pondelok, 29 november 2021 11:46

Čo by ste mali vedieť o RVHP?

Napísal(a)
Tento článok má slov
Čas čítania: min.
Úroveň obtiažnosti čítania :
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
RVHP RVHP wikipedia

PREČO VYTVORILI RVHP

Vďaka sociálno-ekonomickým premenám a internacionálnej pomoci Sovietskeho zväzu dosiahli východoeurópske socialistické krajiny v roku 1948 vcelku predvojnovú úroveň výroby. Keďže v bratských štátoch existovali spoločné ekonomické problémy, stal sa rozvoj ich vzájomnej ekonomickej spolupráce objektívnou nevyhnutnosťou. Okrem toho pôsobil al zahraničnopolitický faktor: pomocou tzv Marshallovho plánu z roku 1947 chceli USA rozšiť svoj vplyv al na východoeurópske socialistické krajny. Preto ZSSR a ostatné európske krajiny hľadali a našli zodpovedajúce formy spolupráce. umožňujúce využiť prednosti socialistického systému.

VZNIK A ČLENOVIA RVHP

Porada predstaviteľov Bulharska, Československa, Maďarska, Poľska, Rumunska a ZSSR, ktorá bola v januári 1949 v Moskve, vytvorila Radu vzájomnej hospodárskej pomoci, zloženú — na základe rovného zastúpenia — z predstaviteľov krajín, ktoré sa na porade zúčastnili. Vo februári 1949 prijali za člena Albánsko (na práci RVHP sa prestalo zúčastňovať v roku 1961), v októbri 1950 NDR a v júni 1962 Mongolsko. V roku 1972 vstúpila Kuba. Medzi RVHP a Juhosláviou v roku 1964 podpísali dohodu. podľa ktorej sa SFRJ podieľa na činnosti celého radu stálych komisii RVHP.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA RVHP

Má 4 základné orgány zasadanie Rady, výkonný výbor, stále komisie a sekretariát. Zasadanie rady je najvyšší orgán RVHP. Prerokúvajú sa na ňom základné otázky ekonomickej a vedeckotechnickej spolupráce, určujú hlavné smery činnosti. Zasadanie rokuje o správach výkonného výboru, zriaďuje nové orgány, nevyhnutné pre plnenie úloh, prijíma nových členov,atď. Zasadanie zvolávajú najmenej raz ročne v hlavných mestách členských štátov. Výkonný výbor je hlavným výkonným orgánom Rady. Skladá sa z predstaviteľov členských krajín úrovni podpredsedov vlád. Schádza sa najmenej raz za štvrt roka a má právo prijímať odporúčania rozhodnutia a predkladať návrhy zasadaniu Rady. Riadi všetku prácu. spojenú s koordináciou plánov rozvoja národného hospodárstva, špecializáciou a kooperáciou členských štátov. Riadi prácu sekretariátu i stálych komisií. Schvaľuje rozpočet organizácie Stále komisie — v súčasnosti ich RVHP má viac ako 20. Väčšina z nich je odvetvová. Sídlo stálych komisii určuje zasadanie Rady. Predsedom komisie je vedúci delegácie tej krajiny v ktorej má stála komisia sídlo. Stále komisie rozpracúvajú opatrenia a pripravujú návrhy pre najracionálnejší rozvoj odvetvi národného hospodárstva štátov RVHP na základe medzinárodnej deľby práce. Sekretariát robí každodennú agendu. Skladá sa z tajomníka RVHP, zástupcov tajomníka, odborníkov a technického personálu. Súčasne s organizačnou prácou uskutočňuje ekonomické výskumy a analýzy. zostavuje prehľady a informácie.

SOCIALISTICKÁ EKONOMICKÁ INTEGRÁCIA

Riešime mnohých problémov ekonomického rozvoja v rámci jednej krajiny by bolo nemožné alebo málo efektívne a vyžaduje si spojenie materiálnych zdrojov a vedeckotechnického potenciálu viacerých krajín. Internacionalizácia výroby podporuje zlacnenie a zvýšenie kvality produkcie. Socialistická integrácia sa zakladá na princípe socialistického internacionalizmu. Štáty RVHP nemusia medzi sebou bojovať o trhy. Je im cudzia vzájomná konkurencia.

ŠPECIALIZÁCIA A KOOPERÁCIA VÝROBY

Medzištátna špecializácia ma veľký význam práve pre malé štáty RVHP Nie každá z európskych socialistických krajín má dosť veľkú kapacitu vnútorného trhu, nevyhnutnú pre rozvoj veľkovýroby. Ale iba výroba vo veľkých sériách môže prinášať spiatočný ekonomický efekt. Špecializovaná dobre vypracovaná sériová veľkovýroba vyžaduje zaručený odbyt. A to sa práve robí v rámci RVHP. Malé štáty RVHP získavajú možnosti stavať veľké podniky, optimálne čo do rozsahu výroby, so zabezpečením ich vysokej rentability a ziskov. Práve takéto podniky umožňujú najväčšími zvyšovať národný dôchodok a životnú úroveň ľudu.

KOORDINÁCIA NÁRODOHOSPODÁRSKYCH PLÁNOV

Koordinácia národohospodárskych plánov členských krajín RVHP predstavuje dobrovoľnú spoločnú plánovitú činnosť socialistických štátov. Prakticky pristúpili štáty RVHP ku koordinácii plánov od roku 1954. Do roku 1965 sa plány koordinovali najmä na základe už schválených národných plánov. Novým momentom bolo zladenie plánov na roky 1966 - 1970 a 1971 - 1975, ktoré sa uskutočňovalo už vtedy, keď štáty RVHP rozpracovávali projekty svojich národných plánov. Postupne prechádzajú členské štáty k užšej bezprostrednej spolupráci ministerstiev. ústredných úradov, združení, podnikov vedeckovýskumných ústavov.

VEDECKOTECHNICKÁ SPOLUPRÁCA

Spolu s rozvojom vedy a tech-niky v každej jednotlivej krajine má pre vedeckotechnický pokrok veľký význam medzinárodná výmena skúseností, koordinácia výskumov, kúpa zahraničných licencii, vynálezov. Riešiť obrovské úlohy iba vlastnými silami by si vyžiadalo obrovské výdavky, často neekonomické. Preto štáty RVHP venujú takú veľkú pozornosť vedeckotechnickej spolupráci. Okrem vedeckovýskumných ústavov v každej krajine vytvorili sa tiež medzinárodné strediská a výskumné ústavy na mnohostrannom základe (napr Spojený ústav jadrových výskumov v Dubne). Krajiny RVHP uzavreli dohodu o spolupráci aj v oblasti kozmického výskumu.

PREVODITEĽNÝ RUBEĽ

Vo vzájomnom zúčtovaní socialistických krajín zaviedli kolektívnu menu pod názvom prevoditeľný rubeľ. Jeho zlatý obsah tvori 0,987412 gramu rýdzeho zlata. Zavedením systému mnohostranných zúčtovaní prostredníctvom Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce sa prevoditeľný rubeľ používa pri všetkých zúčtovaniach medzi členskými krajinami RVHP.

KOMPLEXNÝ PROGRAM

V roku 1971 prijali členské štáty Komplexný program ďalšieho prehlbovania a zdokonaľovania spolupráce a rozvoja socialistickej ekonomickej integrácie. Komplexný program označuje za hlavnú metódu prehlbovania socialistickej integrácie spoluprácu v oblasti plánovacej činnosti a najmä koordináciu národohospodárskych plánov (plány sa budú koordinovať na obdobie 10 až 15 rokov). Teraz sa koordinujú plány na roky 1976 - 1980, pričom sa koordinácia plánov na toto obdobie zosúlaďuje s práca mi na koordinácii plánov do roku 1990.

Zdroj:Časopis Elektrón

Zobrazené 1221 krát
R.F.K.

Šéfredaktor magazínu

Media

Historie cs - RVHP youtube

Napíšte komentár

Zverejnenie komentára z dôvodu neúnosných reklamných aktivít niektorých návštevníkov podlieha schváleniu administrátorom. Tým ale nie je dotknutá sloboda slova, ak nie sú porušené pravidlá tohoto portálu. Komentáre sú následne zverejnené do 24 hodín.

 

Vyhľadávanie

 

70. roky normalizácie

Sklenka vína ti neuškodí, a plnou bečku nevypiješ.

Slovácké přísloví

Jiří Menzel

Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že i ten druhý může mít pravdu.

 

ONLINE

Práve tu je 877 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nedal pán boh svini rohy, ani žene mužské nohy.

Slovenské príslovie

 

Vojnové roky

 • Retro hity
  Retro hity Retro hity. Pesničky z dôb našich starých otcov a mám v časoch, v ktorých im bolo vekovo rovnako ako nám…
 

Kolektivizácia

 • Dovolená s Andělem
  Dovolená s Andělem Kto žeby nevidel túto filmovú klasiku o trávení dovoleniek v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Dnes už v novom…
 

Stagnácia

 • Fantomas Retro kino hit
  Fantomas Retro kino hit Fantomas film nakrútený v roku 1964 kde Jean Marais a Louis de Funès si zahrali hlavné úlohy Film sa v…
 

Normalizácia

 • Pionierske tábory
  Pionierske tábory Kde bolo tam bolo kde sa piesok lial a voda sypala, bol jeden pioniersky tábor Bola v ňom kopa detí…
 

Socialismus

 • Eufória novembra 1989
  Eufória novembra 1989 V čom spočíva rozdiel medzi rokom 1968 a 1989? Dávno je už tomu, čo moja dobrá mama priniesla domov zo…
 

Privatizácia

 • Železničná stanica Kraľovany
  Železničná stanica Kraľovany Železničná stanica Kraľovany je hlavná železničná stanica na smere Žilina - Košice. železničná stanica sa nachádza sa na severnom okraji…
 

Globalizácia

 • Video, ktoré rozplakalo celý svet
  Video, ktoré rozplakalo celý svet. Video o tom, aký jednoduchý a aký emocionálny môže byť pohľad na náš všedný každodenný…
 

Pripravované články

Predajne - v roku 1979

Predajne - v roku 1979

Viete čo sa predávalo v obchodoch s elektrom v roku 1979. A za aké ceny? Nuž, čítajte.

Bude publikované:
piatok, 26 apríl 2024 08:00


Vyberáme z časopisu Roháč...

Vyberáme z časopisu Roháč...

Kam čert nemôže, pošle ženu, alebo niekoľko úryvkov humoru z dobového časopisu Roháč.

Bude publikované:
streda, 01 máj 2024 08:00


Raketoví modelári Topoľčianskeho okresu

Raketoví modelári Topoľčianskeho okresu

Dnes sa mládež venuje hlavne svojím herným tabletom. A čomu sa venovala mládež v 70.rokoch minulého storočia? Raketovému modelárstvu.

Bude publikované:
pondelok, 13 máj 2024 08:00


Loading ...
Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa.
Retromania 2010 - 2024. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk
Tieto webstránky využívajú súbory Cookies. Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookies, súhlasíte s ich použitím. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.