RetroMánia

RETRO magazín o ČSSR

Česko a Slovensko 21. storočia

Česko a Slovensko 21. storočia (1)

RetroMánia - magazín o bývalom Československu

Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa v slovenskom a českom jazyku.

Retromagazín je jazykovo rozdelený do dvoch samostatných štrukturálnych obsahových častí. Základná časť je v slovenskom jazyku a je určená pre slovenskú verejnosť, druhá časť je v českom jazyku a je určená pre českých čitateľov. Obe časti sa od seba obsahovo a samozrejme i jazykovo líšia.

Na základe technického nastavenia vášho internetového prehliadača (web browsera) v závislosti na jeho jazykovej mutácii sa vám automaticky nastaví jazyk i s príslušným obsahom. Ak čítate tieto riadky - váš web browser je prednastavený na anglický jazyk a teda nevidíte obsah určený pre slovenského, alebo českého čitateľa, ale vidíte tento technický oznam.  Aby ste mohli zhliadnuť obsah tohoto retro magazínu v slovenčine, alebo češtine, kliknite prosím na príslušnú jazykovú verziu reprezentovanú štátnymi vlajkami Českej a Slovenskej republiky.

Želáme vám príjemne strávené chvíle pri čítaní nášho retro magazínu.

Retro Mania - magazine about former Czechoslovakia

Magazine of retro memories with wide time thematic content from the period of former Czechoslovakia in Slovak and Czech language.

Retromagazine is linguistically divided into two separate structural contents. The basic part is in Slovak language and is intended for Slovak public, the second part is in Czech language and is intended for Czech readers. Both parts differ in content and of course also in language.

Based on the technical settings of your web browser (web browser) depending on its language version, you will automatically set the language with the appropriate content. If you are reading these lines - your web browser is preset to English and therefore you do not see content intended for Slovak or Czech readers, but you see this technical announcement. In order to see the content of this retro magazine in Slovak or Czech, please click on the respective language version represented by the national flags of the Czech and Slovak Republic.

We wish you a pleasant time reading our retro magazine.


  Česká verze webu Slovenská verzia webu
 

Vyhľadávanie

 

ONLINE

We have 405 guests and no members online

Finančná podpora

Ak chcete podporiť finančným darom rozvoj RETROMANIA.SK

ľubovoľná suma:

Alebo - PAY BY SQUARE: 2 €

PAY by square
 

Zvukové návraty

 

Video návraty

Loading ...
Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa.
Retromania 2010 - 2024. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk
This site uses cookies for a better user experience. Privacy is not unaffected.