pondelok, 29 november 2021 11:46

Čo by ste mali vedieť o RVHP?

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
RVHP RVHP wikipedia

PREČO VYTVORILI RVHP

Vďaka sociálno-ekonomickým premenám a internacionálnej pomoci Sovietskeho zväzu dosiahli východoeurópske socialistické krajiny v roku 1948 vcelku predvojnovú úroveň výroby. Keďže v bratských štátoch existovali spoločné ekonomické problémy, stal sa rozvoj ich vzájomnej ekonomickej spolupráce objektívnou nevyhnutnosťou. Okrem toho pôsobil al zahraničnopolitický faktor: pomocou tzv Marshallovho plánu z roku 1947 chceli USA rozšiť svoj vplyv al na východoeurópske socialistické krajny. Preto ZSSR a ostatné európske krajiny hľadali a našli zodpovedajúce formy spolupráce. umožňujúce využiť prednosti socialistického systému.

VZNIK A ČLENOVIA RVHP

Porada predstaviteľov Bulharska, Československa, Maďarska, Poľska, Rumunska a ZSSR, ktorá bola v januári 1949 v Moskve, vytvorila Radu vzájomnej hospodárskej pomoci, zloženú — na základe rovného zastúpenia — z predstaviteľov krajín, ktoré sa na porade zúčastnili. Vo februári 1949 prijali za člena Albánsko (na práci RVHP sa prestalo zúčastňovať v roku 1961), v októbri 1950 NDR a v júni 1962 Mongolsko. V roku 1972 vstúpila Kuba. Medzi RVHP a Juhosláviou v roku 1964 podpísali dohodu. podľa ktorej sa SFRJ podieľa na činnosti celého radu stálych komisii RVHP.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA RVHP

Má 4 základné orgány zasadanie Rady, výkonný výbor, stále komisie a sekretariát. Zasadanie rady je najvyšší orgán RVHP. Prerokúvajú sa na ňom základné otázky ekonomickej a vedeckotechnickej spolupráce, určujú hlavné smery činnosti. Zasadanie rokuje o správach výkonného výboru, zriaďuje nové orgány, nevyhnutné pre plnenie úloh, prijíma nových členov,atď. Zasadanie zvolávajú najmenej raz ročne v hlavných mestách členských štátov. Výkonný výbor je hlavným výkonným orgánom Rady. Skladá sa z predstaviteľov členských krajín úrovni podpredsedov vlád. Schádza sa najmenej raz za štvrt roka a má právo prijímať odporúčania rozhodnutia a predkladať návrhy zasadaniu Rady. Riadi všetku prácu. spojenú s koordináciou plánov rozvoja národného hospodárstva, špecializáciou a kooperáciou členských štátov. Riadi prácu sekretariátu i stálych komisií. Schvaľuje rozpočet organizácie Stále komisie — v súčasnosti ich RVHP má viac ako 20. Väčšina z nich je odvetvová. Sídlo stálych komisii určuje zasadanie Rady. Predsedom komisie je vedúci delegácie tej krajiny v ktorej má stála komisia sídlo. Stále komisie rozpracúvajú opatrenia a pripravujú návrhy pre najracionálnejší rozvoj odvetvi národného hospodárstva štátov RVHP na základe medzinárodnej deľby práce. Sekretariát robí každodennú agendu. Skladá sa z tajomníka RVHP, zástupcov tajomníka, odborníkov a technického personálu. Súčasne s organizačnou prácou uskutočňuje ekonomické výskumy a analýzy. zostavuje prehľady a informácie.

SOCIALISTICKÁ EKONOMICKÁ INTEGRÁCIA

Riešime mnohých problémov ekonomického rozvoja v rámci jednej krajiny by bolo nemožné alebo málo efektívne a vyžaduje si spojenie materiálnych zdrojov a vedeckotechnického potenciálu viacerých krajín. Internacionalizácia výroby podporuje zlacnenie a zvýšenie kvality produkcie. Socialistická integrácia sa zakladá na princípe socialistického internacionalizmu. Štáty RVHP nemusia medzi sebou bojovať o trhy. Je im cudzia vzájomná konkurencia.

ŠPECIALIZÁCIA A KOOPERÁCIA VÝROBY

Medzištátna špecializácia ma veľký význam práve pre malé štáty RVHP Nie každá z európskych socialistických krajín má dosť veľkú kapacitu vnútorného trhu, nevyhnutnú pre rozvoj veľkovýroby. Ale iba výroba vo veľkých sériách môže prinášať spiatočný ekonomický efekt. Špecializovaná dobre vypracovaná sériová veľkovýroba vyžaduje zaručený odbyt. A to sa práve robí v rámci RVHP. Malé štáty RVHP získavajú možnosti stavať veľké podniky, optimálne čo do rozsahu výroby, so zabezpečením ich vysokej rentability a ziskov. Práve takéto podniky umožňujú najväčšími zvyšovať národný dôchodok a životnú úroveň ľudu.

KOORDINÁCIA NÁRODOHOSPODÁRSKYCH PLÁNOV

Koordinácia národohospodárskych plánov členských krajín RVHP predstavuje dobrovoľnú spoločnú plánovitú činnosť socialistických štátov. Prakticky pristúpili štáty RVHP ku koordinácii plánov od roku 1954. Do roku 1965 sa plány koordinovali najmä na základe už schválených národných plánov. Novým momentom bolo zladenie plánov na roky 1966 - 1970 a 1971 - 1975, ktoré sa uskutočňovalo už vtedy, keď štáty RVHP rozpracovávali projekty svojich národných plánov. Postupne prechádzajú členské štáty k užšej bezprostrednej spolupráci ministerstiev. ústredných úradov, združení, podnikov vedeckovýskumných ústavov.

VEDECKOTECHNICKÁ SPOLUPRÁCA

Spolu s rozvojom vedy a tech-niky v každej jednotlivej krajine má pre vedeckotechnický pokrok veľký význam medzinárodná výmena skúseností, koordinácia výskumov, kúpa zahraničných licencii, vynálezov. Riešiť obrovské úlohy iba vlastnými silami by si vyžiadalo obrovské výdavky, často neekonomické. Preto štáty RVHP venujú takú veľkú pozornosť vedeckotechnickej spolupráci. Okrem vedeckovýskumných ústavov v každej krajine vytvorili sa tiež medzinárodné strediská a výskumné ústavy na mnohostrannom základe (napr Spojený ústav jadrových výskumov v Dubne). Krajiny RVHP uzavreli dohodu o spolupráci aj v oblasti kozmického výskumu.

PREVODITEĽNÝ RUBEĽ

Vo vzájomnom zúčtovaní socialistických krajín zaviedli kolektívnu menu pod názvom prevoditeľný rubeľ. Jeho zlatý obsah tvori 0,987412 gramu rýdzeho zlata. Zavedením systému mnohostranných zúčtovaní prostredníctvom Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce sa prevoditeľný rubeľ používa pri všetkých zúčtovaniach medzi členskými krajinami RVHP.

KOMPLEXNÝ PROGRAM

V roku 1971 prijali členské štáty Komplexný program ďalšieho prehlbovania a zdokonaľovania spolupráce a rozvoja socialistickej ekonomickej integrácie. Komplexný program označuje za hlavnú metódu prehlbovania socialistickej integrácie spoluprácu v oblasti plánovacej činnosti a najmä koordináciu národohospodárskych plánov (plány sa budú koordinovať na obdobie 10 až 15 rokov). Teraz sa koordinujú plány na roky 1976 - 1980, pričom sa koordinácia plánov na toto obdobie zosúlaďuje s práca mi na koordinácii plánov do roku 1990.

Zdroj:Časopis Elektrón

Zobrazené 461 krát
R.F.K.

Šéfredaktor magazínu

Media

Historie cs - RVHP youtube

Napíšte komentár

Zverejnenie komentára z dôvodu neúnosných reklamných aktivít niektorých návštevníkov podlieha schváleniu administrátorom. Tým ale nie je dotknutá sloboda slova, ak nie sú porušené pravidlá tohoto portálu. Komentáre sú následne zverejnené do 24 hodín.

 

Vyhľadávanie

 

70. roky normalizácie

 • Škoda Felicia - dobový filmový dokument
  Škoda Felicia - dobový filmový dokument Pripravil som na dnes pre Vás dobový inštruktážny film pre autoškoly. Ako inak, so Škodou Felíciou.
 • Avia A 15 / A 20 / A 30
  Avia A 15 / A 20 / A 30 AVIA bol ľahký nákladný automobily československej výroby. Tento typ sa vyrábal v rokoch 1968 až 1983 v národnom podniku Avia…
 • Sanatórium Helios, Štrbské Pleso
  Sanatórium Helios, Štrbské Pleso Malá retro spomienka na jeden z najmodernejších zdravotníckych ústavov bývalého Československa. Sanatórium Helios sa nachádza v pohľadovo menej exponovanej polohe…
 • Magazín Roháča 1979
  Magazín Roháča 1979 Rodinný spravodajca. Dnes som pre vás pripravil retro náhľad do Magazínu Roháč z roku 1979. Šťastný rodinný život. Panské Maniere…
 • Čo by ste mali vedieť o RVHP?
  Čo by ste mali vedieť o RVHP? PREČO VYTVORILI RVHP Vďaka sociálno-ekonomickým premenám a internacionálnej pomoci Sovietskeho zväzu dosiahli východoeurópske socialistické krajiny v roku 1948 vcelku predvojnovú…
 • Likové textilné závody v Revúcej
  Likové textilné závody v Revúcej V Likových a textilných závodoch v Revúcej príchodom nových zväzákov z iných školských a závodných organizácií sa práca zväzáckeho kolektívu…
Sklenka vína ti neuškodí, a plnou bečku nevypiješ.

Slovácké přísloví

Jiří Menzel

Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že i ten druhý může mít pravdu.

 

ONLINE

Práve tu je 224 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Ak chcete podporiť finančným darom rozvoj RETROMANIA.SK

PAY BY SQUARE: 1 €

Donate retromania

ALEBO: ĽUBOVOĽNÁ SUMA


EUR

Nedal pán boh svini rohy, ani žene mužské nohy.

Slovenské príslovie

 

Vojnové roky

 

Kolektivizácia

 • Anděl na horách
  Anděl na horách Zlaté filmové 50' roky boli tým pravým v propagácii rekreácií ROH (revolučné odborové hnutie) o ktoré nebol z počiatku ani…
 

Stagnácia

 

Normalizácia

 • Od veľtrhu k veľtrhu
  Od veľtrhu k veľtrhu Od veľtrhu k veľtrhu ... to je obdobie, v ktorom sa jeden veľtrh konči, aby sa začali prípravy na ďalší.…
 

Socialismus

 • Strom života - čisté hory
  Strom života - čisté hory NAŠE NAJVZÁCNEJŠIE ÚZEMIA chránime v troch národných parkoch, dvanástich chránených krajinných oblastiach, zriad'ujeme rezervácie a chránené prírodné útvary. Hodnoty týchto…
 

Privatizácia

 • Železná opona
  Železná opona Železná opona, termín ktorý vyjadroval imaginárnu hranicu rozdelenia Európu na dva politické póly. Na socialistický a kapitalistický. Išlo o hermeticky…
 

Globalizácia

 • Arcibiskup Róber Bezák
  Arcibiskup Róber Bezák ThLic. Róbert Bezák, duchovný vodca, symbol nádeje a oázy duchovného pokoja, arcibiskup bez úradu, zosadený bez verejne známeho dôvodu, sa…
 

Pripravované články

V tejto chvíli redakcia nepripravuje žiadne nové články pre zverejnenie.
Loading ...
Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa.
Retromania 2010 - 2022. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk
Tieto webstránky využívajú súbory Cookies. Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookies, súhlasíte s ich použitím. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.