence se neměří jen psychologickými testy, ale často se neodborně zkoumá v každodenním životě. Nejčastěji dochází k chybnému odhadu, podle výrazu obličeje, oblečení, společenského vystupování a pod. V běžném hovorovém styku se často používá fráze „takový inteligentní člověk a učinil takovou hloupost“. Vyplývá z toho, že lidské chování, zejména v kritických situacích je velmi složité a závisí na celé osobnosti člověka. Inteligence je její důležitou, avšak ne jedinou součástí. Vždyť iv každodenním životě dochází k situacím, ve kterých rozhodují morální a charakterové vlastnosti, kdy charakterní, avšak méně inteligentní člověk se může zachovat správněji, než inteligentní, ale méně charakterný jedinec, to však neznamená, že inteligence alespoň že výška IQ nemusí být totožná se školním prospěchem.Zjistilo se například, že z celkového počtu asi 15% děti, které u nás neukončí povinnou školní docházku, jen asi 2% má nízkou inteligenci.Neprospěch ostatních děti souvisí spíše s jinými vlivy, jako jsou např. nezájem o vyučování, nevhodná rodinná výchova, chybné smysly, různá onemocnění apod. Nejednou se stává, že žák s vysokou inteligencí je pouze průměrným žákem, pokud mu chybí zájem a ytrvalost avšak pracovitý a usilovný žák s průměrnou inteligencí může dosáhnout velmi dobrých výsledků. Inteligence představuje velmi důležitou, ale ne jedinou schopnost člověka.

Aby člověku přinesla štěstí a spokojenost, musí být vyvážena jeho bohatým vnitřním světem, přiměřenou seberealizací, vůlí a charakterem. A především snahou, aby všechny své schopnosti uvedl do souladu se zájmy celku.

Zdroj: časopis Elektrón

Číst 666 krát
R.F.K.

Šéfredaktor magazínu

Média

československý filmový týdeník 1965 01 youtube

Zanechat komentář

Zverejnenie komentára z dôvodu neúnosných reklamných aktivít niektorých návštevníkov podlieha schváleniu administrátorom. Tým ale nie je dotknutá sloboda slova, ak nie sú porušené pravidlá tohoto portálu. Komentáre sú následne zverejnené do 24 hodín.

 

Vyhľadávanie

 

80. léta socialismu

 • Jak se správně oblékat
  Jak se správně oblékat VÍTE, ŽE i šaty a prádlo mohou způsobovat podráždění až onemocnění kůže? Na kůži nepříznivě působí buď samotná tkanina nebo…
 • Statečná Alena
  Statečná Alena „JE TO DÍVKA, která má nesmírně statečný vztah ke své práci ik životu.” Tolik nám řekl na začátku našeho setkání…
 • Civilní obrana ČSSR
  Civilní obrana ČSSR V POSLEDNÍM tříletém období se snaží vojenské kruhy USA a jeho satelity v NATO zbrzdit dlouhodobou mírovou iniciativu SSSR a…
 • Škoda GARDE
  Škoda GARDE NÁVŠTĚVNÍCI letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v expozici AZNP Mladá Boleslav měli možnost si prohlédnout nový československý vůz ŠKODA…
 • Představujeme vám - Alojz Kubica - Mechanik z Tatry
  Představujeme vám - Alojz Kubica - Mechanik z Tatry JE ŽENATÝ a má dvě děti. Právě staví rodinný domek. Jeho koníčkem jsou knihy a technika. Ale především malý traktor,…
 • Co je IQ?
  Co je IQ? INTENZIVNÍ ZÁJEM o podstatu inteligence začali v minulém století projevovat zejména biologové a psychologové. Slavní vědci Ch. Darwin a H.…
Chodí štěstí dokola, sem tam padne na vola.

České přísloví

Len dotial človek bez starosti žije, dokial si gombík zapät nevie.

Slovenské príslovie

 

Zdeněk Svěrák

 

ONLINE

Právě přítomno: 519 hostů a žádný člen

 

Socializmus

 • Spartakiáda 1985
  Spartakiáda 1985 Poslední Spartakiáda 1985 Byl jsem na poslední spartakiádě v historii bývalého Československa. Jako příslušník Československé lidové armády. Snad i dnes…
 

Připravované články

V této chvíli redakce nepřipravuje žádné nové články pro zveřejnění
Loading ...
Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa.
Retromania 2010 - 2024. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk

Tyto webstránky využívají soubory Cookies. Pokud pokračujete bez změněných nastavení cookies, souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si informace o tom, jak používáme cookies a jak je můžete odmítnout nastavením svého prohlížeče.